Skip to content

Piņķi Multi Multi-cache

Hidden : 11/30/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slēpnis ir PET pudeles sagatave. Iekšā viesu grāmata un zīmulis. Lūdzu novietot tieši tur un tieši tā, kā paņēmāt. 


Slēpnis dotajās koordinātēs neatrodas. Slēpņa īstās koordinātes ir N 56° 5A.DBG E 023° 5E.F(C-G)H

Lai atrastu vērtības, jāveic neliela pastaiga pa Piņķiem. Kopgarums ~ 2 km, ja ņem posmus pēc kārtas. Protams, vērtības var lasīt jebkādā secībā. Vērtību kontrolsumma - 43

A. Piņķi. Sākuma koordinātēs atrodas stāvlaukums pie veikala ELVI, kas uzcelts bijušās sovhoza ēdnīcas un vēlāk šņabbodes un saimniecības preču veikala vietā. Šeit paveras iespēja apskatīt Piņķu vēstures nelielu daļu, vērojot dažādas būvniecības tradīcijas. Uz Z atrodas divas daudzdzīvokļu mājas – silikāta ķieģeļu, ar dzīvokļu visai pieticīgu plānojumu un pildbetona bloku daudzdzīvokļu māja ar ērtāku dzīvokļu plānojumu. Uz D atrodas savulaik t.s jaunās mājas – pēc labākajiem tālaika paraugiem būvētas četrstāvu un piecstāvu dzīvojamās ēkas, kas lokveidā ietver bērnudārzu – mūsdienu valodā – PII „Saimīte”. Savukārt uz A un R redzamas nu jau pārbūvētas vienstāvu ēkas, kas savulaik bija jaunizveidotā sovhoza pirmais būvniecības mēģinājums. 

B. Āra futbola laukums un Āra vingrošanas trenažieri. Futbola laukuma segums ir no augstas kvalitātes mākslīgās zāles.  Laukuma izmēri ir 98m x 65m. Laukumu izmanto novada bērnu futbola treniņiem un sacensībām. Sporta laukumam ir ieklāta "JUTA grass/PERFORMER" jaunākās paaudzes mākslīgā zālīte, kas ir maksimāli tuva dabīgajai zālei ar minimālu rīvēšanās koeficientu un viszemāko apdeguma rādītāju. Mākslīgā zālīte ir pildīta ar zaļām sintētiskām granulām un kvarca smilti. Laukuma paredzamais ekspluatācijas laiks ir 20 – 25 gadi. Tuvākie, iepriekš aprakstītās kvalitātes futbola laukumi, atrodas Varšavā un Skandināvijā. Pie futbola laukuma ir izvietoti āra vingrošanas trenažieri, kuri ir publiski pieejami novada iedzīvotājiem un ciemiņiem. 

C. Piņķu ūdenskrātuve. Tautā saukta arī par Gurķīti. Izveidota 1980. gados, uzlabojot upītes Neriņas tecējumu un likvidējot purvaino nomali. Ūdenskrātuves ZA krasts ir uzbērts ar speciāli vestām jūras smiltīm. Pašlaik ir izveidoti volejbola laukumi un atpūtas zonas. Ir iespēja baudīt dažādus ūdenssporta veidus.Piemērota vieta makšķerēšanai. 

D. Babītes vidusskola un Sporta komplekss. Pēc Altmarkas pamiera 1629. gadā Rīgas lauku novads nonāca Zviedrijas valdīšanā. Zviedrijā nekad nav pastāvējusi dzimtbūšana, līdz ar to latviešu zemnieki arī bija brīvi un varēja bez šķēršļiem mācīties skolā. Vidzemē, tai skaitā, arī dažuviet Rīgas lauku novadā, zemnieki gāja klaušās un bija neizglītoti. 1650. gadā Vidzemes konsistorija izdeva rīkojumu, ka pie katras baznīcas jāatver skola. No 1654. gadā sastādītā klaušu saraksta saprotams, ka Piņķos skolotājs Everts Jaunzemnieks ir atbrīvots no klaušām, lai mācītu bērnus. Zināms, ka 1688. gadā skolā mācījušies 12 skolēni, 1760. gadā mācījušies 3 skolēni. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā Piņķos ir bijušas 2 skolas: Babītes 6-klasīgā pamatskola un Trenču 6-klasīgā pamatskola. 

