Skip to Content

<

Pomnik 21. pesiho pluku marsala Foche v Caslavi

A cache by Gorakhal Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/29/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato nenáročná multi-cache je věnována pomníku 21. pěšího pluku maršála Foche v Čáslavi. Jde o keš nenáročnou, mající pouze jednu stage, přičemž času nezabere příliš mnoho.Pomnik

Pomník

Pluk maršála Foche původně vznikl dne 12.1.1918  jakožto 21. střelecký pluk ve Francii. Skládal se z řad dobrovolníků Ruska, USA, Rumunska, Srbska, Itálie, ale také z příslušníků československých legií. Samotný pluk byl přidružen k čtvrté francouzské armádě. Společně s 22. pěším plukem vytvořili tzv. Československou pěší brigádu, která dostala za úkol přejít řeku Aisnu východně od Remeše, vlomit se do nepřátelských německých opevnění a připoutat veškeré německé zálohy. Tím měl být umožněn útok americké 1. armády v prostoru Buzancy le Chesne, což mělo rozvrátit celou německou obranu v oblasti řeky Mázy.

Československá pěší brigáda, která čítala 6 tisíc mužů, převyšovala počet německých sil v pásmu útoku. 18. října v ranních hodinách začal útok. 21. pěšímu pluku se podařilo 20. října obsadit vesnici Terron-sur-Aisne a proniknout k pásmu německé obrany na návrších nad řekou. Další postup mohl znamenat pro německou armádu katastrofu, proto museli Němci stůj co stůj zahnat spojenecké síly zpět za řeku. Proto přisunuli posily a 21. října přešli do útoku. Němci podnikli tři protiútoky (a to i za pomocí yperitových granátů), při kterých se 1. prapor 21. pěšího pluku sice výtečně bránil, ovšem při třetím útoku byl vytlačen. Do bojů však zasáhl II. prapor 21. pěšího pluku a německá vojska se podařilo zahnat na útěk dříve než stihli dobyté území znovu obsadit. 

Bitva u Terronu

Bitva u Terronu (zdroj Wikipedia)

I ostatní československé pluky si vedly výtečně. 22. pěší pluk vedl urputné boje u vesnice Chestres a i jemu se podařilo obsadit německé pozice a donutit Němce k povolání záloh. Jednotky zde nasazené svůj úkol splnily, když vázaly zálohy, které Němcům chyběly při útoku amerických vojsk. Výkon československých vojáků byl vysoce hodnocen. Urputností, nasazením i oběťmi se boje v trojúhelníku Vouziers - Chestres - Terron vyrovnaly bitvě u Zborova, i když zůstaly v jeho stínu. Bitvy se zúčastnil pozdější československý generál inženýr Otakar Husák, který byl před bitvou u Zborova 2. července 1917 těžce raněn.

Pochvala velitele 4.armády generála GouraudaI. prapor 21. československého střeleckého pluku. I. prapor 21.čs. pluku, vynikající část velké odvahy pod vedením praporníka Husáka, jedna bytost se svými veliteli, skvělým protiútokem dobyl vesnice Terronu, držel po 10 dní až do vystřídání tuto důležitou pozici téměř osamocenou a částečně zatopenou, nepřetržitě bombardovanou granáty jedovatými, výbušnými a odrazil svou palbou, přes ztrátu dvou třetin mužstva, všechny útočné pokusy nepřítele.

Po konci druhé světové války byl 21. pěší pluk dislokován do Čáslavi a spojen s domácím 21. pěším plukem. Později obdržel čestný název 21. peší pluk maršála Foche. Ferdinand Foch byl vrchní velitel dohodových spojeneckých armád, pluk byl pojmenován v duchu tehdejší spolupráce s Francií, která figurovala jako přední československý spojencec.

