Skip to Content

<

Challenge Cache Mjölby #5: 1000 Lonely Days in One

A cache by Vindictr Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/21/2015
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Den här cachen är en challengecache, vilket innebär att du måste klara av en geocachingutmaning (se beskrivningen nedan) innan du tillåts logga den.

This cache is a challenge cache, which means that you have to pass a geocaching challenge (see the description below) before you are allowed to log it.

Vissa cacher i och omkring Mjölby har inte fått besök på länge, och börjar känna sig lite ensamma… så det du ska göra i denna challenge är att logga cacher inom Mjölby kommun, där den sammanlagda tiden som har gått mellan föregående find-logg och din logg är minst 1000 dagar. Detta ska antingen ske på en och samma kalenderdag (genom loggning av ett valfritt antal cacher), eller på valfria datum (med loggning av max 10 olika cacher). Vilket av dessa två tillvägagångssätt som du väljer för att klara av challengen är upp till dig.

Man kan se vilka cacher i Mjölby kommun som det är längst tid sedan någon loggade via Project-gc .
En annan möjlighet är att man själv kontrollerar för varje cache hur många dagar det har gått sedan den senast hittades, genom att ta datumet för den senaste find-loggen och räkna antalet dagar från detta datum fram till sitt loggningsdatum. En miniräknare för detta finns på följande sida .

Det är möjligt att du redan har klarat den här challengen, då det även kan göras retroaktivt - om du vet att du någon gång antingen har loggat många cacher i Mjölby kommun på en och samma dag (det första tillvägagångssättet, där ett valfritt antal cacher på samma dag får räknas med), eller har loggat någon cache där det var länge sedan föregående besök (det andra tillvägagångssättet, där max 10 cacher som du har loggat på valfria datum får räknas med), så är det bara att kontrollera och summera antalet dagar som hade gått mellan de senaste find-loggarna och dina loggar, och se om målet uppnås.

Om det har kommit in någon ytterligare found-logg för en cache under samma dag som din egen logg, så kan du ignorera denna och räkna från den föregående found-loggens datum istället.

Cacher som du själv har placerat ut kan inte räknas in i den här utmaningen. Du kan inte heller räkna in cacher som var arkiverade när du loggade dem.

När du har klarat av denna challenge, så är det som sagt bara att logga challengecachen. Detta gör du genom att signera loggremsan (cachen finns vid mystmarkören), samt genom att i onlineloggen lista de cacher inom Mjölby kommun som du antingen har loggat under en och samma kalenderdag, eller max tio cacher i Mjölby kommun (loggade på valfria dagar), där antalet dagar mellan din logg och föregående found-logg blir minst 1000 sammanlagt. Lycka till!

---

Some caches around Mjölby haven’t had any visits for a long while, and are starting to feel a bit lonely… so what you should do in this challenge is to log caches within Mjölby municipality, where the total time that has passed between the last “Found it”-log and your own log is over 1000 days. This can either be done by logging any number of caches on a single calendar day, or by logging as most 10 caches, on any date. Which one of these two ways that you use to solve the challenge is up to you.

You can check which caches within Mjölby municipality that it has been the longest time since anyone logged with Project-gc .
Another possibility is that you check the number of days since the last Found log yourself for each cache, by taking the date for the last Found log and counting the number of days from that date until your log date. A calculator for that is available on this page .

You may already have passed this challenge, since it can be done retroactively - if you know that you during some day logged a lot of caches within Mjölby municipality, or that you at some point logged a cache in Mjölby municipality which hadn't been logged for a long time, you just calculate the number of days that had passed between the previous logs and your own logs that day, and see if it is at least 1000 in one day or in 10 caches.

If there has been another “Found it”-log during the same day as your own, you can ignore that one and count from the date of the “Found it”-log prior to that one instead.

Caches that you have placed yourself can not count in this challenge. Neither can caches that were archived when you logged them.

After completing the challenge above, you just log the challenge cache, by signing the log book (the cache is at the mystery cache map marker), and by listing either any number caches within Mjölby municipality, that you have either logged during one calendar day, or 10 caches within Mjölby municipality that you logged at some point, with days for each of these, where the total number of days between your log and the previous found log is at least 1000. Good luck!

Additional Hints (Decrypt)

Fgbe tena zrq giå gbccne. / Ynetr fcehpr jvgu gjb gbcf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

54 Logged Visits

Found it 30     Write note 15     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 4     Update Coordinates 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 26 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.