Skip to Content

This cache has been archived.

PolabskyGeoGang: Zase archiv

More
<

Tajny cyklozavod 2015

A cache by PolabskyGeoGang Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 29 August 2015
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Jak již bývá  v Polabí na konci srpna tradicí, pořádá i letos PGG 4. event spojený s doprovodným programem. 

Event se koná v sobotu  29.8.2015 na známém místě na hřišti v Předměřicích nad Jizerou od 20 do 22 hodin. Účastníci cyklozávodu maji připravené zázemí jak bývá zvykem již od pátku do neděle.

Doprovodný program a to 4. Tajný cyklozávod probíhá dle propozic popsaných níže od 7.30 hodin

Tajný cyklozávod 2015 – Letem světem

747

Cestovní kancelář PGG Tour si dovoluje předložit Vám katalog leteckých zájezdů Srpen 2015. Při listováním naším katalogem zjistíte, že nic není nemožné a žádná z našich atraktivních destinací není nedosažitelná. Ať zatoužíte po pohodlném odpočinku ve východobavorském penzionu nebo po exotické dovolené na opačné polokouli, PGG Tour má to pravé právě pro Vás!

Jako doposud nejoblíbenější variantu kulturně-poznávacího zájezdu Vám nabízíme naši patentovanou Všehochuť-kartu, která vás opravňuje k jednomu nezapomenutelnému zážitku z každého kouta světa, který s naší CK navštívíte. Samozřejmostí jsou různá zákoutí Evropy, ochutnávka jihovýchodní Asie i krátký výlet k protinožcům. Zkrátka světová všehochuť stěsnaná v jediném nevábném, spíš trochu páchnoucím balíčku.

Pokud stojíte na přepážce a přemýšlíte, co jste si zapomněli zabalit, vězte, že čím líp si sbalíte, tím spíš se vaše zavazadla ocitnou na úplně jiném letišti než vy. Rozhodně ale nemusíte vláčet celé lodní kufry vybavení, naopak doporučujeme cestovat nalehko. V mnoha ohledech vám nepostradatelným průvodcem bude váš mobilní telefon, ve zbylých případech si budete muset vystačit s vlastní hlavou, rukou či nohou. Každopádně bychom vás tímto rádi ujistili, že CK PGG Tour se zříká veškeré odpovědnosti za újmy cestováním utrpěné. Čili ať už vyrazíte kamkoli, dostat se zpátky domů je jen a jen na vás!

Organizační věci:

Na výchozích souřadnicích eventu je k dispozici dostatek místa pro zaparkování vašich vozidel, v nichž si ponecháte uzamčeny všechny věci nepotřebné k samotnému závodu. Pokuste se omezit vhodnou domluvou počet vašich plechových miláčků na co nejmenší.

Na výchozích souřadnicích eventu bude od 19:00 vydávána večeře, která je již součástí registrační platby. Zajištěny jsou i sprchy, jak pánské, tak dámské, ale doufáme, že nedaleká Jizera přijde také vhod. Luxusní místo pro přespání slibuje pohodlné nocování v hojném počtu stanů. Pro nocležníky je na ráno zajištěna snídaně.

Večeře: Hovězí guláš, chléb

Kuřecí nebo vepřový řízek, chléb, okurka

Jednotná snídaně: Párek, vejce natvrdo, polévka, chléb, hořčice

Káva nebo čaj bude k dispozici, ale už za vaše peníze.

Pravidla závodu:

