Skip to content

Jūras parks Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost, completely damaged or inappropriate. Usually caches are visited and maintained within 30 days after disabling.
If you wish to unarchive your cache then please contact me using GC code or link of this cache.

If there are still leftovers from container I would appreciate if other players could collect them so that there are no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
Hidden : 02/27/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV: Lai reģistrētos nepieciešams savs rakstāmais, var noderēt kaut kas tievs un spics (adata), lai piekļūtu “logbukam”. Pēc reģistrēšanās lūgums “logbuku” ievietot atpakaļ konteinerī uzmanīgi. P.s. Konteinera bildi lūdzu nepublicēt. ENG: Please have your own writing. Also something thin and sharp (needle) can be useful for reaching the logbook. After registration please insert the logbook in to the container carefully. P.s. Please refrain from publishing a picture of the container.

LAT: Jūras parks.

Saulkrasti- vieta tuvāk saulei!

Lai atrastu slēpni nekur nevajag rakt! Tas nav ne sūnās, ne koku saknēs! Lūdzu nepostīt dabu! Tāpat arī nevajag neko lauzt! Slēpnis ir izvietots jaunizveidotajā Saulkrastu Jūras parkā. Tā mērķis ir popularizēt šo vietu un atklāt tūristiem šīs vietas burvību.

Parks veidots tā, lai šeit ērti un gaidīti justos gan ģimenes ar bērniem, gan aktīva dzīvesveida piekritēji, gan seniori vai vienkārši atpūtas baudītāji un saulrieta vērotāji. Jūras parkā visi iesegumi veidoti tikai no koka. Savukārt soli, velo turētāji, atkritumu urnas, sauļošanās krēsli veidoti pēc īpaša dizaina.

Parka centrā izvietoti divi pludmales volejbola laukumi un nelielas, divlīmeņu skatu terases jūras, saulrietu, nelielu koncertu vai volejbola sacensību vērošanai. Volejbola tīklus demontējot, laukumus varēs izmantot arī citu pasākumu organizēšanai.

Parkā iekārtoti pastaigu celiņi, atpūtas soli, sauļošanās krēsli, uzstādītas rotaļu ierīces, āra trenažieri, izveidots ielu vingrotāju laukums, pludmales duša, velosipēdu turētāji, kā arī nomainīts asfaltbetona ceļš starp tūrisma informācijas centru un pludmali uz betona bruģakmens iesegumu.

Īpaši nozīmīgs ir izveidotais teritorijas apgaismojums, kas ļauj doties pastaigās uz jūru, izmantot trenažierus vai uzspēlēt volejbolu arī diennakts tumšajā laikā, kas īpaši nozīmīgi ir pavasarī un rudenī. Parka teritorijā atklāta arī jauna vasaras kafejnīca.

 

ENG: Marine park.

Saulkrasti- place closer to the Sun.

To find a hiding place anywhere do not need to dig! It is neither a moss or tree roots! Please not to destroy nature! Cache is located in the territory of Marine Park in Saulkrasti with the purpose of popularization of this wonderful place.
The park was designed to welcome families with children, those who love active lifestyle as well as seniors or simply leisure lovers and sunset watchers. In Marine Park all walkways are made entirely of wood. Benches, bicycle holders, waste bins, sun loungers are designed with a specific design.

In the center of the park are located two beach volleyball courts and a small, two-level terrace to overlook the sea, the sun, a small concert or watching volleyball matches. By the removing volleyball nets, areas can also be used for other events.
The park is decorated with walking paths, garden benches, sun loungers, installed playground equipment, outdoor fitness equipment, street gymnast’s court, beach shower, bike holders, etc.
Special lighting of areas allows going for walks on the sea, using of simulators or playing volleyball after dark, which is particularly important in the spring and autumn.

Additional Hints (Decrypt)

Rfzh qryh gnxn, gnph qryhf xhfgvang arinwnt! Rfv fnhqmvtf! Ine abqrerg vafgehzragf :) V`z va obneq cngu.. Obneqf fubhyq abg or zbirq! Or pbafvqrengr! Gbby pna or hfrshy :)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)