Skip to content

Rösjögrottan - Horisontell Jättegryta EarthCache

Hidden : 05/24/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Öster om Bona, en liten ort i Motala kommun i Östergötlands län, ligger Rösjögrottan. Rösjögrottan är en väldigt liten grotta men den är av den ovanligare typen av jättegrytor den går nämligen horistonellt in i berget istället för den vanligare sorten som går vertikalt. (enligt vissa källor den enda horisontella jättegrytan i Sverige)

Grottan ligger på sidan av en inlandsisslipad bergshäll, en såkallad rundhäll. (En rundhäll är en sten eller bergskulle som slipats av inlandsisen). Rundhällar är släta och vanligt förekommande i skandinavien. En rundhäll kan även ha repor i sig och dessa har uppstått av att isen som glidit över stenen/berget har haft fastfruset grus eller liknande i botten som pressats och dragits över rundhällen. Vanligast är att en jättegryta finns där bergarterna granit och gnejs är vanligt förekommande. Många är fortfarande oupptäckta då de är fyllda med jord, sten eller annan landmassa.

Rösjögrottan ligger i ett område där de vanligaste bergarterna är granit. Graniter kan ha lite olika färger beroende på mineralsammansättningen och texturen. Den kan vara vit, röd och även svart (och blandningar där i mellan). Granit är en mycket hård bergart och är därför väldigt tålig, den har hög motståndskraft mot stötar, deformeringar och tryck. 

Hällen bildar ett höjdparti och grottan ligger belägen i den övre delen på höjdens ena sida. Rösjögrottan ser utifrån ut som ett djupt hål rakt in i berggrunden. Öppningen får man kröka sig i för att komma genom men innuti grottan går det stå raklång. När man kommer in i grottan ser man hur den har mjukt rundade former. 

För omkring 8500 år före kristus,när inlandsisen började smälta över Sverige och övriga Norden drog troligtvis ett vattenflöde av smältvatten från inlandsien här med stor kraft. Det fick lösa stenar, och annat material som morön att börja rotera. Det tar sig sedan över bergskanten och då ökar vattnets strömhastigheten. Gaser som finns i vattnet bildar då bubblor och far ner för berget. Där minskar strömhastigheten plötsligt och gasbubblorna upplöses. Detta kallas för kaviation och ger en hammarslagsliknande effekt. Detta är effektivt där hällen kan vara mer svag, till exempel vid en spricka. Detta kan ha bildat grunden till grytan. Sedan gör grus, stenar och moränmaterial den stora delen av jobbet när det roterar med en slipande effekt och gör grytan större och djupare. De stenar som slipar ner grottan kallas ofta för löpsten och i en del jättegrytor finns dessa kvar, men inte i Rösjögrottan. Rösjögrottan är ca 4meter djup, har ett plant golv runda, släta väggar och det finns idag en bänk placerad innuti grottan.

Som lite kuriosa kan det nämnas att Rösjögrottan ska ha använts av Hjert och Tector, två tjuvar som blev de sista offentligt avrättade personerna i Sverige. 

För att logga måste du maila eller skicka i chatfunktionen svaren på följande frågor till cacheägaren:

1. Det finns en spricka på platsen där grytan finns. På vilket sett tror du den har påverkat uppkomsten av grottan och hur förhåller den sig till grottan? 

2. Grytan är inte riktigt rund utan lite mer oval, varför tror du det är så?

3. Mät eller uppskatta hur lång sprickan är.

Extra. Ta ett foto av dig själv tillsammans med Rösjögrottan och publicera tillsammans med din logg (inget krav för loggning).

Du behöver inte vänta på svar från cacheägaren innan du loggar. Dock kommer loggar som inte åtföljs av ett svar inom två veckor att raderas.

Additional Hints (No hints available.)