Skip to content

Mohyly u Milavec / Grabhuegel bei Milawetsch Multi-cache

Hidden : 07/14/2015
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CZ
Tato multi-cache vás provede po dávných pohřebištích, které jsou sice z archeologického hlediska důležité, ale moc se o nich neví a málokdo ví, kde se nalézá slavná mohyla C1. Trasa vám ukáže jednotlivé skupiny a různé mohyly včetně té nejznámější. Na jednotlivých stagí hledejte štítky s číslem, který dosadíte do souřadnic. U jedné budete muset místo hledání počítat.

Celá multina vám zabere asi 2 hodiny (od auta a zase zpět). Počítejte ale spíše i více, pokud se někde zdržíte. Celkem ujdete necelých 5km.

Nacházíte se v lese a dle toho se prosím i chovejte.

EN
The Milavce culture was a Bronze Age culture, part of the Urnfield culture. Its type site is Milavče in the Czech Republic. You have to look for a tag on the stages. The tags are on the trees. At stage 2 you have to count the trees in the grave mound. At the final you will found a cremation of a unknown soldier which has been drowned in swamp. Please don´t use your car on the way to the forest. Its dangerous.

Expected time duration of the multi (including return to your car) is about 2 hours or more, the total walking distance is slightly under 5 km.


strom

Samotná turistická cesta, u které jsou první mohyly, je dobře schůdná jak pro pěší tak pro cykloturistiku. Auto silně nedoporučuji, kvůli nepříliš rovnému terénu k lesu, a to jak z Milaveč, tak z Chrastavic. Jednou jsme se to pokusili vyjet a málem jsme přišli o výfuk. Hlavní mohyla a tedy i celá skupina C a B však leží mimo tuto turistickou cestu. Nevede k nim žádný ukazatel a je na ně upozorněno jen pomocí nevýrazné mapky na tabuli. Cesta již není tak pohodlná, neboť zde jezdí stroje kvůli těžbě dřeva a cesta bývá rozbahněná, Ale není to nic drastického, co by se nedalo zvládnout alespoň pěšky. Tamní les je také velice hustý a je velice obtížné najít jednotlivé mohyly.

N = 49° 28.ABC
E = 012° 57.D(E-4)A

Něco málo o místě
strom
Milavečské mohyly jsou roztroušené v blízkém lese. Toto nekropole je datované do mladší (někdy i pozdní) doby bronzové. Skládá se ze čtyř samostatných skupin A – D. Celkem se zde nachází téměř 50 mohyl. Mnoho původních však zaniklo při kácení lesa a obdělávání půdy ve středověku. Velká část mohyl se nachází podél turistické trasy vedoucí z Chrastavic do Milaveč, především kolem velké lesní křižovatky, kde se nalézá i příjemné lesní posezení (waypoint). Součástí je i naučná stezka Chrastavice, které se věnuje keš NS - k mohylám.

Co je to mohyla
Mohyla – jedná se o kulovitý útvar, který je možné nalézt především v lesích dřívějšího osídlení. Je tvořen hlinitokamenitým násypem, pod nímž se nachází samotný hrob zemřelého společně s milodary (kromě zbraní a šperků i potraviny nebo koňské postroje). Pro milavečské mohylové pohřbívání je typický žárový ritus, ukládání popela do popelnic zapuštěných pod úroveň okolního terénu a jejich překrytí mohylovým násypem. Kolem centrální popelnice se kladou hliněné nádoby a předměty z bronzu.

Často se objevují i tzv.mohylníky. Jedná se o místa, které se skládá z jednotlivých mohyl, kterých může být i několik desítek. Průměr mohyly bývá různý. Ty největší dosahují velikosti i několik desítek metrů. V Čechách se nalézají nejčastěji o průměru 5 – 20 metrů a jejich výška se pohybuje od 1 do 2,5 metru.

Skupina D
Tato poslední skupina se nachází hned na začátku lesa při cestě od Milaveč. Zde by se měla nacházet minimálně jedna větší mohyla, nebo alespoň její pozůstatky. Po důkladném bádání se zde však nic nenašlo. Chyběly i jakékoliv značky na stromech. Je zde jen propadlina plná houští.

Stage 1:
N 49° 28.109
E 012° 57.996

Hledej na stromě na okraji mohyly.

Skupina A
Zde se nachází celkem asi 30 mohyl. Jedná se tímto o největší skupinu, která se nachází podél modré turistické trasy. Začíná u první a největší mohyly, která se nedá přehlédnout již z cesty, a pokračují až ke křižovatce po levé straně cesty (orientováno od Milaveč) v různých hloubkách lesa. Díky vysokým smrkům a borovicím jsou jednotlivé mohyly velice dobře rozpoznatelné.

