Skip to content

<

På vei til Øyingen "Starten"

A cache by A-AKS Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/19/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Denne cacherekken bringer deg til fjells ved Øyingen i Stod


På vei til Øyingen som navnet sier en cacherekke som fører deg fram til parkeringen ved Øyingen. Det vil si – ikke helt fram til innsjøen – men så langt man kan kjøre. Det er bilvei helt fram til cache #10. Bompenger er 50 kroner, og det kan betales via SMS.

Veien egner seg fint til sykling, selv om det er noen kraftig stigninger halvveis. Det er også mulig å gå en skogsti fra Bølabua, den kommer inn på Øyingveien ved cache #3.

Alle cachene, foruten #4, er pet-rør som inneholder logg og blyant.

Det vil komme flere cacher i området etter hvert som terrenget blir snøfritt.

Litt info om Øyingen:
Innsjø i Stod i Steinkjer, 35 kilometer nordøst for Steinkjer i Stod og veg 763, sør for Snåsavatnet. Innsjøen ligger 254 meter over havet, og er 2,95 kvadratkilometer stor.

Utdrag av områdebeskrivelse, Statskog – 2005:
Øyingen-området er en sørlig arm av Storåselva-vassdraget, ca. 15 km sørøst for Snåsa sentrum. I nordøst grenser området over en lang strekning til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, som lokaliteten naturlig hører sammen med. Området er en stor, åpen forsenkning med den store innsjøen Øyingen sentralt i dalbunnen. Slake hellinger med mosaikk mellom myr, vidstrakte skrinne furuskoger og mindre granskogspartier stiger rolig opp mot snaufjellet omkring. Mot nord snevrer dalsenkningen seg inn, der Øyingselva renner nordover og etter hvert svinger krapt inn i nasjonalparken og så ned til Storåselva i nord.

Området ligger like øst for grensen mellom de rike bergartene rundt Snåsa-Snåsavatnet og fattigere, hardere bergarter østenfor. I størsteparten av området består berggrunnen av ryolitt/ryodacitt/dacitt, men et belte med øyegneis og granitt kommer inn i nord og nordøst. For det meste er området dekket av et tynt og ujevnt overdekke av morenemateriale, delvis også med berg i dagen. Lokalt ligger det imidlertid igjen tykkere lag av mer næringsrike løsmasser, særlig rundt Svarthaugen og stedvis på østsiden av Øyingen.

Klima
Mens lavlandet rundt Snåsavatnet ligger nede i svakt oseanisk seksjon (O1) hører de høyereliggende åstraktene (inkludert Øyingen-området) til klart oseanisk vegetasjonsseksjon (O2) (Moen 1998). Naturen i disse områdene har dermed et humid Preg.

Friluftsliv
Rundt sjøen og det nærliggende området er det flere hyttefelt.
Øyingen er et mye brukt område både for jakt og fiske. Det går også flere merkede stier videre innover fjellet. Både mot Brannheiklumpen (818 moh) og mot en rekke fiskevann og andre topper i området.

Additional Hints (Decrypt)

Uratre v tena

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.