Skip to Content

<

Pysne kameny

A cache by JirkaPiha & Hanicka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/22/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Na Pyšelské naučné stezce u tabule č. 4 najdete malou expozici několika kamenů z okolních lomů, některé kameny jsou i ze zahraničí..

Pyšné kameny - Earth

 

Popis keše:

Na Pyšelské naučné stezce u tabule č. 4 najdete malou expozici několika kamenů z okolních lomů, některé kameny jsou i ze zahraničí.

Příklady vystavených kamenů

Kámen číslo 4. Kontaktní rohovec - lom Všestary

První zmínky o těžbě kamene v lokalitě Všestary-Menčice jsou datovány okolo roku 1910. Po vybudování silnice v okolí lomu v roce 1925 se začal vytěžený kámen odvážet na stavby a údržbu okresních silnic do roku 1937. Až do roku 1967 se zde příležitostně těžilo pro opravy lesních cest. V tomto roce začal průzkum ložiska Všestary-Klokočná s návazností jeho využití pro stavbu dálnice D1, kam se také ve velké míře dodával. V roce 1988 byla provedena rekonstrukce zpracovatelské linky pro výrobu drceného kameniva.

Roku 1992 byl lom zprivatizován firmou Terobet. Po 6 letech přešel do vlastnictví společnosti KÁMEN Zbraslav. Vzhledem k vysoké kvalitě těžené suroviny (kontaktní rohovce), je kamenivo používáno v celé oblasti jihovýchodně od Prahy pro výstavbu komunikací a jejich opravy, surovina je také používána k výrobě betonových směsí.

1. Vápenec:

Vápenec je celistvá sedimentární hornina. V převážné míře (nad 80 %) je složena z uhličitanu vápenatého (CaCO3) ať už ve formě kalcitu, nebo aragonitu

2. Granodiorit:

světle šedá, hlubinná magmatická hornina složením na přechodu mezi granitem a křemenným dioritem (obr. 65, 124, 161). Spolu s granitem nejrozšířenější hlubinná hornina. U nás se vyskytuje hojně např. ve středočeském plutonu, brněnském plutonu a na Slovensku tvoří většinu vyvřelin jaderných pohoří, tj. Vysokých Tater, Nízkých Tater, Malých Karpat aj.

Složení 571 granitů 90 % spadá svým složením do černě vyznačené plochy;

obr. Složení 571 granitů 90 % spadá svým složením do černě vyznačené plochy;

Obr. 65.   Or - ortoklas, Ab - albit, Kř - křemen (J. Dercourt-J. Paquet 1983)

 

3. Rohovec  :

1. sedimentární rohovec @ silicit;

2. kontaktní rohovec je metamorfit (@ obr. 128) vzniklý kontaktní mctamorfózou zvl. jílovitých sedimentů (nejčastěji účinky granitoidů). Rozlišují se např. andalusitické, cordieritické, biotitické aj. rohovce; jejich charakteristickým znakem je všesměrná textura a mozaiková struktura (viz granoblastická). Bývají to horniny značně houževnaté.

Kontaktně metamorfovaná droba. Příklad granoblastické (dlažební) struktury

obr. Kontaktně metamorfovaná droba. Příklad granoblastické (dlažební) struktury

Obr. 128.  kř - křemen, ž - živec, bi - biotit. Zvětšeno.

Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Zdroj: Geologická encyklopedie

 

Úkoly:

1. Seřadit  kameny a místo těžby

(Příklad:  4. Kontaktní rohovec - lom Všestary)

2. Jak vznikl vápenec

3. Jaká je barva vápenců

4. Urči barvu vápence  na  expozici

5. Popiš barvu a hlavní minerály kamene z lomu Krhanice

6. Využití granodioritu

7. Vaše foto není podmínkou, ale potěší    

Odpovědi zasílejte: přes můj profil

Pokud nebude něco v pořádku, budu Vás kontaktovat

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ENGLISH SUMMARY

Earth - proud stones

Description of the cache:

Near station no. 4 of the nature trail Pyšely is a small exposition of rocks from nearby quarries, as well as from abroad.

https://d1u1p2xjjiahg3.cloudfront.net/351c41b9-1306-416d-865d-aacbb9e859f5_l.jpg

Examples of exhibited rocks

https://d1u1p2xjjiahg3.cloudfront.net/d187f2ac-cb2e-4c6c-811a-d708689ed0dd_l.jpg

The sample No. 4.  Contact chert (hornfels) - quarry Všestary

The first written evidence of quarry in Všestary-Menčice is dated to 1910. After the construction of the paved road to quarry in 1925, the stone was often used for the construction and maintenance of local roads till 1937. Later the stone was used only occasionally for maintenance of forest roads. In 1967 intensive exploration of the locality Všestary-Klokočná began and the stone was heavily used for the construction of D1 motorway.

 

The processing line for production of crushed stone was reconstructed in 1988.

.
In 1992, the quarry was privatized by company Terobet. After 6 years it became the property of the company Kámen Zbraslav. Due to the high quality of the material, the stone is often used for road construction and maintenance, as well as for production of concrete mixtures.
 

  1.  Limestone:

Limestone is a compact sedimentary rock. Predominantly (over 80%) it is comprised of calcium carbonate (CaCO3), in the form of calcite or aragonite.

  1. Granodiorite:

    Light gray intrusive igneous rock with composition at the border between granite and quartz diorite (Fig. 65, 124, 161). It is, together with granite, most widespread intrusive rock. It occurs widely in the Central Bohemian Pluton, Brno pluton and in Slovakia in majority of Tatra-Fatra Belt mountains, eg. the High Tatras, Low Tatras, Malé Karpaty and others.

Composition of 571 granites:  90% falls to the area marked with black.

https://d1u1p2xjjiahg3.cloudfront.net/cdb28572-21eb-4209-96fb-3525dca94f41_l.gif

Fig. 65. Or - orthoclase, Ab - albite, KR - quartz (Dercourt J.-J. Paquet 1983)

3. Chert

  1. Sedimentary chert is a fine-grained silica-rich microcrystalline, cryptocrystalline or microfibrous sedimentary rock.
  2. Contact chert (hornfels) - the metamorphic rocks (@ Fig. 128), result of contact metamorphism of clay sediments. It may contain andalusite, cordierite, biotite chert; It is characterized by massive texture and a granoblastic mosaic structure.

Contact-metamorphosed greywacke.  Example of granoblastic structure.
 

https://d1u1p2xjjiahg3.cloudfront.net/8702cb38-5d48-4eb5-b0b8-657290ab937b_l.gif

Fig. 128. Kř - quartz, z - feldspar, bi - biotite. Zoomed.
Text and image: Prof. Jan Petránek
Source: Geological encyclopedia

Your Tasks:

1. Match the stones with their respective quarries.

2. What is the origin of limestone?

3. What is the usual colour of limestone?

4. What is the colour of the exhibited samples of limestone?

5. Describe the colour and the predominant minerals of the stones from the quarry Krhanice.

6. What is granodiorite used for?

7. Your photo is not required , but please

Replies should be sent to

If anything goes wrong , I will contact you

 

 

 

 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

314 Logged Visits

Found it 310     Didn't find it 2     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 192 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.