Skip to content

<

Spacer po Greckim/ Walk around Greek

A cache by PGC-Team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/02/2015
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


PL

Osiedle Strzeszyn Grecki

Zapraszamy Was na spacer po osiedlu zwanym zwyczajowo Strzeszyn Grecki. Osiedle położone jest w północno-zachodniej części miasta Poznania i jest częścią Strzeszyna (obok Osiedla Literackiego, Parkowego, Wojskowego i Starego Strzeszyna). Jest to młode osiedle, które zaczęło powstawać w 1996 roku. Teren ten jest rejonem miasta, w którym intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe – szeregowe i jednorodzinne, a wraz z nim usługi oraz gastronomia. Podczas spaceru będziecie mijać między innymi Zespół Szkół nr 9 w Poznaniu, obejmujący Szkołę Podstawową nr 1 w Poznaniu oraz Gimnazjum nr 65, przychodnię zdrowia, tereny rekreacyjne dla dzieci oraz kościół funkcjonującej od 2004 roku parafii pw. Św. Ojca Pio. Sprawnemu keszerowi spacer zajmie około 30 minut.

Skrytka

UWAGA: do podjęcia tego kesza będzie potrzebne lusterko, w które musisz się zaopatrzyć. Jest ono niezbędne do odczytania wskazówek w kolejnych etapach. Udaj się na współrzędne startowe i szukaj znaku.

Podążaj za wskazówkami i szukaj znaków.

Na finale znajdziesz pojemnik z pieczątką i logbookiem. Pieczątka jest integralnym elementem skrytki typu letterbox i nie jest na wymianę. Znajdującą się w skrytce pieczątkę możesz odbić w swoim zeszycie. W logbooku wbij swoją pieczątkę lub coś narysuj. Zachowaj ostrożność przy podejmowaniu kesza. Mugole są wszędzie!

UWAGA: Pojemnik finałowy znajduje się w pobliżu torów kolejowych. Zachowaj szczególną ostrożność! Nie wchodź na tory! Nie ma takiej potrzeby.


PL

Housing Strzeszyn Greek

We invite you to stroll through the neighborhood commonly called Strzeszyn Greek. The estate is located in the north- western part of the city of Poznan and is part of Strzeszyn ( next to the Literary estates, the Park estates, the Military estates and the Old Strzeszyn ) . It is a young community, which began to emerge in 1996 . This area is an area of the city where intensive development housing - Serial and family , and with it , and catering services . During the walk you will pass by , inter alia, School No. 9 in Poznan , including the Primary School No. 1 in Poznan and Middle School No. 65 , the health clinic , recreation area for children and a functioning church since 2004 the parish St . Padre Pio. If you are experienced geocacher the walk will take about 30 minutes.


The cache

NOTE : To find this cache you will need a mirror. A mirror is necessary to read the hints in the next stages . Go to the start coordinates and find the sign.

Follow the hints and look for the signs.

At the final stage, you will find a container with a stamp and logbook. Stamp is an integral element of the letterbox cache and is not a replacement. You can bunce that stamp in your notebook. Stab your stamp in to the logbook or draw something.

NOTE : The final container is located near the railway tracks. Be very careful ! Do not walk on the tracks!Flag Counter


Additional Hints (No hints available.)