Skip to Content

<

Cmentarz ewangelicki w Dziekanowie

A cache by hiuppo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/26/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cmentarz ewangelicki w Dziekanowie / Protestant cemetery in Dziekanów Leśny


[PL]

Dziekanów został założony jako kolonia mennonicka w XIX wieku. Dominowała tu ludność niemieckojęzyczna, stąd przyjęła się nazwa Dziekanów Niemiecki. Przed I wojną światową były tu już tylko 2 rodziny polskie. W wyniku II wojny światowej Niemcy uciekli z Dziekanowa w 1944 roku.

Cmentarz powstał w XIX wieku i po 1945 był dewastowany. Pomimo powojennej dewastacji zachowało się kilkanaście nagrobków przeważnie dzieci, ale też i starszych mieszkańców Dziekanowa z rodzin Weimerów, Jeda, Metz, Petz, Albrecht, Graff, Kohl i Wolff, które odnotowane są już w aktach z pierwszej połowy XIX wieku.

5 listopada 2012 roku Stowarzyszenie Nasze Łomianki zawarło porozumienie z właścicielem terenu Kampinoskim Parkiem Narodowym, w wyniku czego udało się uporządkować teren cmentarza i dokonać wycinki drzew i zarośli. 12 czerwca 2014 uroczyście udostępniono cmentarz dla zwiedzających, choć prace porządkowe trwają tam nadal.

Z okazji otwarcia cmentarza powstała specjalna publikacja dostępna tutaj.

Dziś dojście do cmentarza jest od strony szlaku rowerowego i oznaczone jest specjalną tablicą.

Keszyk:

Klipsiak 450 ml schowany poza terenem KPN. Aby uzyskać koordynaty trzeba znaleźć kilka nagrobków i uzyskać odpowiednie dane.

Współrzędne kesza:

N 520 20.ABC'

N 200 51.DED'

Dane:

  • A - nagrobek Wilhelma Wolffa - w jakim wieku zmarł - odjąć od siebie pierwszą od drugiej cyfry z tej liczby
  • B - nagrobek Augusta Petza - dzień śmierci (cyfra, gest.)
  • C - 2 nagrobki rodziny Metz - najczęściej pojawiająca się cyfra na obu nagrobkach
  • D - nagrobek Ann Wagner - ostatnia cyfra w roku śmierci (gest.)
  • E - założyciel mennonitów - ilość liter w nazwisku założyciela (wersja pl. wikipedia)

 

Cmentarz przed odnowieniem

[EN]

Dziekanów (Dean village) was founded as Mennonite colony in the nineteenth century. The dominant population here was German-speaking, so that the name of Dziekanów Niemiecki (German Dziekanów). Before World War I there were only 2 Polish family. As a result of World War II Germans fled Dziekanów in 1944.

The cemetery was founded in the nineteenth century, and after 1945 he was devastated. Despite the devastation of postwar times survived several tombstones mostly children, but also senior citizens of Dziekanów like families Weimer, Jed, Metz, Petz, Albrecht, Graff, Kohl and Wolff, which are already recorded in the records from the first half of the nineteenth century.

In 2012, the Association of Our Lomianki concluded an agreement with the owner of the land Kampinoski National Park, and as a result was able to put to order the cemetery and clear spare trees and bushes. June 12, 2014 officially made available to the public cemetery, although restoration of cemetery is still there.

On the occasion of the opening of the cemetery a special publication is available here in Polish.


Today, access to the cemetery is from the bike trail and marked with a special plaque.

Cache:

Klip fresh food saver 450 ml hidden outside KPN. To get the coordinates you have to find some tombstones and obtain relevant data. Since the cemetery is small, it shouldn't be difficult.

Coordinates:

N 520 20.ABC'

N 200 51.DED'

Data:

  • A - gravestone of Wilhelm Wolff - how many years he had when he died - subtract from each other the first from the second digit of the number
  • B - tombstone of August Petz - death day
  • C - 2 tombstones of Metz familly - the most frequent digit appearing on both of tombstones
  • D - tombstone of Ann Wagner - last digit of the year of death (gest.)
  • E - the founder of the Mennonites - the number of letters in the name of the founder (Polish version - look pl. wikipedia)
Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

j ebth, avfxb / va gur pbeare, ybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

33 Logged Visits

Found it 25     Didn't find it 1     Write note 3     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 11 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.