Stage 2:
N 49° 28.198
E 012° 57.580

C = Počet stromů uvnitř mohyly (stojící na svahu).

Stage 3:
N 49° 28.265
E 012° 57.398

Hledej na stromě v mohyle.

strom

Skupina B
V této skupině nalezneme celkem čtyři mohyly – 3 na levé straně cesty a jednu hlouběji v lese na pravé straně (orientováno směrem od křižovatky). Tyto mohyly jsou již celkem vykopané, a jejich vrchní pozůstatky zde téměř nenajdeme. Nacházejí se však mimo turistickou trasu nedaleko skupiny C.

Stage 4:
N 49° 28.476
E 012° 57.775

Hledej na stromě na okraji mohyly.

Skupina C
Tato skupina je nejznámější díky slavné mohyle s vozíkem. Obsahuje celkem 12 mohyl, které jsou roztroušené kolem největší mohyly C1. Hustý smrkový les značně znemožňuje řádné prozkoumání a objevení všech jednotlivých mohyl. Ty jsou ve velmi dobrém stavu a celkem velké, což umožňuje nalezení alespoň některých z nich.

Stage 5:
N 49° 28.594
E 012° 57.940

Hledej na stromě uvnitř mohyly.

Výzkumy mohyl
strom
O první výzkum se pokusil roku 1878 učitel Vojtěch Záhořík, který spolu s místními spoluobčany začal prokopávat největší mohylu. Výsledek pro ně ale nebyl dostatečný – nalezené 3 hliněné nádoby ze střední doby bronzové odevzdali Národnímu muzeu v Praze a po 2 dnech pro nepřízeň počasí a zklamání byl výzkum ukončen.
Další výzkumy začal Záhořík s farářem Josefem Langem provádět až v roce 1883. Zaměřili se na 12 mohyl, kde v té největší spolu s bratry Webery a několika žáky (většina z nich postupně ztrácela zájem) po několika dnech hledání objevili bronzové nálezy milodarů, především skvělý milavečský kotlík na podvozku se čtyřmi koly a meč. Jednalo se o nejstarší pohřeb jistě velice významného muže či dokonce vládce.
V roce 1887 odkryli zbývajících 11 mohyl. Objevili další hroby bojovníků. Další zájem o milavečské mohyly projevila především Eva Čujanová-Jílková a Olga Kytlicová. Název „Milavečská kultura“ poprvé použil a zařadil ve svých studiích Jan Eisner roku 1923.

Mohyla C1
Celá mohyla byla údajně vytvořena z kamenného krytu, který obsahoval 2 kamenné kužely – v jednom se nalézala popelnice, chráněná kruhem kamenů, spolu s jehlicí, ve druhém se nacházel samotný žárový pohřeb spolu s bronzovými milodary. Nádoba, která se nalezla na vozíku, se po vyjmutí rozpadla. Nákladná rekonstrukce byla provedena až o téměř 100 let později. Nyní se slavný vozík, který mohl snad sloužit k obřadním účelům, nachází v Národním muzeu v Praze, v domažlickém Chodském muzeu je umístěna jeho replika spolu s ostatními nálezy.

strom


Podobných vozíků se po celé Evropě našlo jen několik a každý je originál. Milavečský vozík je z nich nejstarší a především jediný na našem území.Pokud vás zajímají další informace, můžete mě kontaktovat. Pokusím se vám odpovědět, jelikož jsem na toto téma věnovala dost práce při mé seminárce. Ale ne vše vím.


Finální souřadnice

N = 49° 28.ABC
E = 012° 57.D(E-4)A


Kontrolní součet stagi = 28


Finální souřadnice vás zavedou na velice zajímavé místo v tomto lese k bažině, proto pozor na vaše dítka. Zde se v dávných dobách utopil voják i s koněm. Právě jeho ostatky se nedávno nalezly a byly řádně spáleny a uchovány dle dávných zvyků i s milodary. Místo jeho posledního odpočinku dnem i nocí pečlivě hlídá zdejší krokodýl. :D

Při otevírání nadzvedněte víko. Samotnou schránku nevyndavejte a nechte ji v zemi. Vyndejte pouze samotnou krabičku.

Klidná a tichá část lesa, ovšem pozor na krokodýla! Rád se plazí na stromech!


EN

strom

The forest path is well suitable both for hiking and cycling.I stronly discourage from car approach due to uneven terrain towards the forest from Milavče and from Chrastavice. Once we tried to get there by car and we almost lost an exhaust pipe. The main barrow and thus the whole groups C and B lie completely off forest roads and no marked spur trail to them, only a small map on a tourist info board indicates of their location. Due to damage caused by logging machinery the path is often muddy even in summer. The local forest is very dense which makes finding particular barrows quite difficult.

