Skip to content

<

Skalne okno pod Zlobivou

A cache by durosv, Dodo6307 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/21/2015
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SK: Krásne skalné okno v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier v nadmorskej výške 2355 m.

EN: Beautiful rock window in the main ridge of the High Tatras.

 smiley  Fotogaléria smiley


SK: Skalné okno pod Zlobivou sa nachádza v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier v nadmorskej výške 2355 m.n.m. presne v Prostrednej zlobnej štrbine. Pri hľadaní dodržujte návštevný poriadok Tatranského národného parku. Výstup je povolený iba organizovaným horolezcom, vysokohorským turistom, prípadne ostatným turistom v sprievode horského vodcu.

EN: Rock Window below summit "Zlobivá" is located in the main ridge of the High Tatras at an altitude of 2355 m, exactly in "Prostredná zlobná štrbina". When searching you must observe the visiting rules of the Tatra National Park. The ascent is enabled only for organized climbers, VHT hikers, or possibly for others tourists with a mountain guide.

FTF : mary_sa yogibeast

Pozývam aj na návštevu ďalších zaujímavých miest:
     
      


 

POZOR!

Geocache je prístupná, len ak dodržíte zákonom stanovené podmienky!
Geocache je umiestnená na území TANAP-u mimo vyznačený turistický chodník, preto je v zmysle Zoznamu vyhradených miest v TANAP-e č.1/2017 zo dňa 14.06.2017 návštevníkom prístupná len v sprievode oprávnenej osoby (horského vodcu) a horolezcom organizovaným v horolezeckých zväzoch, a to za dodržania osobitných podmienok, ktoré nájdete tu:

Zoznam vyhradených miest v TANAP-e č.1/2017

Nedodržanie osobitných podmienok, určených pre činnosti na vyhradených miestach, je vykonávaním činnosti, ktorá je v zmysle zákona o ochrane prírody zakázaná (§11 až §16 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) a bude mať za následok trvalé zrušenie geocache.

Viac informácii: Geocaching v Tatranskom národnom parku.

 

 

WARNING!

Geocache is accessible only in line with special conditions defined by law!
This geocache is hidden in Tatranský national park, off the official marked hiking and educational footpaths. Therefore, in line with the List of Reserved places in TANAP (no 1/2017, valid from 14.06.2017), is accessible only accompanied by an autorized person (mountain guide) and by climbers organized in mountaineering clubs. In addition, you have to comply with all the special conditions listed in this document:

Zoznam vyhradených miest v TANAP-e č.1/2017

If you fail to meet special conditions for activities in Reserved places, your activity is prohibited under the law (§11 to §16 Nature and Landscape Protection Act no.543/2002) and will lead to archiving the geocache.

More information: Geocaching in Tatranský national park.

 

 

Additional Hints (Decrypt)

FX: Ibwqv qb bxan n cbmqivuav menx.
RA: Frr nobir.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.