Skip to Content

<

Lavove polstare

A cache by Dan_240 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/16/2015
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

earth
Pojďte se podívat na zajímavé geologické útvary v korytě řeky Ostravice.

Lávové polštáře

lp

Jedná se o horniny těšínitové asociace, které jsou typické pro oblast Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a přilehlé oblasti flyšových Karpat v Polsku. Váží se na těšínsko - hradišťské souvrství godulského a bašského vývoje slezské jednotky. Jejich stáří se odhaduje do geologické éry – spodní křída. V podbeskydské vulkanické oblasti se nachází pruh žilných, výlevných magmatitů začínající u Hranic na Moravě a pokračující přes Těšín do Polska, vy se nyní vydejte na dva takové výchozy podívat!

ds

Lokalita leží v korytě řeky Ostravice při jižním okraji obce Baška. Místní občané znají výchozy pod označením „peřeje či skalky“. Zájmová oblast se skládá ze dvou skalních odkryvů, respektive říčních prahů. První menší skalní výchoz se nachází přibližně 160 m proti proudu od silničního mostu vedoucího přes řeku, který spojuje část Kunčičky a Bašku (stage_1). Výchoz se skládá z hypoabysálních žil orientovaných napříč tokem. Tyto skály z masivních hornin jsou tvořeny těšínitovými vyvřelinami zelené až černé barvy s místy mandlovcovou texturou. Z vyskytujících se makroskopických minerálů je nejhojnější kalcit (CaCO3) bílé a hnědé barvy tvořící výplň dutin a puklin v těšínitech, společně s malým množstvím pyritu, též známém jako kočičí zlato (FeS2). Toto zlato najdete především na deformovaných kontaktech s podložím - černošedými jílovci a také zde můžete najít v ojedinělém výskytu křemen s nafialovělou barvou - ametyst.

vz

Jestliže budeme postupovat dále proti proudu, po cca 230 m se dostanete ke skalnímu výchozu vytvářejícímu „peřeje“ v korytě (výchozí souřadnice). Výchoz má délku 110 m a jeho šířka se pohybuje mezi 20 až 40 m. Výchoz vystupující nad hladinou je tvořen opět vyvřelinami těšínitové asociace – především pyroxenitem, který je odolnější vůči zvětrávání. Na pravém břehu řeky vytvářejí tyto horniny lávové polštáře přes 2 m v průměru.

hs

zdroj

Ke keši

Jedná se o procházku celkově dlouhou zhruba kilometr kolem řeky Ostravice. Připravte se, že po deštích je lužní les v okolí dost podmáčený. K odlovu budete potřebovat speciální vybavení – metr :-)

Několik otázek a úkolů pro uznání logu:

1)      Jaký je rozdíl mezi lávou a magmatem, a jak vznikají lávové polštáře?

2)      Změř nadzemní rozměry a vypočti přibližnou hmotnost největšího (nejvýraznějšího) kamene (žula) na stage_1.

3)      Na výchozích souřadnicích odhadni vzdálenost od souřadnic k protáhlému polštáři (ostrůvku) uprostřed řeky. Vzdálenost je? 

4)      Jak se obecně nazývá hornina v této lokalitě? A jaké je její přibližné stáří? (Nechci geologickou éru, ale interval) 

5)      Popište vlastními slovy, z které sopky v Podbeskydí si myslíte, že pochází tyto vulkanity?(polštáře)

Klasický „dobrovolný“ úkol – pořiď fotku sebe nebo gps z tohoto území. Pokud přiložíš fotku z lokality, budu velmi benevolentní k odpovědím a platí to i naopak

Odpovědi zasílejte klasicky přes profil. Kdyby něco výrazně nesedělo tak se ozvu sám.

EN About cache

It is a long walk about a kilometer around river of Ostravice. To catch you need special equipment - meter. J

A few questions and the tasks for recognizing log:

1)       What is the difference between the lava and magma? And how are created the lava pillows?

2)       Measure the sizes and calculate at approximately the weight of the largest (most significant) stone (granite) to stage_1.

3)       At the start coordinates, estimate the distance from the coordinates of to oblong pillow (island) in the middle of the river. Distance is?

4)       What is generally called the rock of this territory? And what is its approximate age? (I do not want geological era, but the year).

5)       Describe in your own words, what do you think from volcano in Podbeskydi, that comes these pillows?

Classic "voluntary" task - make a photo of yourself or your gps from this territory.

Replies please send through profile on web.

Additional Hints (Decrypt)

Irz fv f frobh zrge.
5) cbhžvw zbmrx :-)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

145 Logged Visits

Found it 142     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 218 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.