 • Závod je určen tří- až pětičlenným týmům cyklistů. Při pohybu mezi stanovišti je jízdní kolo jediným povoleným dopravním prostředkem. Tým do závodu zaregistruje kapitán opět po write note od PGG s názvem „REGISTRACE“. Prozatím si můžete do listingu psát a domlouvat si týmy. Tým bude do startovní listiny zapsán až po zaplacení celého startovného, které bude letos 300 Kč za osobu. V ceně jsou zahrnuty naše náklady a vaše večeře po závodě resp. snídaně ráno po přespání. Peníze zasílejte po zaregistrování na účet: 670100-2208134293/6210, nezapomeňte na poznámku, za jaký tým platíte.
 • Start i cíl závodu je na výchozích souřadnicích N 50° 15.254 E 014° 46.610 v Předměřicích nad Jizerou.
 • Tým se na start dostaví nejpozději v 7:30, aby stačil projít registrací a předstartovní průpravou.
 • Při registraci obdrží každý tým velkou obálku, ve které najdete kartu týmu, mapu s vyznačenou oblastí, kterou byste během závodu ve vlastním zájmu neměli opustit, a spoustu malých obálek se šiframi a nápovědami. Pamatujte na to, že tuto obálku s sebou povezete celý den, a připravte si na ni místo!
 • Závod začíná nejdříve v 8:00. Začátkem závodu se rozumí pokyn pořadatelů otevřít první obálku se šifrou.
 • Po odstartování závodu otevřete první malou obálku podle čísla vyznačeného na obálce velké, ve které najdete šifru, jež vás nasměruje na první stanoviště. Na stanovištích postupujete obdobným způsobem s tím, že po příjezdu na stanoviště zjistíte číslo obálky se šifrou odkazující na následující stanoviště.
 • POZOR!Letos se oproti předchozím ročníkům můžete setkat i se situací, kdy vás řešení šifry nenasměruje přímo na obslužné stanoviště, nýbrž na průjezdní bod, odkud se s trochou důvtipu k obslužnému stanovišti propracujete.
 • Ke každé šifře je možné získat malou nápovědu (ta je v obálce, jejíž číslo je uvedeno na zadání šifry), případně velkou nápovědu (ta je v obálce, jejíž číslo je uvedeno na listu s malou nápovědou), a pokud si tým ani pak nebude vědět rady, je možné získat přímo souřadnice stanoviště (ty jsou v obálce, jejíž číslo je uvedeno na listu s velkou nápovědou). Věc má jediný háček: Otevření „nápovědních“ obálek není zadarmo. V cíli získá tým za každou neotevřenou obálku 30 bodů, při zjišťování polohy dalšího stanoviště může tedy trháním obálek s nápovědami až 90 bodů ztratit!
 • Trasa se skládá z 10 stanovišť s obsluhou. Celková délka by neměla přesáhnout 55 km.
 • Konkrétní průběh trasy si tým volí sám. Optimální trasa je vedena mimo hlavní silniční tahy v převážně rovinatém terénu, je však pochopitelně možné, že narazíte na nějaký ten kopeček, zabloudíte nebo šifru vyluštíte špatně, takže najedete nějaký ten kilometr navíc.
 • Sledovat jiné týmy je zakázáno. Kromě toho je to jednoduše nesmyslné, protože mají namířeno jinam než vy. Pořadí jednotlivých stanovišť je pro každý tým unikátní.
 • Během závodu se členové týmu mohou dle vlastního uvážení libovolně rozdělit, ovšem za příjezd na stanoviště, resp. do cíle, bude považován okamžik, kdy dorazí poslední člen týmu.
 • Po příjezdu na stanoviště tým odevzdá svou kartu obsluze, jejíž pokyny je povinen po celou dobu pobytu na stanovišti dodržovat. Zároveň zde zjistí číslo obálky s šifrou odkazující na další stanoviště, může ji otevřít a začít luštit.
 • Na každém stanovišti je připraven úkol, který plní jeden nebo více členů týmu. Obsluha stanoviště vyzve tým, aby určil, kdo bude plnit úkol, a to ještě dříve, než týmu sdělí, v čem úkol spočívá. Pro splnění úkolu může být stanoven časový limit. Na základě splnění úkolu přidělí obsluha stanoviště týmu body v maximální výši 30 bodů.
 • Na některých stanovištích je navíc připraven bonusový úkol. Hodnocení bonusového úkolu probíhá formou sázky, tým na jeho úspěšné splnění dle vlastního uvážení vsadí počet bodů v daném rozmezí, o kterém jej informuje obsluha stanoviště. V případě zájmu o splnění bonusového úkolu obsluha stanoviště vyzve tým, aby určil, kdo bude plnit bonusový úkol a kolik bodů na něj tým vsadí, a to ještě dříve, než týmu sdělí, v čem bonusový úkol spočívá. Pro splnění bonusového úkolu může být stanoven časový limit. Počet bodů, které tým na splnění bonusového úkolu vsadil, mu v případě splnění bonusového úkolu bude připsán k dobru, v případě nesplnění bude odečten.
 • Je zcela na uvážení týmu, zda se rozhodne úkol / bonusový úkol splnit. Pokud se (např. z důvodu nedostatku času) rozhodne, že se o splnění úkolu / bonusového úkolu nepokusí, oznámí to obsluze stanoviště, která do karty týmu zapíše 0 bodů.
 • Pokud je na stanovišti přítomno více týmů, procházejí stanovištěm v pořadí, ve kterém na ně dorazili. Týmy, které čekají na plnění úkolů, se pohybují pouze v oblasti vymezené obsluhou stanoviště.
 • Za neuposlechnutí pokynů obsluhy stanovišť či dalších pořadatelů, případně za porušení těchto pravidel, mohou pořadatelé tým penalizovat stržením až 100 bodů, případně jej diskvalifikovat ze závodu.
 • Pokud během přesunu mezi stanovišti dojde k úrazu, oznámí to tým na „helpline“ (číslo je uvedeno na kartě týmu) a podle možností mu bude poskytnuta pomoc (tzv. „pojízdná lékárna“). Tato pomoc však nebude poskytnuta v případě technických defektů, vyjma situace, kdy by se vyskytl defekt neopravitelný a soutěžící by byl nucen odstoupit ze závodu. V takovém případě bude dle časových možností příslušným pořadatelem (tzv. „hrobníkem“) převezen do cíle.
 • Pro úspěšné absolvování závodu je nutno navštívit všech 10 stanovišť a dorazit zpět do cíle, kde kompletní tým odevzdá kartu a bude mu zaznamenán čas příjezdu.
 • Je bezpodmínečně nutné, aby kompletní tým dorazil do cíle nejpozději v 19:00! Týmy, které nedorazí v časovém limitu, budou diskvalifikovány!
 • Při vyhodnocování budou zvlášť vyhodnoceny výsledky týmů, které úspěšně absolvovaly celý závod (tj. navštívily všech 10 stanovišť). Týmy, které nenavštívily všechna stanoviště, budou bez ohledu na počet bodů ve výsledkové listině řazeny až za týmy, které závod úspěšně absolvovaly, a to v prvé řadě podle počtu navštívených stanovišť, druhotně pak podle dosaženého počtu bodů.
 • Týmy, které celý závod úspěšně absolvovaly, budou ve výsledkové listině seřazeny podle počtu dosažených bodů. Teprve v případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí čas příjezdu do cíle.