No 1946. līdz 1980. gadam pagastā bija viena 7 (8) - gadīgā skola un mācības notika Piņķu mācītājmājā. Jaunā skola oficiāli atklāta 1980. gada 1. septembrī, taču reāli skolēni sāka mācīties vēlāk, jo celtniecības un iekšdarbi nebija pabeigti. 

Babītes sporta komplekss savu darbību uzsācis 1986. gadā kā Babītes vidusskolas sporta komplekss. 2006. gada 1. martā Babītes pagasta padome nodibināja pašvaldības iestādi - Babītes sporta komplekss. Galvenā sporta kompleksa funkcija ir nodrošināt materiāli tehnisko bāzi sporta stundām Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēm, veicināt novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību novadā. Kompleksā ir divi peldbaseini, divas saunas un trīs sporta zāles.

 

E. Piemineklis Piņķu kaujas karavīriem. Pēc nepilnu divu mēnešus stāvēšanas uz vietas 1919.gada 22. maijā atjaunojās uzbrukums ar mērķi atbrīvot Rīgu no lieliniekiem. Kopā ar Baloža brigādi uzbrukumā bija jāpiedalās vācu landvēram, krievu kņaza Līvena nodaļai un Vācijas dzelzs divīzijai. Lai gan pie Dzilnām likās, ka līdz Rīgai nopietnu kauju nebūs, tomēr pie Piņķiem Baloža brigāde negaidot sastapās ar jaunu sīvu pretestību, kas prasīja daudz laika un lielu spēku iesaistīšanu. Lieliniekiem nācās steigšus atkāpties. Kā nemirstīgu piemiņu šai kaujai, tās dalībniekiem, it sevišķi kaujās kritušajiem cīnītājiem par tēvzemi, Piņķos tika atklāts piemineklis, lai nākamajām paaudzēm vēstītu par brīvības cīnītāju varoņgaru un tēvzemes mīlestību. Šīm kaujām veltīto pieminekli Kārlis Ulmanis atklāja 1939. gada 23.maijā. Ielas pretējā pusē piedaloties ģenerālim J.Balodim, 1939.g. stādīta bērzu rinda.

1951. gadā to nopostīja.

2003. gadā Rīgas - Jūrmalas ielu krustojumā (gan ne tā vēsturiskajā atrašanās vietā, kas bija otrpus Rīgas ielai) uzstādīta pieminekļa kopija - tēlnieks J.Briedis, O. Skaraiņa kopija. 

F. Kultūrizglītības Centrs atklāts 2014. gada septembrī. Pati ēka projektēta un būvēta kā telefona/telegrāfa/pasta sakaru centrs. Attīstoties ciparu tehnoloģijām, ēka daļēji atbrīvota. 90. gadu vidū šeit bija vietējo reketieru organizēts krogs, kas apmira dabīgā nāvē, un vēlāk, privāts bērnudārzs. Pagasta Bibliotēka līdz jauno telpu apgūšanai mitinājās Babītes vidusskolas pagrabstāvā, kur padomju laikos bija militārās apmācības kabineti un šautuve šaušanai ar mazkalibra ieročiem, kā arī bumbu patversme kara gadījumam. Uz šādām ne īpaši piemērotām telpām pagasta bibliotēka pārvācās 90. gados no pag. gadsimta 80. gados uzceltās modernās Kultūras nama ēkas (N 56° 56.704 E 023° 54.571). Tur bija sporta/koncertu/kino zāle, bibliotēka, telpas dažādiem pulciņiem, bārs/kafejnīca, sauna ar baseinu utt. Kultūras nama ēka savulaik tika privatizēta.

