Skip to Content

<

Brdske slepence

A cache by Hrádci11, Hrádci Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/31/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Zveme Vás na earth cache a krátkou procházku v příjemné a geologicky velmi zajímavé lokalitě. Slepence (opracované úlomky (valounky) + různý druh tmele) se vyskytují volně na povrchu, proto prosím nikde nekopejte a neničte přírodu.

Brdská vrchovina se dělí na tři samostatné podcelky. Jsou to Hřebeny, Příbramská pahorkatina vlastní Brdy. I tyto podcelky se dále dělí. Střední část Brd je civilizací téměř nedotčena, což je dáno především tím, že tuto oblast pro sebe v minulosti zabrali vojáci. Brdy náleží do suché až mírně suché chladné klimatické oblasti. Sněhová pokrývka se tady udrží 60 až 70 dní v roce, průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 6 °C až 7 °C. Brdy jsou tak nejchladnější oblastí středních Čech. Strašická vrchovina leží na severozápadním okraji vlastních Brd. Je to členitá vrchovina z kambrických slepenců a drob prostoupených pruhem porfyritů a porfyritových tufů strašického pásma a ze souvrství ordovických břidlic a pískovců. Nejvýraznějším prvkem Strašické vrchoviny je hřeben Bílé skály, na jehož začátku na východě se tato keš nachází. Na rozdíl od Hlavního hřebenu Bílé skály, který je do stran pozvolný a částečně odlesněný, skála na tomto místě je téměř kolmá, směrovaná k severu a plně zalesněná, což způsobuje odlišné mikroklima vhodné především pro růst mechů, lišejníků a kapradin. Proto, navzdory názvu, je tato část zelená.

Geologické složení

Hlavním sedimentačním prostorem byla příbramsko-jinecká pánev, jejíž dochované a neúplné zbytky se nacházejí zejména v Brdech mezi Rokycany, Příbramí a okolím Dobříše (tzv. brdské kambrium). Pánev ležela v depresi mezi pásmy kadomského horstva a zejména ve spodním kambriu byla rychle zaplňována úlomkovitým materiálem přinášeným z blízké pevniny. Vzhledem k rychle klesajícímu dnu pánve se přinášený materiál hromadil v mocnostech až několika tisíc metrů. Více zde: http://fossil-alma-cz3.webnode.cz/news/kambrium/ Nadložní ohrazenické souvrství je složeno z vytříděných slepenců a pískovců. Ve vyšších částech je již patrně kontinentálního původu a mořské zkameněliny neobsahuje. Totéž platí i o lokálně vyvinutých pavlovských slepencích, řazených společně s vulkanity strašického komplexu ke svrchnímu kambriu.

Křemenné (oligomiktmi) slepence (ortoslepence) - jsou složeny z valounů křemene, křemence, buližníků a rohovců. Jsou dobře vytříděny materiálově i velikostí valounů. Vzhledem k převládajícímu křemeni jsou světlých barev. Základní hmotou bývá dobře vytříděný křemenný písek. Tmel je křemitý, železitý, někdy i vápnitý nebo jílovitý.

Andezity - Minerální složení představuje vysoký obsah živců (plagioklas), a nižší obsahy (v různých poměrech a kombinacích) křemene, biotitu, amfibolu, pyroxeny, vzácně olivínu.


K uznání logu je třeba místo navštívit a zodpovědět správně na 5 otázek níže. Své odpovědi, prosím, zašlete na náš mail přes GC profil ihned po zalogování „found it“. Vše co potřebujete zodpovědět k odlovu najdete přímo v terénu, v listingu nebo na internetu. Pokud bude něco nesprávně zodpovězeno, ozveme se Vám.

1. Z úlomků slepenců pod skálou zjisti průměrnou velikost křemenných valounů.
2. Z jakých valounů jsou složeny slepence v této lokalitě?
3. Zjistěte, zda-li se valounky převážně navzájem dotýkají a jsou-li spíše zakulacené nebo s ostrými hranami?
4. Jak vysoká je skála v nejvyšším místě? (odhadni)
5. Jaké dva druhy stromů převážně rostou na vrcholu skály?
Na závěr se vyfotografujte (nebo alespoň vaši GPS) u skály a foto přiložte ke svému logu (nepovinný úkol).

Zdroje:
http://www.treking.cz/regiony/brdy.htm
http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/regionalni_geol/barrandien.htm
http://geologie.vsb.cz/mineralogie/texty/kap5/5-4.htm

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.