Skip to content

Roverud Traditional Geocache

Hidden : 11/13/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

På dette stedet er det naturligvis en magnetisk cache...

Husk at ferdsel inne på selve fabrikkområdet ikke er tillatt.

Parker slik at du ikke er til hinder for ut- og innkjøring.


Navnet "Contiga" er utledet fra det latinske ordet "contignare" som betyr å "bygge med bjelker.

Stålfabrikken på Roverud ble bygd i 1987 og består av ca. 6.000 m2 bygg under tak, med moderne produksjonsanlegg for fabrikasjon av stålkonstruksjoner.  Produksjonsanlegget har i overkant av 20 ansatte, slyngrenseanlegg, egen linje for oppsveiste profiler, automatisert kapp- og borlinje for profiler, og eget anlegg for overflatebehandling. Contiga har en total årskapasitet for produksjon av stålkonstruksjoner på ca. 7.500 tonn.

 

Roverud er et tettsted i Kongsvinger kommune i Hedmark. Tettstedet har 815 innbyggere per 1. januar 2013, og ligger cirka sju kilometer nord for kommunesenteret Kongsvinger, der fylkesveg 205 møter riksveg 2. Her finnes Roverud kirke, dagligvarebutikk,grunnskole, barnehage og sykehjem. Postkontoret ble nedlagt i 2000.

Kilder: Contiga og Wikipedia.

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvfx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)