Skip to content

Kaplnka na Sivej Brade (Chappel on Sivá Brada) Traditional Geocache

This cache has been archived.

ForestReviewer:
Mrzí ma to, ale nedostali sme od teba žiadnu reakciu. Preto tento listing teraz archivujem, čím sa ostatným kešerom otvára priestor pre založenie novej kešky niekde v okolí a hra tak môže pokračovať.


Ak po tvojej keške zostali v teréne nejaké zvyšky, prosím o ich odstránenie. Súčasťou hry Geocaching je aj zásada "Leave no trace" - nezanechať po sebe žiadne stopy, ktoré by mohli byť vnímané ako negatívny zásah do životného prostredia.


V mene všetkých nálezcov tvojej kešky ti ďakujem za zábavu, ktorú nám priniesla.

ForestReviewer (Peter) - Community Volunteer Reviewer for Slovakia
Geocaching.com | Help Center | Guidelines (Pravidlá) | Regional Guidelines


Viac info:
Pravidlá - Udržiavaj svoju kešku - prosím, oboznám sa s pravidlami.
Help Center - 7. Ownership after publication - všetko, čo potrebuješ vedieť o údržbe kešiek.
Help Center - 7.15 Archive or unarchive a geocache - po archivovaní zober kešku z terénu.

More
Hidden : 03/08/2015
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SK:

„Sivá brada podľa legendy dostala meno po mníchovi so sivou bradou,“ vysvetľuje Ľuboslav Hromják. Sivú bradu považuje za genius loci. Prečo? „Lebo sa tu snúbi symbolika krajiny so symbolikou náboženskou.“ „Na kopci Sivej brady, s pôvodným názvom Krížová hora, stál do roku 1675 iba kríž. Kaplnku Povýšenia sv. kríža dal na tomto mieste v roku 1675 vybudovať spišský prepošt Juraj Báršoň. Sivá brada ako súčasť Spišského Jeruzalema predstavuje Golgotu. Z jej kopca vyteká liečivá minerálna voda. Z duchovného hľadiska liekom je kríž. Voda má však aj tvorivé schopnosti, rovnako ako kresťanstvo, ak je živé. Keďže je termálna, hreje. Ako Božia láska,“ delí sa o svoje pocity historik a kňaz Ľuboslav Hromják.

Zdroj: http://snn.sk/spis-je-este-stale-tajomnym-regionom/

Popis kešky

Kešku tvorí vodotesná nádoba, logbook a ceruzka, no pre istotu si vezmite vlastnú ak by sa nejaký pátrač ulakomil na tú našu :) V keške sa nachádzajú rôzne predmety, ktoré v nej zanechali pátrači a samozrejme nálepka, ktorú si môžete nalepiť do nášho albumu.  PS: súradnice sú merané mobilom - možná odchýlka, použite najmä hint a indíciu :)

EN:

On the top of 25 m high travertine hill called Sivá Brada, stands the Chapel of St. Cross built in 1675. In front of the chapel is a cross. From this "live heap" bubble up 4 mineral springs. Thanks to the scarce natural significance became Siva Brada in 1979 the National Nature Reserve which protects springs, heap and local vegetation.

"Sivá Brada (The gray beard), according to legend, was named after the monk with a gray beard," explains Ľuboslav Hromják. "There has been associated symbolism of the country and religion. '' On the hill Sivá Brada, originally named Cross Mountain, stood by the year 1675 only the cross. Sivá Brada as part of Spiš Jerusalem represents Golgotha. From it flows the healing mineral water. From a spiritual perspective the cross is a medicine. Water has creative abilities, as well as Christianity, if it is alive. And because it is the thermal water, it warms as God's love. That´s the feeling of historian and priest Ľuboslav Hromják. Source: http://snn.sk/spis-je-este-stale-tajomnym-regionom/

Cache description:

Cache consists of water resistant container, logbook and pencil, but for sure, bring your own pen because our can be stolen:) In our cache are various items which was left by other searchers.

Additional Hints (Decrypt)

fx: xevm ra: pebff

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)