Skip to content

Johana z Rožmitálu Mystery Cache

Hidden : 04/14/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Na úvodních souřadnicích keš nehledejte, ty vás dovedou k Rožmitálskému zámku. Jedná se o jednoduchou mystery keš, jejíž finále vás dovede na místo s hezkým výhledem. 

JOHANA  Z  ROZMITALU


Johana z Rožmitálu (* kolem 1430 ? přesný datum narození není znám – † 12. listopad 1475, Mělník) byla česká královna a manželka Jiřího z Poděbrad. Stejně jako její manžel i Johana byla jedinou českou královnou pocházející ze stavu domácí šlechty.

Johana se za Jiřího z Poděbrad vdala roku 1450, rok po smrti jeho první manželky Kunhuty . Svojí sestru Johanu Jiřímu doporučí jeho přítel Lev z Rožmitála. V roce sňatku je Johaně asi  20 let. Mladá Johana se tak stala druhou manželkou vdovce se šesti dětmi.  O Johaně se říkalo, že již od mládí byla dívka neobyčejného důvtipu a pevné vůle.  Mezi Jiřím a Johanou vznikl velmi pevný citový vztah a Johana byla Jiřímu velmi silnou oporou a to nejen v rodinných záležitostech, ale i v politice.  Vedle toho, že dokázala vychovávat jeho 6 dětí z prvního manželství, přibylo k nim dalších 5 vlastních dětí

Hynek - někdy též Jindřich mladší (*1452 - †1492),
Bedřich (*1453-4 - †1459),
Jiří (*1454-55 - †1459-62),
Ludmila (*1456 - †1503),
Jan (*po r. 1457 - †1459).

Portrét Královny Johany od soudobého malíře Miroslava Háska z Rožmitálu
Portrét Královny Johany od soudobého malíře Miroslava Háska z Rožmitálu

Českou královnou je korunována den po svém muži, a to 8. května 1458. Královna událost hodnotí dojemnými slovy: „Je to dar a dobrodiní z božích rukou, které musíme snažně a pilně lidem vracet..." Udělala maximum pro to, aby svá slova naplnila. Celých 21 let po Jiřího bokou ovlivňuje pozitivně a významně státní záležitosti. Zcela sdílí královu myšlenku národního usmíření. Jako katolička, spojená sňatkem s ultrakvistou, dává národu povzbuzující (a dodnes moderní) příklad snášenlivosti ve věcech víry a oboustranné úcty. Obhajuje celistvost zemí Koruny české. Je členem nejužší královy rady. Nápověda pro ty co čtou listig, se šifrou poradí vám César. Cestuje s manželem na politická jednání. Vyjednává s nepřátelskými stranami. . Pro manžela dala zhotovit tzv. Modlitební knihu krále Jiřího s krásnými ilustracemi. Když roku 1464 papež Pavel II. prohlásil Jiřího za kacíře a uvrhl Čechy do klatby, vztahovalo se to i na jeho ženu a děti. V srpnu 1470 svolala královna zemskou hotovost a v jejím čele se vydala proti vojsku Matyáše Korvína. Jako královně-vdově (Jiří zemřel v roce 1471) se jí podařilo prosadit Jiřího záměr, aby se českým králem stal Vladislav Jagellonský. Nový král si byl dobře vědom významu osobnosti královny-vdovy a Johana mu byla velkým pomocníkem. Asi od roku 1473 Johana přesídlila do sídla českých královských vdov, do města Mělníka, kde také  Královna Johana zemřela 12. listopadu 1475. Podle své poslední vůle měla spočinout v mělnickém kostele, jiné prameny však uvádějí, že byla pohřbena v chrámu sv. Víta vedle Jiřího z Poděbrad.

JAK NA KEŠ? SOUŘADNICE MÁTE ZDE:

q fwbul ghyhw wul shw ghyhw mhgqd vhgp

h qxod mhgqd wul shw mhgqd mhgqd qxod vhvw

Additional Hints (Decrypt)

zvzvxel n qybhué ehpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)