Skip to content

<

Strömsholmsåsen i Malma Domäns Naturreservat

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/24/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Strömsholmsåsen i Malma Domäns Naturreservat

Strömsholmsåsen

Strömsholmsåsen är en rullstensås i Svealand. Den bildades för 10 000 år sedan under den kvartära istiden. Den bildades av sten och grus som fördes med av smältvatten från den senaste inlandsisens avsmältning. Den sträcker sig från sjön Båven i södra Södermanland och upp till Åmänningen utanför Fagersta, Västmanland. Från Hällby och fram till Tumbo är den ganska flack beroende på att bränningar från vattnet brutit ned åsen. Man kan hitta avlagringar sedan Litorinahavet (ett förstadium till Östersjön), höjden för det havet nådde i trakterna som mest 60 m.ö.h. Ingen del av åsen är högre än 70-80 meter, vilket innebär att spår från Ancylussjön (ett tidigare förstadium till Östersjön) inte går att finna.

Rullstensås

En rullstensås bildas av smältvattenssediment från en glaciär eller inlandsis. Längden kan variera från något hundratal meter till mer än 500 km och höjden kan variera från några få meter till mer än 100 m. Rullstensåsar består av vattensorterade sand- och gruslager, ofta med ett markant inslag av mer eller mindre välrundade stenar. De mindre åsarna är ofta utformade som getryggsåsar, slukåsar eller åsnät, bildade inne i tunnlar i en inlandsis eller glaciär eller i sprickor och kanaler i yttersta delen av en på land avsmältande glaciär. Isälvsavlagringarna byggs upp mot stödväggar av is, och när isen smälter bildas branta rassidor och skarpa ryggkrön. De stora rullstensåsarna, som går att följa som mer eller mindre sammanhängande system över hundratals kilometer, är vanligen s.k. De Geer-åsar. Dessa avlagras på djupt vatten i och framför mynningen av stora isälvstunnlar när området utanför den successivt vikande iskanten utgörs av en issjö eller ett ishav. Hos älvarna inne i tunnlarna är dräneringsriktningen vinkelrät mot iskanten, och rullstensåsarnas längdsträckning följer därför ungefär isens rörelseriktning.

Rullstensåsarnas grovkorniga material har en god vattengenomsläpplighet, vilket gör att åsarna har en väldränerad yta och att de djupare delarna fungerar som goda grundvattenmagasin. Brunnar i stora rullstensåsar lämnar ofta stora mängder vatten. Sand och grus i åsarna är också en viktig naturresurs och bryts för att bland annat användas i vägbankar och till grundläggning vid byggen. Rullstensåsarna har i årtusenden fungerat som naturliga kommunikationsleder i landskapet. Gamla vägar, gammal bebyggelse och arkeologiska lämningar är märkbart koncentrerade till de stora rullstensåsarna med många fina exempel bland annat i Blekinge och i Mälarlandskapen.

Inlandsisen

Inlandsis är en domformad glaciär som täcker en landareal på mer än 50 000 kvadratkilometer. Inlandsisar över låglandsområden kan ha en tjocklek på 2–3 km. Världens största inlandsis finns i Antarktis. Under kvartärperiodens istider täckte inlandsisar stora delar av norra Europa och Nordamerika. Sverige och Skandinavien var täckt av en flera kilometer tjock inlandsis under 100 000 år. På grund av klimatförändringar så började inlandsisen att smälta för cirka 20 000 år sedan. När inlandsisen smälte så bildades rullstensåsar bl.a.

1) Isberg som brutits loss från den smältande isen, 2) Isens rörelseriktnig, 3) Morän, 4) Isälv som bildas av smältvatten från isen, 5) Dalgång i berggrunden, 6) Isälvssediment som i detta fall bildar en rullstensås.

Malma domäns naturreservat

Reservatet ligger på en liten del av Strömsholmsåsen, en rullstensås som löper genom Sparreholm och Malmköping, där den bildar Malma hed. Åsen bildades för över 10 000 år sedan av sten och grus som fördes med av smältvatten från den senaste inlandsisens avsmältning. Inlandsisen var som mest 3000 meter tjock. Vid foten av den södra åssluttningen i reservatet finns en mycket välutbildad åsgrav (eller dödisgrop). Dödisgropen bildades också under avsmältningen av inlandsisen genom att ett stort isblock lossnade och blev kvar efter den stora isen. Isblocket smälte efterhand och lämnade efter sig en fördjupning i terrängen.

Källa: informationstavlan vid naturreservatet

Earthcachen

Den här earthcachen är belägen i Malma domäns naturreservat. Läs om vad som är förbjudet att göra i naturreservatet vid informationstavlorna och se till att inte göra något som är förbjudet. Använd stigarna för att undvika att naturen förstörs. För att logga den här Earthcachen så måste du besöka waypointerna och svara på alla frågorna. Skicka dina svar till mig via epost. Skriv inga svar på frågorna i din logg. Loggar som ej uppfyller dessa krav kommer att raderas.

Uppdatering: På grund av det växande antalet personer som loggar mina earthcacher, och iochmed det ett växande antal personer som skickar svar till mig, så har jag beslutat att jag kommer från och med nu inte svara på alla mail som jag får med svar. Jag kommer fortfarande att läsa alla mail och om ni behöver skicka in nya svar så kommer jag att kontakta er. Så skicka era svar och logga sedan earthcachen och om ni skulle behöva ändra era svar så kommer jag att kontakta er.

Frågorna:

1. Vid waypointen "Rullstensåsen #1": Här på marken så finns det spår av något som visar att det är en rullstensås, vadå för något och finns det på andra ställen på rullstensåsen också? 

2. Vid waypointen "Rullstensåsen #2": Mät eller uppskatta hur många graders lutning som rullstensåsen har på den här sidan. Vad tror du skulle kunna resultera i att rullstensåsen skulle ha en högre lutning? 

3. I vilken kompassriktning sträcker sig rullstensåsen? Vad säger detta om hur rullstensåsen bildades?

4. Efter att ha gått på rullstensåsen (gå åtminstone till waypointen "Rullstensåsen #3"): Hur skulle du beskriva rullstensåsens form? Dvs är den rak, slingrar den sig? 

5. Titta runt i området och gå till åtminstone waypointen "Rullstensåsen #3". Rita en topografisk karta av området som visar höjdskillnaderna vid rullstensåsen. Det behöver bara vara en skiss och inte någon detaljerad karta (ett exempel finns i beskrivningen). Ladda upp bilden till din logg.

6. Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS med rullstensåsen. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.