Skip to content

Pļavmuiža Traditional Geocache

Hidden : 05/20/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pļavmuiža jeb Pļavmuižas saieta nams.


1989.gadā darbu uzsāka jaundibinātais Pļavu tautas nams Laucienes pagasta Pļavu ciema centrā. 2003.gadā tika likvidēta Pļavu sākumskola mazciemā Pļavmuiža (2 km attālumā no Pļavu ciema) un ēkas labajā spārnā ievietoja Pļavu bibliotēku. 2004.gadā uz pārējo ēkas daļu pārcēla Pļavu tautas namu. 2007.gadā Pļavu tautas nams tika pārveidots par informācijas centru "Pļavmuiža" ar pieaugušo izglītības un brīvā laika pavadīšanas funkcijām. 2010.gadā, izveidojoties Talsu novadam un veicot reorganizācijas, informācijas centrs "Pļavmuiža" kļuva par Pļavmuižas saieta namu.

1989 started the newly established Pļavu People's Hall. Laucienes Parish Pļavu Village Center.  2003 was closed Pļavmuižais Primary School near the village of Pļavas(2 km from the village of Pļavas) and the right wing of the building placed Pļavu library. In 2004, on the other part of the building was transferred Pļavu community centers. 2007 Meadow folk house was transformed into an information center "Pļavmuiža" with adult education and leisure functions. In 2010, the formation of a Talsu county and performing reorganization, information center "Pļavmuiža" became Pļavmuižas community centers.

Slēpnis ir skrūvējama kārbiņa. Līdzi paņemt spicējamo.

Slēpnis atrodas Pļavmuižas teritorijā, ar Pļavmuižas vadību viss ir saskaņots un ar vadību kopā tika paslēpts slēpnis, tāpēc var nebaidīties staigāt un meklēt. Pret slēpņa atrašanas vietu uzvesties kārtīgi un saudzīgi. Lūdzam nepievērst nevēlamu cilvēku uzmanību, kas varētu nodarīt postu slēpnim. 

Pirmajam kas ierodas ievietot lūdzu noteikumus.

Additional Hints (Decrypt)

Qnemn,qbohzf. Va gur tneqra, gur pnivgl.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)