V roce 1925 byl odhalen pomník, tehdy ještě věnovaný samotnému maršálu Fochovi. Byl umístěn před branou do Žižkových kasáren. Později byl nicméně odstraněn a notně poničen. Dnešní pomník je již věnován samotnému pluku, přičemž byl umístěn na svém původním místě. Sokl pomníku je původní, autoři díla jsou František Tesař a Zdeněk Jirout, válečný veterán a bývalý příslušník 21. pěšího pluku. Realizace proběhla v Uměleckoprůmyslové akademii Světlá nad Sázavou, sochu vytvořili studenti kamenosochařského střediska Lipnice nad Sázavou. Pomník byl odhalem ministryní obrany Vlastou Parkanovou dne 26.6.2008, za přítomnosti zástupitelů města, Generálního štábu obrany Armády ČR, velitele zdejší základny tatického letectva, ale také za přítomnosti francouzského zastupitele plukovníka Nicholase De Driesena.

Pomnik puvodni

Původní pomník (zdroj fotohistorie.cz)

Pomník tvoří na původním soklu pískovcová pyramida šikmo napříč protnutá kovovou nábojnicí. Na boční straně nápis: " čelní stranu kamenné pyramidy skulptury byl vytesán revers čestné pamětní medaile „21. střeleckého pluku Terronského". Spodní část památníku byla vytvořena z podstavce zničeného pomníku maršála Foche.

Na původním soklu vpravo: "MARŠÁL FOCH".

Vlevo poškozený nápis: "… JEŽ DÁVÁ A … SVOBODU VŠEM NÁRODŮM VYTRYSKLA NAŠE HLUBOKÁ ÚCTA A LÁSKA K VELIKÉMU VÍTĚZI NAD NÁSILÍM, LŽÍ A BEZPRÁVÍM V DOBĚ OHROMNÉHO ZÁPASU NÁRODŮ."

Vpředu na desce z původního pomníku: "POSLUŠNI SVĚDOMÍ / SVÉHO A FOCHOVA HLASU / ZDOBILI JSME DĚJINY / SVÉHO NÁRODA U TERRONU".

Nápis směrem do Jeníkovské ulice: "V HISTORICKÉM AREÁLU ŽIŽKO- / VÝCH KASÁREN BYL V ROCE 1918 / DISLOKOVÁN 21.STŘELECKÝ PLUK / TERRONSKÝ. V ROCE 1920 OBDRŽEL / ČESTNÝ NÁZEV 21. PĚŠÍ PLUK MAR- / ŠÁLA FOCHE. NA DŮKAZ VOJENSKÉ / SPOLUPRÁCE S FRANCIÍ." Na protější straně je tentýž text francouzsky.

Prapor pluku

Prapor pluku (zdrojem diapositiv ze soukromého archivu J. Pekárka)

Zdroje:

FIŠER, Marcel. Pomník 21. pěšího pluku maršála Foche v Čáslavi: Pomník na soklu z odstraněného pomníku maršála Foche. In: Socharstvi.info [online]. [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: http://socharstvi.info/realizace/pomnik-21-pesiho-pluku-marsala-foche-v-caslavi/

KUTHAN, Pavel J. BOJE U VOUZIERS A TERRONU (1918). In: PAMÁTNÍK ČS. LEGIÍ: Čestná vzpomínka [online]. [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: http://pamatnik.valka.cz/index.php/texty/lanky/11-texty/lanky/50-boje-u-vouziers-a-terronu-1918>

Wikipedia.org

Fotohistorie.cz

Diapositiv ze soukromého archivu J. Pekárka


K odlovu keše:

První a zároveň jediná stage se stává ze samotného pomníku na úvodních souřadnicích. Vaším ukolem je prohlédnout nábojnici a zjistit správné číslo, které se na ni nachází ve formátu:

                              A B C
                                 K

Pokud jste velmi nízké postavy (omladina), možná bude žádoucí pomoc spoluhráče. Rozhodně ale nelezte na pomník, indicie je dostupná ze země.

Získanou indicii poté dosadíte do vzorce:

N 49° 54.B(A+1)(B*3)

E 15° 23.(C*4)(B+6)(C*2)

Keška je velikosti mikro, tudíž do ní nic neschováte. Přeji příjemný odlov.

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvpxn mn bxncrz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.