Skip to content

Ścieżka ks. Jana Aeltermanna #14 Traditional Geocache

Hidden : 06/02/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ścieżka im. Ks. Jana Aeltermanna

„Niemiecki ksiądz patronem polskiej szkoły”

 

W Mierzeszynie w latach od 1912 do września 1939 roku proboszczem parafii rzymsko-katolickiej był ksiądz Jan Paweł Aeltermann. Swoim oddaniem dla parafian, bez względu na ich narodowość, zyskał ogólny szacunek mieszkańców Mierzeszyna i okolicznych wiosek, leżących na skraju powiatu Gdańsk – Wyżyna na terenie Wolnego Miasta Gdańska.  Służył nie tylko swoim parafianom, ale również ewangelikom, którzy stanowili większość w tamtym rejonie.

W latach swojej służby proboszcza walczył przede wszystkim o godziwe warunki życiowe mieszkańców. Mówił o tym w kazaniach, ale i sam organizował pomoc najuboższym i rozwój okolicznych wsi. Walczył o lepsze drogi, o ogólny dostęp do opieki lekarskiej. Zorganizował kursy dokształcające młodzież wiejską.

Zawsze brał w obronę podstawowe wartości chrześcijańskie, ale i zasady współżycia społecznego, niezależnie od tego, kogo przy okazji piętnował lub pouczał. Słynne stało się jego kazanie przedwyborcze „Swastyka czy krzyż chrześcijański” opublikowane w przededniach wyborów do gdańskiego Volkstagu w 1934 roku, w którym jednoznacznie potępiał narodowy socjalizm, przeradzający się w hitleryzm oraz zaborczość III Rzeszy.

Za tego typu poglądy był często szykanowany i prześladowany nie tylko przez wyznawców idei faszyzmu, ale i przez lokalne władze. W 1935 roku po raz pierwszy został aresztowany za rzekomą obrazę Hitlera. Dzięki wstawiennictwu biskupa O’Rurkę został zwolniony, ale powrót na parafię nie był łatwy. Szykany ze strony aktywistów przybierały na sile z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień aż do 1939 roku.

Gdy wybuchła wojna ksiądz Aeltermann został aresztowany już 1 września, jednak nieporozumienie z imieniem księdza umożliwiło mu zwolnienie z więzienia jeszcze tego samego dnia. Ukrywał się poza Mierzeszynem, jednak co jakiś czas odwiedzał plebanię. Tam też został aresztowany nad ranem 21 listopada 1939 roku. Wpierw zaprowadzono go do szkoły w Mierzeszynie, gdzie było tymczasowy areszt, a następnie wywieziono do Wysina do obozu przejściowego, gdzie było już uwięzionych około 100 osób.  Następnie wywieziono go do pobliskiego Nowego Wieca, gdzie tego samego wieczoru albo następnego poranka został rozstrzelany wraz z innymi Polakami.

Po wojnie odkopano jego mogiłę i zwłoki przeniesiono na cmentarz przy kościele katolickim. 13 października 2003 roku miejscowej Szkole Podstawowej nadano imię  Ks. Jana Pawła Aeltermanna.

Źródło: Ewa Kuliczka-Gosk „Nasz Patron Ks. Jan Paweł Aeltermann”, Mierzeszyn 2013

 

O ścieżce:

Ścieżka leśna o zróżnicowanej trudności. Prosimy o zwracanie uwagi na stopień trudności i terenu oraz na atrybuty skrytek. Niektóre rowerowe odcinki są tylko dla tych bardziej ambitnych.

W lesie prosimy o zachowanie kilku ważnych zasad:

- skrytki nie są zakopane! Ich podjęcie nie wymaga naruszania ściółki.

- samochody zostawiamy w miejscach do tego wyznaczonych,

- śmieci zabieramy ze sobą do domu,

- nie używamy quadów i motorów – dajmy spokojnie żyć mieszkańcom lasu,

- bezwzględnie nie palimy ognisk i nie używamy otwartego ognia – za wyjątkiem okolic leśniczówki nie ma tam miejsc do tego wyznaczonych.

 

O skrytce:

Skrytka typu ammobox. Proszę o dokładne odkładanie pojemnika.

Additional Hints (Decrypt)

j fgnelz xnecvr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)