Skip to Content

<

Tufové obydlia v Brhlovciach

A cache by Rikitan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/7/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Earthcache Ti predstaví skalné obydlia v Brhlovciach,
vytesané do tufového kameňa, z geologického hľadiska.

---
Earthcache will introduce you interesting dwellings (Earth homes),
hollowed into the tuff rock massif.
English version of the listing is available here:
Tuff Dwellings Brhlovce.
banner
Tufové obydlia v Brhlovciach
Brhlovce, malá dedinka v blízkosti Levíc, leží v údolí potoka Búr pod miernymi svahmi južných úpätí neovulkanického pohoria Štiavnické vrchy. Je to výborná poloha na spoznanie istého geologického unikátu, ktorý sa nám tu ponúka na dosah ruky. Stavebnú činnosť v Honte totiž oddávna ovplyvnila dostupnosť vhodného stavebného materiálu, ktorým sú ľahko opracovateľné sopečné horniny, pórovité tufy a tufity. Miestni obyvatelia využívali túto vlastnosť nielen na výrobu kvádrov a iných stavebných častí, ale aj na vytváranie svojráznej formy obydlí vysekávaných do skalného masívu.

Táto Earthcache vám ich predstaví z geologickej stránky.
Tufy a tufity
Pomenovanie Tuf pochádza z latinského termínu tofus, ktorých sa označovali sopečné horniny - vulkanoklastiká, v preklade "úlomky sopiek". Konkrétne hornina tuf vznikla ukladaním jemnozrnných sopečných vyvrhlín, najmä sopečného popola a prachu vo vrstvách v rozličnej vzdialenosti od sopiek. Čím jemnejšie a menšie sú tufové zrnká, tým väčšiu vzdialenosť prekonali od miesta erupcie.

pyroclastic flow

pyroklastický spád vulkanických fragmentov po erupcií sopky (vulkánsky typ)

Z hľadiska mechanizmu vzniku nazývame takýto druh sopečných hornín pyroklastiká. Nespevnená vrstva uložených pyroklastík sa tiež nazýva tefra. Pyroklastické horniny sú produktom sedimentačných procesov rôzne veľkých úlomkov pyroklastík:
 • sopečné bomby a aglomeráty padajúce k zemi po balistickej krivke
 • pemza - 1 až 15cm úlomky vysoko pórovitého vulkanického skla
 • lapilli - škvárovité úlomky bázickej horniny o veľkosti zrna 2 až 64mm
 • sopečný prach a popol o veľkosti pyroklastických častíc menších ako 2mm
A práve spevnené usadeniny sopečného prachu a popola tvoria horninu tuf. Často je typický výrazným zvrstvením a striedaním rôzne veľkých klastov, vo vertikálnom, ale aj horizontálnom smere. A tak sa môže v jednej lokalite striedať psamitický (pieskový) a pelitický (popolový) tuf. Názov tuf sa však niekedy používa aj pre horniny zložené z hrubších častíc - tzv. lapillový tuf. Zvrstvenie býva ovplyvnené najmä prúdením vody a vetrom.

Podľa prevládajúceho zloženia môže vzniknúť lithický tuf z horninových častíc (litoklasty), kryštálový tuf v ktorom prevažujú úlomky kryštálov (kryštaloklasty), alebo sklovitý tuf, kde prevládajú úlomky pemzy (vitroklasty). Usadením žeravých, ešte čiastočne roztavených pyroklastických prúdov dochádza k spečeniu horniny a tiež k splošteniu jej častíc, čím vzniká ignimbrit.

tufy a tufity - rezy

ilustračné rezy rôznymi druhmi tufov a tufitov

Nespevnené, predovšetkým jemné pyroklastiká bývajú často premiestňované živlami a pritom sa miešajú s iným sedimentárnym materiálom - vulkanickým i terigénnym. Pokiaľ obsah vulkanických fragmentov v hornine klesne na 25 až 75%, horninu označujeme ako tufit (niektoré zdroje uvádzajú rozsah obsahu 50-90% pyroklastík). Tufity vznikajú najmä pri podmorských explóziách. Ak je obsah vulkanických fragmentov nižší ako 25%, ide o tufitické sedimenty.
Výskyt na Slovensku
Tuf je rozšírený vo všetkých neovulkanických pohoriach Západných Karpát ako Kremnické a Štiavnické vrchy, Poľana, Javorie, Vtáčnik, Slanské vrchy, Vihorlat, Zemplínske vrchy, Krupinská planina, ktoré majú zväčša stratovulkanickú stavbu (striedanie lávových prúdov a vulkanoklastík).

tectonic map of Slovakia

jasná zelená - andezitové, ryolitové a bazaltové neovulkanity

Brhlovské tufy sú pozostatkom mohutného Štiavnického stratovulkánu, ktorý sa týčil v tejto oblasti v spodnom bádene (stredný miocén, pred 16.5 mil. rokov) po panón (vrchný miocén, pred 9 mil. rokov). Odhaduje sa, že bol pôvodne vysoký do 4000 metrov a zaberal takmer štvrtinu dnešného BB kraja. V prvej etape explozívneho vulkanizmu siahali jeho južné svahy po morské pobrežie. Mesto Banská Štiavnica dnes leží v poklesnutej kaldere stratovulkánu.
Využitie človekom
Skalné obydlia v Brhlovciach sú jedinečnou ukážkou využitia tejto horniny ľuďmi. Ich pôvod nie je jednoznačný, ale miestna tradícia uvádza ako obdobie a príčinu ich vzniku tureckú expanziu v 16. a 17. storočí. Obydlia sú spomenuté už v encyklopedickom diele Mateja Bela Notitia Hungariae novae historico-geographica z roku 1742.

