Skip to content

Bateru kauja / Battle at Bateri Traditional Geocache

Hidden : 11/22/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slēpnis ir PET pudeles sagatave, iekšā viesu grāmata, zīmulis. Pirmajam atradējam patriotisks suvenīrs. Apmaiņas lietiņa – Vācijas Bruņoto spēku (Bundeswehr) Militārās policijas (Feldjäger) ikdienas formas uzpleču zīmotne – lentīte.

The cache is a PET bottle preform containing a log book and pencil. 


[LAT] Kauja pie Bateru mājām notika 1919. gada 22. martā starp tikko saformētās Ģen J.Baloža brigādes spēkiem un LSPR armijas 10.latviešu strēlnieku pulku, pastiprinātu ar komunistu rotu. 

Vieta interesanta arī ar to, ka blakus piemiņas akmenim, kas atklāts 1936. gadā, atrodas arī koka piemiņas plāksne kaujā kritušajiem sarkanarmiešiem (latviešu sarkanajiem strēlniekiem), kas uzstādīta acīmredzot pagājušā gadsimta 70. vai 80. gados. 

1919. gada 22. marta rītā atsevišķās brigādes vienības no Ērzeļu kroga devās Kalnciema virzienā. Pēc pāris kilometriem avangardā esošais Hartmana eskadrons nonāca krustugunīs, to sāka apšaudīt no Bateru un Sarmu mājām. Abu naidīgo pušu spēki izvērsās kaujai. Studentu rotas vads un tikko kā saformētā kapteiņa E.Graudiņa rota veica apiešanas manevru, mežā uzduroties sarkano strēlnieku rotai, kas veica identisku manevru pretī. Kaujā, kas dažviet nonāca līdz tuvcīņai, sarkanie strēlnieki tika piespiesti atkāpties. Savukārt brigādei piekomandētā hauptmaņa Millera artilērijas baterija atklāja uguni pa Bateru mājām, apspiežot pretinieka ugunspunktu. Pēc artilērijas apšaudes Studentu rota un Latvijas Neatkarības bataljons devās triecienuzbrukumā un ar jaunu sparu ieņēma pretinieka pozīcijas. Landesvēra Latviešu atsevišķā brigāde zaudēja 10 kritušos, tai skaitā arī Krišjāņa Barona mazdēlu Kārli Baronu un 24 ievainotus. 1920. gada 11. janvārī Kārli Baronu pārapbedīja Rīgas Brāļu kapos, un pēc nāves par varonību 1921. gadā apbalvoja ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru. Lielinieki zaudēja vismaz 40 kritušos, pēc citām ziņām – 50.

Brigāde kaujā pie Bateriem bija likvidējusi lielinieku plašāku uzbrukumu, kura gala mērķis bija — izvirzīties uz rajonu ziemeļos no Jelgavas, lai mēģinātu tai uzbrukt no ziemeļiem.

Piemiņas vietas projekts.

[ENG] The battle near Bateri took place on 22 March 1919 between the recently formed brigade of Gen J.Balodis and 10. Latvian Riflemen Regiment of the Latvian Soviet Republic’s Army.

The place is also interesting due to the fact that near Memorial Stone, which was opened in 1936, there is wooden commemorative plaque dedicated to the Latvian Red Riflemens fallen in the battle. The plaque was apparently installed in 70s or 80s of the last century. 

In the morning of 22 March 1919 separate units of the Brigade moved from Ērzeļu krogs in the direction of Kalnciems.

After a few kilometers the brigade’s units came under a cross-fire, when the enemy started firing from the farms Bateri and Sarmas. Both of the belligerents forces deployed for battle. The platoon of the Students’ Company and the recently formed Cpt E.Graudiņš Company carried out turning movement and run into the enemy units who carried out the same manoeuvre. In the battle, wich at certain points developed into hand-to-hand fighting, the Red Riflemen were forced to retreat. The artillery batterys commanded by Cpt Miller opened fire on the Bateri farm, supressing firing point of the enemy. After the artillery bombardment the Students’ Company and the Battalion of Latvian Independence went in and, with a new assault, took the enemy positions. The casualties of Latvian Separate Brigade included 10 dead, among those Krišjānis Baron's grandson Kārlis Barons, and 24 injured. The Boltsheviks lost at least 40 dead; according to other records 50.

In the battle at Bateri the Brigade had eliminated the bolstheviks’ large-scale attack whose final goal was to move out to the district north of Jelgava in order to attempt to attack this sity from the north.

 [LAT] Ģenerāļa Jāņa Baloža atmiņu fragmenti par Brīvības cīņu periodu - Pateicoties tam, ka mēs ātrāk izgājām no Mežciema mājām, mēs paspējām pavirzīties pa ceļu uz priekšu un ieņemt salīdzinoši izdevīgas pozīcijas vienā meža malā. Mums priekšā bija neliels meža klajums, aiz kura sākās krūmi, kuros pretinieks, savukārt, ieņēma pozīcijas gandrīz vienā laikā ar mums. Pretinieks, redzēdams, ka mēs kārtojamies, atrazdamies tik tuvu, ka visu varēja redzēt neapbruņotām acīm - likās pārsteigts, jo no visa spriežot, gribēja mūs pārsteigt Mežciema mājās. Tāpēc pretinieks tūlīt sāka mums strauji uzbrukt, bet sastapās ar mūsu vislabāk apbruņotām vienībām, kuras ar spēcīgu uguni atsita pirmo uzbrukumu. Pretinieks tomēr uzbrukumu atkārtoja, bet arī otrreiz tika atsists un lielā steigā atkāpās uz Lielupi, pāri tiltam uz Kalnciemu. Mūsu vienības sekoja pretiniekam uz pēdām un apstājās netālu no Lielupes krasta. Es ar štābu novietojos Sumragu mājās. Šī sadursme 22. III pie Batariem bija visniknākā no visām līdzšinējām sadursmēm. No sadursmes pie Batariem mēs ieguvām skaidrāku ainu par stāvokli pretinieka armijā. Varēja konstatēt, ka ieroču bija pietiekoši - šautenes, ložmetēji un arī patšautenes, bet ieroči slikti uzturēti. Drēbes sliktas, tāpat arī veļa. Ievērojām, ka sevišķi slikti bija apavi. Rezerves patronas maz, pārsienamā materiāla trūkums, neaizskaramo pārtikas rezervju gandrīz nekādu. Tāpēc arī pie pirmās nopietnās sadursmes pretinieka vienības neizturēja un atkāpās nekārtībā un lielā steigā. Pēc Bataru-Kalnciema kaujām visiem palika tāds iespaids, ka pretinieka daļas neorganizētas un slikti apgādātas. Kamēr mans štābs atradās Sumragos, regulāri vienu dienu jāju uz Kalnciemu, otru uz Ķemeriem, kas 24. III arī bija ieņemti. Šeit man jāpiebilst, ka mūsu vienību apbruņojums vēl arvien atļāva daudz ko vēlēties. Mūsu vienības bija nevienādi un nepietiekoši apbruņotas, nemaz jau nerunājot par artilēriju. Ieroču sagāde mums arvienu vēl radīja lielas grūtības.

 

Papildus informācija - http://data.lnb.lv/nba01/LatvijasKareivis/1929/LatvijasKareivis1929-055.pdf

Slēpņa apraksts skatīts hit counter reizes.

Additional Hints (Decrypt)

[LAT] ivemvraf ab cvrzvarxyn - hm ivravrz, ~ 30 z, oremf. [ENG] qverpgvba sebz zbahzrag - 13, ~ 30 z, orrpu.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)