Skip to content

<

Ugunsnovērošanas tornis

A cache by McMikelis Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/03/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ugunsnedrošajā periodā tornī atrodas vērotājs, tāpēc, lai nekaitinātu novērotāju, neiesaku kāpt augšup.
Geocach ir neliela izmēra, tāpēc tajā NEATRODAS rakstāmais.


Šajā vietā atrodas pārbūvēts un modernizēts ugunsnovērošanas tornis.
Tas tika rekonstruēts 2013. gadā. Jaunajā projektā tas ir izveidot augstāks plašākai redzamībai, uz tā ir saules baterijas lai nodrošinātu novērotājam labākus darba apstākļus. Uz šī torņa arī ir izveidota meteoroloģiskā stacija laikapstākļu fiksēšanai.

Meža ugunsdrošības uzraudzība un meža ugunsgrēku atklāšana, ierobežošana un likvidēšana ir viena no Valsts meža dienesta publiskajām funkcijām. Meža ugunsapsardzība Valsts meža dienestā ir organizēta tā, lai pēc iespējas ātrāk atklātu un ierobežotu meža ugunsgrēkus visos mežos neatkarīgi no īpašuma veida un piederības. Lai sekmīgi veiktu šo uzdevumu, pa visu valsti ir izveidots meža ugunsnovērošanas torņu un meža ugunsdzēsības staciju tīkls. Meža ugunsnedrošajā laikposmā ugunsgrēku atklāšanai tiek izmantoti ugunsnovērošanas torņi. Gandrīz visi ugunsgrēki tiek atklāti pusstundas laikā no to izcelšanās brīža, un uz ugunsgrēka vietu tiek izsūtīta attiecīgās ugunsdzēsības stacijas automašīna ar meža ugunsdzēsēju komandu. Līdz 80% no visiem ugunsgrēkiem tiek atklāti un operatīvi likvidēti tā, ka ugunsgrēkā cietusī platība nepārsniedz 0,5 ha.
Lielu meža ugunsgrēku dzēšana ir darbietilpīgs un ilgstošs process, kas var turpināties vairākas diennaktis un pat nedēļas. Atsevišķos gadījumos ugunsgrēka ierobežošanai un likvidēšanai jāiesaista arī speciālā smagā tehnika - buldozeri, ekskavatori u.c. tehnikas vienības. Ekonomisku apsvērumu dēļ VMD rīcībā šādas tehnikas nav. Lai nodrošinātu papildspēku un tehnikas iesaistīšanu, kā arī saskaņotu operatīvu rīcību šādās situācijās, tiek slēgti savstarpējās sadarbības līgumi ar dažādām organizācijām un sastādīti ugunsdzēsības operatīvie plāni, kas nosaka pušu pienākumus un iesaistīšanās kārtību ugunsgrēku dzēšanā.

Sākot ar 17.aprīli, visā Latvijas teritorijā ir izsludināts meža ugunsnedrošais periods. Tas nozīmē, ka stājas spēkā vairāki ierobežojumi. Līdz ar to mežu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ugunsnedrošajā laikā jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā. Ugunsnedrošā laika posma beigu datums pagaidām nav zināms, tas tiks noteikts rudenī, izvērtējot situāciju.

Ugunsdrošības prasības mežos noteiktas Ugunsdrošības noteikumu 4.daļā. Ugunsnedrošajā periodā mežā aizliegts:

-kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
-atstāt ugunskurus bez uzraudzības; ugunskura vietu drīkst atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
-nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
-veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;
-medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
-braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;
-ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
-bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.

Ugunsnedrošajā laikposmā mežā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.

Additional Hints (Decrypt)

pbaarpgrq jvgu gbjre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.