Kameň bol vhodným materiálom nielen na vytvorenie originálnych obydlí, ale poskytoval obyvateľstvu aj zdroj obživy. V devätnástom storočí sa stalo kamenárstvo najdôležitejšou formou existencie tunajších ľudí, ktorí sa techniku ťažby a opracovania kameňa naučili od talianskych staviteľov miestneho kaštieľa. Vyrábali sa rozmanité stavebné prvky pre domy a pivnice, ploty, studne, ale aj umelecko-remeselné bránky a náhrobníky.

kamenárska dielňa

kamenárska dielňa na prízemí domu č.142

Prevažná väčšina miestností vysekaných na južnej strane tufovej steny dnes slúži ako hospodárske priestory. No mnoho príbytkov vysekaných do skaly bolo obývaných do polovice 20. storočia. Od roku 1983 je celá ulica "Šurda" vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. V roku 1992 bola usadlosť č.142 zrekonštruovaná a sprístupnená verejnosti formou vysunutej expozície Tekovského múzea.

vysunutá expozícia v usadlosti č.142

vysunutá expozícia v dome č.142

Expozíciu tvorí usadlosť číslo 142, ktorá pozostáva z murovaného domu z konca 19. storočia, murovaného domu z roku 1932 a z vytesaných priestorov do skál v dvoch podlažiach. Prízemie je rozdelené na letnú kuchyňu a komoru s ukážkami kamenárskych výrobkov a náradia, zatiaľ čo na poschodí je vyhliadková terasa a mala komôrka. Interiér expozície je vybavený dobovým nábytkom a inventárom, ktorý dokumentuje zvláštnu formu staviteľstva a bývania od konca 19. storočia po 50. roky 20. storočia.

Expozícia je otvorená verejnosti denne od 9:00 do 16:00 v mesiacoch Apríl až Október, v zimnom období len na požiadanie. Vstupné je symbolické. Aktuálne informácie o sprístupnení expozície získate vždy na stránkach Tekovského múzea.

detail vytesanej tufovej steny

detailný pohľad na opracovanie tufovej steny obydlia pomocou železného klinu a kladiva

Práve tu získate niektoré informácie, potrebné na zodpovedanie tejto Earthcache. Pokiaľ sa do múzea nedostanete, nie je to nevyhnutne potrebné, prezrite si obydlia zvonku.
Úlohy pre zalogovanie
 1. Vlastnými slovami opíš, ako vznikajú tufy - ako a kedy vznikol masív v Brhlovciach?
 2. Kdekoľvek na ulici Šurda si môžeš zblízka prezrieť a ohmatať štruktúru horniny.
  Aký druh tufu sa tu prevažne vyskytuje z pohľadu zloženia vulkanoklastika?
 3. Kde inde na Slovensku môžete vidieť a možno aj navštíviť priestory, vytesané v tufe?
  Napíš mi aspoň dve lokality - obce.
 4. Tuf je obľúbený kamenotesársky materiál na celom svete už od nepamäti.
  Napíš mi, ktoré je podľa teba najznámejšie umelecké dielo, vytesané z tohto kameňa.
 5. Dobrovoľná úloha - navštív expozíciu Tekovského múzea v usadlosti číslo 142.
  Koľko miestností je vytesaných do skaly na poschodí?
 6. Dobrovoľná úloha - potešíš ma nejakou svojou originálnou fotografiou z prehliadky tufových obydlí. Stačí pridať do logu.
Odpovede na týchto sedem úloh mi môžeš zaslať vyplnením tohto formulára, alebo aj cez message center (odkaz v pravom hornom rohu tejto webstránky). Earthcache kľudne loguj po odoslaní odpovedí, nemusíš čakať na potrdenie správnosti. Ak budú odpovede nesprávne, alebo neúplné, budem Ťa kontaktovať.
Galéria
vytesané priestory v tufe prehliadka expozície studňa vyhĺbená do tufového kameňa
hospodársky dvor usadlosť č.142 miestnosť vytesaná do tufu

klikni na obrázok, otvorí sa na novej karte

Zdroje informácii
Prajem vám úspešný odlov tejto Earthky!
Listing version: 3.1 | 13th January 2019 Earthcache version: 2.1 | 13th January 2019

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

82 Logged Visits

Found it 74     Write note 3     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 131 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.