Skip to Content

<

Challenge Cache Mjölby #4: Loneliness 22/7

A cache by Vindictr Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/21/2015
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Den här cachen är en challengecache, vilket innebär att du måste klara av en geocachingutmaning (se beskrivningen nedan) innan du tillåts logga den.

This cache is a challenge cache, which means that you have to pass a geocaching challenge (see the description below) before you are allowed to log it.

En caches ensamhetsvärde räknas ut via "antalet dagar som har gått sedan publicering delat med antalet find-loggar", där ett högt värde innebär att en cache sällan blir hittad. Begreppet "Lonely Cache" innebär att en cache har blivit loggad få gånger i förhållande till hur gammal den är (d.v.s. ett högt ensamhetsvärde enligt formeln ovan).

Det du måste göra för att klara av denna challenge är att logga minst 7 cacher inom Mjölby kommun som har ett ensamhetsvärde på 22.00 eller högre.

Target har skapat en checker för den här challengen, som du kan använda för att kontrollera om du uppfyller målet.

Du kan se om en cache som du har loggat uppfyller kraven genom att ta datumet då den gömdes och räkna ut hur många dagar det har gått sedan dess (en bra miniräknare för detta finns på följande sida).
Därefter kollar du på hur många gånger cachen har hittats (OBS!! EJ ”Logged Visits”, då detta värde även inkluderar DNF-loggar, notes m.m., utan enbart ”Found it”-loggar).
Dela antalet dagar med ”Found it”-loggar för att få cachens ensamhetsvärde.

Exempel: Cachen ”GCC77F – Fåglar vid Tåkern” gömdes 2003-01-20, så den 26 februari 2015 var den 4420 dagar gammal. Med 112 find-loggar hade den ett ensamhetsvärde på 4420/112 = 39.46, d.v.s. över 22. Denna cache kunde alltså räknas in i challengen vid denna tidpunkt.

Man kan även besöka Project-gc.com och välja Statistics – Lonely caches – Sweden – Östergötlands län - Mjölby kommun, för att se vilka cacher i kommunen som är ensammast.
En slags checker för denna challenge (om man inte vill använda Targets checker ovan) är att man använder följande länk, men ändrar profile_name=xxx i adressfältet till sitt eget användarnamn. Då bör ens loggade cacher (d.v.s. de man redan kan räkna med, om de har ett ensamhetsvärde över 22) markeras med grå färg, ologgade cacher med mörkblå färg samt egna cacher med grön färg.
Cacher som du själv har placerat ut kan ej räknas med i denna challenge.
Om du har loggat en cache som numera är arkiverad, så kan du enbart räkna åldern fram till arkiveringsdatumet, och inte fram till dagens datum. Skulle den ändå lyckas få ett ensamhetsvärde på 22 eller högre, så går det bra att räkna med den i challengen.

Den ensamma cachen kommer förmodligen att bli mindre ensam när du loggar den, och kanske till och med få ett ensamhetsvärde under 22, vilket är ett moment 22… så kravet för att klara av challengen är att 7 cacher som du loggar har ett ensamhetsvärde på minst 22 vid någon tidpunkt under eller efter samma dag som du loggar den sista av dessa 7 cacher.
Därmed kan du – och eventuella andra personer som du försöker logga challengecachen tillsammans med – logga ensamma cacher utan att riskera att era loggar gör att de inte längre räknas som ensamma, så länge som ni hittar dem på samma dag. Och om du redan har loggat 7 cacher som numera har ett ensamhetsvärde på 22 eller högre, så går det också bra att räkna dem eftersom det numera är efter den dag då du loggade den sista av dessa.

När du har klarat av denna challenge, så är det som sagt bara att logga challengecachen. Detta gör du genom att signera loggremsan (cachen finns vid mystmarkören), samt genom att lista sju cacher i Mjölby kommun som du har loggat, vilka har haft ensamhetsvärde på 22 eller högre från dagen då den sista av dessa loggades och framåt (en bild från Project-gc eller validering i Targets checker går bra som bevis). Lycka till!

---

The loneliness of a cache is calculated with "number of days since the cache was published divided by the number of found logs", where a high value means that a cache is seldom visited. The term “Lonely cache” means that a cache has been logged few times compared to how old it is (a high loneliness value according to the formula above).

What you need to do to pass this challenge is to log at least 7 caches in Mjölby municipality which have a loneliness value of 22.00 or higher.

Target has made a checker for this challenge, which you can use to see if you pass it.

You can see if a cache fulfill this condition by looking at its hidden date, and use that to calculate how many days it has been since it was published (a good calculator for that can be found on this page).
After that, you look at how many times the cache has been found (NOTE: It is NOT “Logged Visits”, since this value also includes DNF logs and notes. Only look at “Found it” logs).
Divide the number of days since it was published with the “Found it” logs, to get the cache’s loneliness value.

Example: The cache ”GCC77F – Fåglar vid Tåkern” was hidden 2003-01-20, so on February 26, 2015, it was 4420 days old. With 112 “Found it” logs, it had a loneliness value of 4420/112 = 39.46, which is over 22. Therefore, this cache could count for this challenge, at this time.

You can also visit Project-gc.com and chose Statistics – Lonely caches – Sweden – Östergötlands län - Mjölby kommun, to see which caches in the municipality are the loneliest.
A kind of checker for this challenge is that you use this link, but change profile_name=xxx in the address field into your own geocaching username. The caches logged by you (the ones you can count, if they have a loneliness value of at least 22) will then be marked with grey color in the list, unlogged ones with blue color and your own caches with green color.
Caches that you have placed yourself can not count in this challenge.
If you have logged a cache which is now archived, you can only count its age from the publishing date to the date when it was archived, and not to today’s date. If that still gives a loneliness value of 22 or higher, it is valid for the challenge.

The Lonely cache will probably drop on the list when you log it yourself, and maybe even get a loneliness value below 22, which is a catch 22… so the requirement is that the cache has a loneliness value of at least 22 at some point during either the same day that you log the last one of these seven caches, or on some day after that.
That way, you – and any other persons you log this challenge with – can log lonely caches without risking that your logs cause them to no longer count as lonely enough, as long as you find them on the same day as the challenge cache is logged.
At the same time, you can also log the challenge with 7 caches that you found earlier and which now have loneliness 22, since it is now after the day that you logged the last one of these.

After completing the challenge above, you just log the challenge cache, by signing the log book (the cache is at the mystery cache map marker), and by listing the seven caches in Mjölby municipality that you have logged, which have had a loneliness value of at least 22 at some point during the day of the last one of these logged, or on some day after that, in your online log (a screenshot from Project-gc, or validation with Target's checker above, will work as proof). Good luck!

Additional Hints (Decrypt)

Tena giå zrgre seåa zrgnyy / Fcehpr gjb zrgref sebz zrgny

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

61 Logged Visits

Found it 47     Write note 11     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 22 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.