G. Piemiņas akmens pie Piņķu Jāņa baznīcas. 1916. gada 17. jūlijā Piņķu Sv. Nikolaja baznīcā (vēsturiskais nosaukums) pulkvedis J. Vācietis uzrunāja 5. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona karavīrus, noturot savu slaveno runu pirms došanās uz Smārdes iecirkņa fronti, kur gatavojās ievērojams krievu armijas uzbrukums. Tā kā baznīckungi negribēja vērt baznīcas durvis, strēlniekiem nācās tās uzlauzt. Šis notikums iemūžināts arī Aleksandra Čaka strēlniekiem veltītajā dzejas ciklā „Mūžības skartie” ar nosaukumu „Sprediķis Piņķu baznīcā”. Fragments: Zemgaliešu vīri, Rītu kauja. Atkal. Bet jūs zināt: Cīņā iet ir brīvu vīru daļa, Cīņā mirt ir brīvu vīru daļa, Lai pēc tam kā dzīva, liela elpa Augšup celtu visu savu tautu. Vēlāk baznīcas vadība aizliedza nepiederošiem sprediķot no dievnamu kancelēm - lai nepiedzīvotu līdzīgus brīnumus. Īstais brīnums Piņķu baznīcā norisinājās klusi un sabiedrībai nemanāmi. Žurnālists Ainārs Radovics devās uz Piņķiem (Salienu), lai fotografētu turienes svētbildi. Iegāja dievnamā. Pavērsa objektīvu un ieraudzīja.... vientuļu nišu. Glezna ar Kristus tēlu bija nolaupīta. Sašutumā nospieda pogu - ja nevar nobildēt "debesu aci", jāpaņem piemiņai vismaz tās dobums. Mājās sāka attīstīt filmu. Pašā vidū lēnām uzausa starojošs cilvēka attēls. Tālāk bez komentāriem. Tēlnieka Ulda Sterģa darināts piemineklis pie baznīcas atklāts Atmodas laikā - 1988. gadā. Netālu 1992.g. ar valdības piedalīšanos iestādīta piemiņas birzs.

H. Piņķu Jāņa baznīca (Vēst. - Piņķu Sv. Nikolaja luterāņu baznīca). Ap 1850. gadu Rīgas rāte bija nolēmusi par pilsētas līdzekļiem celt jaunu baznīcu no akmens, iepriekšējās koka baznīcas vietā. Pirmo variantu jaunajai baznīcas ēkai arhitekts Johans Daniels Felsko izstrādāja jau 1856. gadā, bet 1862.gada janvārī Rīgas rātes kases kolēģija izskatīja un atbalstīja jau otro – neogotisko – variantu. Taču darbs pie baznīcas būvniecības netika uzsākts un 1871. gada J.D.Felsko izgatavoja Piņķu Sv. Nikolaja baznīcas trešo projekta variantu. 1872. gada 25. maijā notika Sv. Nikolaja baznīcas pamatakmens svinības. 1872.-1874. gadam koka baznīcas vietā tika uzcelta jauna – mūra baznīca. Jauno Piņķu baznīcu iesvēta 1874.gada 16.jūnijā. Piņķu Jāņa baznīcas 9 reģistru ērģeles darinājis izcilais ērģeļbūvētājs Vilhelms Zauers (W. Sauer) (1890).   2014. gada 23. maijā Piņķos tika atzīmēta Piņķu kauju 95. gadadiena. Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis, NBS komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube, politiķis Juris Dobelis, Biedrības "Latvijas Nacionālo Karavīru biedrība" valdes priekšsēdētājs Edgars Skreija, Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence, Sv.Jāņa Piņķu draudzes mācītājs Andris Krauliņš un vēsturniece Aina Kvēpa atgādināja par kaujām Babītes novadā, kas ietekmēja turpmākos notikumus ceļā uz brīvību. Ministrs uzsvēra, ka, lai gan Piņķu kauja nav tā lielākā kauja dalībnieku un upuru skaita ziņā, tās nozīme ir bijusi izšķiroša. Tāpēc mēs varam priecāties par to, kas mums ir šodien, būt pateicīgi par to, kas mums ir dots un lepni par cilvēkiem, kas to priekš mums ir izcīnījuši... Un tikai mūsu varā ir to saudzēt un glabāt.   
Pasākuma laikā Sv.Jāņa baznīcā tika atklāta vēsturiska plāksne, kas beidzot atrasta, atkal ir nonākusi savā oriģinālajā atrašanās vietā un vēstī, ka „Šinī Dievnamā Latvijas valsts prezidents tautas vadonis Kārlis Ulmanis un Kara ministrs ģenerālis Jānis Balodis ar Baloža brigādes vecajiem kara vīriem 1939. gada 23. maijā atnesa pie visuvarenā Dieva altāra pateicības upurus par pēdējo Rīgas atgūšanas cīņu Latvijas atbrīvošanas karā un deva šim Dievnamam nosaukumu Sv. Jāņa baznīca.   

2019. gada beigās baznīcas bēniņos tika atrasti astoņi metāla kroņi - lielākā metāla kroņu kolekcija Rīgas apkērtnē. 

Vairāk - šeit

 

Slēpņa apraksts skatīts hit counter reizes.

Additional Hints (Decrypt)

Arqnhqm cnfgvrcvrf. Fghevf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)