Skip to Content

<

Sommarstugor vid Rosenkälla

A cache by tallifnatt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/02/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

På markerna som tillhört Rosenkälla gård har det tidigare legat ett antal sommarstugor.


Man kan se lämningar av stugorna och trädgårdarna på flera ställen öster om det som var själva gården. Hur mycket av grunderna som härstammar från gårdarna som omnämns nedan och vad som var rena sommarstugor har vi inte hittat några uppgifter om. En granne till Rosenkälla har berättat om ett möte med en man vars familj hade sommarstuga i området under femtiotalet och som sagt att det fanns så mycket som femtio stugor och att de låg ända ner till Edhaga gård. Vid cachen finns tydliga spår både av ett antal grunder, men även av en iordningställd trädgård med stenkantade gångar och trappor. Tydliga spår av andra stugor och trädgårdar finns även i skogen knappt 500 meter norr om cachen.

Rosenkälla gård finns omnämnt redan 1319 och har under åren haft många olika ägare. 1924 köptes Rosenkälla av Sya Egnahemsförening. Föreningen styckade upp egendomen i fjorton gårdar. Under krigsåren användes delar av huvudbyggnaden som förråd. Gården drevs sedan fram till 1961, då den såldes till Linköpings stad, som 1963 sålde gården till försvarsmakten.

Bebyggelsen på Rosenkälla utgjordes av en karolinsk herrgårdsanläggning. Huvudbyggnaden var förmodligen uppförd i slutet av 1600-talet, men fick sin slutliga prägel 1816 vid "en kostsam och betydlig ombyggnad, hvarigenom den blivit ganska wacker". På en karta från 1848 är mangårdsbyggnaden med flyglar och öppen gårdsplan markerade, liksom trädgård, ladugårdsplan, wedgård och källartomt. På 1947 års ekonomiska karta framgår att gårdsplanen hade en rundel i mitten och att en allé leder ned mot gården. Norr om gårdsplanen utbreder sig trädgården. Bebyggelsen avvecklades successivt efter det att försvarsmakten köpte fastigheten i början av 1960-talet. Herrgården med flyglar eldades upp 1970. I dag finns inga byggnader kvar kring det gamla gårdscentrat.

I Rosenkälla gårds närhet finns även lämningar från äldre järnåldern  bl.a. ett vackert gravfält på en höjd nordost om Rosenkällasjön, RAÄ 4. Gravfältet består av cirka 20 synliga gravar; 9 runda stensättningar, 2 kvadratiska stensättningar och cirka 9 resta stenar. Platsen angörs av reservatets skyltade stigsystem och tre rastbord finns i anslutning till gravfältet. 

Källa: Linköpings kommuns hemsida

Additional Hints (Decrypt)

Haqre fgbe fghoor

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.