Skip to Content

<

GRANICA / DIE GRENZE

A cache by prezemystaw Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/26/2015
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL] Przejście graniczne pomiędzy Polską a Niemcami. W Wikipedii błędnie napisano, że zostało zlikwidowane. W dniu 21.12.2007r. na mocy układu Schengen zostały wstrzymane rutynowe kontrole graniczne przepływu osób. W dniu 01.05.2004r. zostały wstrzymane rutynowe kontrole graniczne przepływu towarów. Przejście istnieje i będzie istniało, tylko formalnie nie ma na nim tzw. szlabanów i służby przeszły do kontroli mobilnych. Kontrole zarówno celników i żołnierzy SG nadal trwają, lecz są wyrywkowe, polegające głównie na profilowaniu ryzyka. Od czasu do czasu kontrole są przywracane, np. ze względu na ważne wydarzenie polityczne lub społeczne. W latach "świetności" na dobę przejeżdżało nim około 18 000 pojazdów osobowych i ciężarowych mimo trwających kontroli granicznych.

Początkowo przejście było zarządzane z małego budynku, który nadal się znajduje bezpośrednio przy drodze. Oddany terminal towarowy służył tylko cztery lata... Wydano na niego około 170 mln. zł.. Zdjęcia przedstawiają małą historię przejścia.

o keszu: mały pojemnik, który po pierwszych odwiedzinach zmieni się jeszcze w mniejszy. W chwili obecnej jest w nim gadżet dla pierwszego znalazcy. Co jakiś czas będę go uzupełniał. Zdjęcia spoilera nie zamieszczam, bo byłoby zbyt łatwo. Szukaj pod kordami.

[DE] Der Grenzübergang zwischen Polen und Deutschland. In Wikipedia fälschlicherweise geschrieben, dass liquidiert wurde. Auf 21.12.2007r. im Rahmen des Schengen-Abkommens wurde ausgesetzt Routine Grenzkontrollen Bewegung. Auf 01.05.2004r. Sie wurden Kontrollen Routine Grenze gestoppt Warenverkehr. Der Übergang gibt und geben wird, aber nicht offiziell auf ihn berufen. Barrieren und Service zu mobile kontrollieren. Kontrollen sowohl die Zollbeamten und Soldaten SG noch nicht abgeschlossen, aber sie sind zufällig, die hauptsächlich auf die Risikoprofilerstellung. Von Zeit zu Zeit überprüft werden wiederhergestellt, zB. Durch wichtige politische und gesellschaftliche Veranstaltungen. Während der "Blütezeit" einen Tag gehen mit rund 18 000 Pkw und Lkw trotz Kontrollen der laufenden Grenze.

Zunächst wurde der Übergang von einem kleinen Gebäude, das noch direkt an der Straße geführt werden. Das engagierte Frachtterminal, das nur 4 Jahre ... gegeben ihm über 170 Millionen. zł .. Fotos zeigen kleine Geschichte des Übergangs.

Cach: einen kleinen Behälter, die nach dem ersten Besuch verändert noch kleiner. Im Moment ist das Gadget ist in ihm für die ersten Finder. Von Zeit zu Zeit werde ich ihn zu ergänzen. Ich habe die Spoiler Fotos nicht - zu einfach. Suchen Sie durch Koordinaten.

[EN] The border crossing between Polish and Germany. In Wikipedia erroneously written that was liquidated. On 21.12.2007r. under the Schengen agreement has been suspended routine border controls movement. On 01.05.2004r. they were halted routine border controls movement of goods. The border exists and will exist, but has not formally called. Barriers and service passed to mobile control . Checks both customs officers and soldiers SG still ongoing, but they are random, consisting mainly on risk profiling. From time to time checks are restored, eg. due to important political or social event. During the "heyday" a day cross this with around 18 000 passenger cars and trucks, despite the ongoing border controls.

Initially, the transition was managed from a small building which is still directly on the road. The freight terminal serving only four years ... given him about 170 million. zł .. Photos show little story of transition.

about Cache: a small container which, after the first visit changes smaller. At the moment the gadget is in it for the first finder. From time to time I will complement it. I put the spoiler photos not, because it would be too easy. Search up the cords.

Additional Hints (Decrypt)

olyn, n avr wrfg ..vg vf jnf ohg abj ..rf jne, haq rf vfg avpug

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.