Pár dobře míněných rad:

Rozumně si rozložte síly a časové možnosti. Pamatujte, že pro úspěšné absolvování celého závodu je nutné navštívit všechna stanoviště a včas dorazit do cíle. Pokud se hned na začátku rozhodnete prosedět nad těžkou šifrou několik hodin, aniž byste roztrhli obálku s nápovědou, může vám tenhle čas chybět ke konci závodu, kdy budete nuceni vynechat úkol na stanovišti, na kterém před vámi bude čekat několik týmů, anebo roztrhat obálky k šifře, která je mnohem snazší, ale na její vyřešení už nebudete mít čas!

Zároveň mějte na paměti, že dojet do cíle jako první samo o sobě nijak pozitivně neovlivní váš celkový výsledek. Čas příjezdu do cíle rozhoduje až v případě rovnosti bodů mezi dvěma a více týmy, větší váhu však mají body ze splněných úkolů a neroztrhaných nápovědních obálek!

V neposlední řadě počítejte s tím, že budete celý den odkázáni sami na sebe, a vybavte se dostatečným množstvím jídla a pití. Na stanovištích bude k dispozici balená pitná voda (neochucená, neperlivá), ale šance pořídit po cestě něco na zahnání hladu bude úměrná tomu, že se pohybujete po českém venkově, a navíc v sobotu.

Nezbytné vybavení:

Pro komunikaci s pořadateli budete nutně potřebovat mobilní telefon, jehož číslo (kontakt na kapitána týmu) uvedete do přihlášky. POZOR! Oproti předchozím ročníkům tentokrát budete NUTNĚ potřebovat v týmu aspoň jeden „chytrý telefon“, tj. přístroj s mobilním internetem a se vším, co umí.

Pro orientaci v terénu budete nutně potřebovat GPSku. Stačí jedna na tým, větší počet bude zřejmě výhodou. Ve vlastním zájmu si do přístroje nahrajte keše v okolí (i ty disablované, případně již odlovené, včetně Premium member – člověk nikdy neví...

Při luštění šifer se patrně neobejdete bez psacích potřeb, tedy propisek, barevných pastelek či fixů a hlavně papíru. Mějte všeho dostatečné množství. Každou šifru budete mít k dispozici jen v jedné kopii, a přestože model „Jeden luští, čtyři radí“ je mimořádně pohodlný pro čtyři rádce a velmi motivující pro jednoho luštitele, buďte si jistí, že pokud do originálu šifry nejprve načmáráte tři plané pokusy o řešení, ten čtvrtý, správný, už na tentýž papír prostě nenarvete.

