Skip to Content

<

Povodne 2013

A cache by Lacerta.j Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/31/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Koncem května a v průběhu června 2013 zasáhly Čechy a částečně i Moravu v několika vlnách vydatné srážky, které způsobily rozsáhlé regionální povodně. Rozvodněny byly vodní toky v celém povodí Vltavy, značné části povodí Labe a okrajově rovněž v povodí Dyje. Na řadě míst se vyskytly i lokální přívalové srážky, které způsobily lokální povodně na malých tocích. Významné povodně byly v tomto období i v sousedních zemích na Labi a Dunaji.

Velikost odtokové reakce na spadlé srážky byla značně ovlivněna předchozím silným nasycením území v důsledku srážkově nadnormálního května. V květnu vypadlo na území ČR 152 % dlouhodobého normálu srážek, na západě Čech to bylo ještě více (v Karlovarském kraji přes 200 % normálu).

V červnu se povodně vyskytly ve třech vlnách, které byly reakcí na tři srážkově významné epizody. První vlna srážek zasáhla téměř výlučně Čechy ve dnech 29.5 až 3.6. Nejvyšší srážkové úhrny byly naměřeny v pásu od Šumavy přes střední Čechy až ke Krkonoším 1. a 2.6. Vydatné plošné srážky byly v některých oblastech ještě navýšeny lokálními přívalovými srážkami a denní úhrny v několika stanicích dosáhly hodnot odpovídajících 100leté době opakování.

Povodně první vlny byly zaznamenány téměř na celém povodí Labe. Největších extremit dosáhly kulminační průtoky na menších a malých tocích, kde došlo ke kombinaci přívalových a regionálních srážek. V některých oblastech to vedlo k projevům erozní činnosti a sesuvům půdy. Extrémní povodně s dobou opakování více než 100 let proběhly v Podkrkonoší na říčce Čisté, v povodí Cidliny na Bystřici, v povodí Mrliny, v Plaňanech na Výrovce, v Radíči na Mastníku, na Smutné a ve všech vodoměrných profilech v povodí vlašimské Blanice. Průtoky s touto extremitou se s vysokou mírou pravděpodobnosti vyskytly i na mnohých nepozorovaných menších vodotečích v nejvíce zasažených oblastech.

Z hlavních přítoků Vltavy byla nejvíce rozvodněna Lužnice ve svém dolním úseku, kde doba opakování v Bechyni dosáhla 100 let. Na Labi v Mělníku pod soutokem s Vltavou byl dosažen 50letý průtok.

První vlna povodní v červnu 2013 byla z hlediska příčin, průběhu a zasaženého území srovnatelná s mnohem větší povodní v srpnu 2002. Povodňová situace v červnu 2013 byla sice co do extremity méně významná, ale nástup její první vlny byl důsledkem rozložení příčinných srážek a jejich výraznější intenzity v mnohých profilech rychlejší.

V třetí epizodě 24. a 25.6. byla charakteristická plošně rozsáhlými a vydatnými regionálními srážkami, které byly posunuty více na východ a zasáhly i část Moravy. Odtoková odezva byla nejintenzivnější v povodí Doubravy a Chrudimky, kde se doby opakování kulminačních průtoků pohybovaly v rozmezí 10 až 50 let.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Pokud máte ve svém archivu fotografie z povodní, budu ráda, když je připojíte k logu.

Za vysokých průtoků a povodní nemusí být odlov možný. Za normálních průtoků lze keš odlovit suchou nohou. Záleží jak je kdo šikovný. Keš je ke geoobjektu připevněna řetězem. Jedná se o bezpečnostní opatření pro případ zvýšení hladiny v řece. Do schránky nevkládejte TB ani GC. O schránce ví místní lupič.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.