Doporučené vybavení:

Následuje seznam vybavení, které se vám možná v určitou chvíli bude hodit. Pořadatelé v žádném případě nezaručují, že z něj během závodu byť jen jedinou položku budete potřebovat. Zároveň však víceméně zaručují, že pokud s sebou nebudete mít nic z uvedeného, budete toho v průběhu závodu aspoň jednou litovat.

- šifrovací pomůcky (Kdo neví, o čem je řeč, nechť tento pojem zadá do Googlu. Kdo neví, co je to šifra, nechť tento pojem zadá do Googlu, tento ročník cyklozávodu raději vynechá a stráví volný čas pečlivou přípravou na ročník následující.)

- turistická mapa (Vše podstatné – tedy to, co máte vyčíst z mapy – bude obsaženo i na mapě, kterou obdržíte při registraci. Pokud si však přibalíte aktuální turistickou mapu okolí, těžko něco pokazíte...)

- připojení k internetu, aspoň internet v mobilu (Je možné, že ho vůbec nevyužijete, protože (a) máte v hlavě obrovské množství encyklopedických znalostí, (b) máte v hlavě velmi malé množství encyklopedických znalostí, ale náhodou přesně ty, které budete potřebovat, (c) vyřešíte všechny šifry způsobem, který žádné encyklopedické znalosti nevyžaduje, (d) doptáte se na vše potřebné v okolních vesničkách, (e) budete mít víc štěstí než rozumu nebo (f) prostě někde roztrháte všechny obálky.)

- buzola

- pravítko

- úhloměr

- plavky

- repelent

- 20 ks zápalek

- jehlu (ale rozhodně bez nitě!)

- ručník

- žabky

- kinedril (pro případ nečekaných turbulencí)

- erotické spodní prádlo (víte, jak to na zájezdech chodí)

- náhradní baterie do GPS

- nafukovací hračka (čím větší, tím lepší)

- nůžky

- hnědé podšálky

Startovní listina

Číslo

týmu

Název týmu

Složení týmu


Placeno

Večeře 

Snídaně

1 Snehobila kotatka
Honza, Radek + 2

4x kure    
4x

2

Sebrany srot bekys, Petr1904, scipion, dejwy +1 5x gulas   

3

CLISTEMLB OBLUDKA, s,and,y, Ventil84
2x gulas
1x kure
3x

4

Paradiser mafi5bj, Judith86, PIVM, Colonel74, Dachmh 4x gulas
1x kure
5x

5

paQuoSlaJa QuoX, paldina,  JaySpolek
1x gulas
2x kure
3x

6

lajdaci Jirka SHF, 2x Casanova team, Skam, Twingirl44 4x gulas
1x kure
4x

7

DML look_as, doodle_cz, marek007 3x gulas

8

Panthers S.R.P.I.K, Sindy&Barenka, Lena a Kota, Panther16, 3x gulas
1x vepr

9

Liberecti rytiri Kolombo, Bobr_, Olson.vs, +1 3x gulas
1x kure
4x

10

Paradiser 2 joeyk59, majkeld, geo.luki, JeDie 4x gulas
1x kure
2x

11

Cyklokaceri pajkos, Five D (2x), catalina, houly 5x gulas 5x

12

Jezibaby na bicyklech jn66, carodejnice (2x) Zouwinka + R 4x gulas 4x

13

Borci z Uval Plha, Lides1977, Mandici, Cenki 2x gulas
2x vepr
4x

14

TELETEAM towerr11, towerr11 (2x), hondra11 2x kure
2x vepr

15

Spidaci SpeedyGT, SpeedyGT, Simalovi, Jazzlinka 2x gulas
2x kure
1x

16

HORNI DOLNI Nessie, downplum (2x), NesieTheCreaure,Tarapaqa 1x kure
2x vepr
2x gulas

17
18

CI5 pezik1, vavros,klimbim, nemiras
1x vepr
3x gulas
4x

19

BlackSnekk To_neres, To_neres, Leninka.cz, Leroj 1x kure
2x vepr
1x gulas
2x

20

Zde jste jezdiliA tak jste dopadli

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

220 Logged Visits

Write note 76     Archive 2     Will Attend 54     Attended 84     Unarchive 1     Publish Listing 1     Announcement 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 126 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.