N = 49° 28.ABC
E = 012° 57.D(E-4)A

A few words about the site.
strom
Milavče barrows are scattered in nearby forest. This necropolis dates from Late Bronze Age and consists of four separate groups A - D with almost 50 barrows in total. This is only a fraction of the original count as many barrows disappeared due to forest clearing and spreading of arable land in the Middle Ages. Mpst of the remaining barrows are located along marked tourist trail connecting villages of Chrastavice and Milavče, especially in vicinity of a major forest crossroads, a pleasant site to sit down for a rest (waypoint). The route from Chrastavice forms concurrently an educational trail with severel info boards along its length and there is a multi cache NS - k mohylám to it.

What is a barrow?
A barrow, also called burial mound (mohyla in Czech) is an ancient heap of earth and stones thrown up over a grave. In Central Europe they are usually of circular shape and can be found in forests in regions that were inhabited in prehistoric times. Funerary customs of Milavče culture (late 2nd millenium BC) typically included cremation and placing ashes in urns. The urn, sunken in a digged hole, sometimes put dirently onto ground, and usually accompanied by small amount of various grave gifts arranged around it (food, ceramic vessels, bronze jewellery, weapons, armour, horse harnesses, tools like sickles, razors etc.) was subsequently covered with globular mound raised of earth, often enhanced with stone layers inside. The barrows of Milavče culture are very varied in size - usually between 5 - 20 metres in diametr and 1 - 2.5 metres in height (but surprisingly the volume of such an earthwork does not seem to provide much hint regarding status of the deceased and possible contents - local barrow C1 being an exception.

Group D
This last group is located at the beginning of the forest along route from Milavče. Despite all efforts we have been unable to find any barrow here or at least its remains or marking om trees. There is only a terrain depression full of thickets.

Stage 1:
N 49° 28.109
E = 012° 57.996

Look for a tag on the tree in edge of the barrow.

Group A
Alltogether about 30 barrows are located here, which makes them the largest group along the blue-marked tourist trail. The first and biggest barrow is visible already from the trail and then the group continues in various depth of the forest up to crossroads on the left side (left in direction from Milavče). Because of tall spruce and pine trees individual barrows are very well discernible.

Stage 2:
N = 49° 28.198
E = 012° 57.580

C = How many trees grows inside of the barrow (located on a slope)?
Stage 3:
N = 49° 28.265
E = 012° 57.398

Look for a tag on the tree on the barrow.


strom

Group B
In this group we can find four barrows in total - three on the left side of the way and one deeper in the forest on the right side (oriented in direction from the crossroads). These barrows have been dug out and their upper remnants barely visible. They are located off the tourist trail not far from group C.

Stage 4:
N = 49° 28.476
E = 012° 57.775

Look for a tag on the tree on edge of the barrow.

Group C
Undoubtedly the best known group thanks to the famous barrow with wagon. There are 12 barrows in total, scattered around the biggest barrow C1. The dense spruce forest hinders discovery of all particular barrows. They are generally in very good condition and relatively big, which makes finding at least some of them easier.

Stage 5:
N = 49° 28.594
E = 012° 57.940

Look for a tag on the tree within the barrow.

Exploration of the barrows
strom
The first exploration of Milavče site dates from 1878 when schoolmaster Vojtěch Záhořík together with local citizens began to dig through the biggest barrow. The results were unsatinsfactory for them - they sent 3 ceramic vessels from Middle Broze Age to the National Museum in Prague and after 2 days ended their work due to inclement weather and overall disappointment.
Záhořík with parish priest Josef Lang restarted research in 1883, focusing at 12 barrows. They were helped by Weber brothers and several students (most of them lost their interest within days) and discovered bronze grave gifts in the biggest barrow, including the now famous cauldron on a four-wheeled undercarriage and a sword. This burial, dating from 13th century BC, undoubtedly was of a high-ranking man, perhaps even an ancient ruler of that region.
Excavations of remaining 11 barrows followed in 1887 bringing to light more warriors' graves. The results were published by Lang. The term "Milavče culture" was coined by Jan Eisner in 1923. Milavče barrows were further researched in 20th century mainly by Eva Čujanová-Jílková and Olga Kytlicová.

Barrow C1
The whole barrow was allegedly created with stone coverage containing 2 stone cones - an urn protected by a circle of stones was found in one of them, while the second cone contained cremated remains together with grave gifts. The bronze cauldron found on the wagon fell apart after recovery and has been painstakingly reassembled almost 100 years later. Nowadays the famous wagon, supposedly of a ritual purpose, is located in the National Museum in Prague; its replica together with other found artifacts belonging to the Milavče culture is displayed in regional museum in Domažlice.

strom


There has been no more than a dozen of such four-wheled wagons known throunghout Central Europe and adjacent countries from Scania to the Balkans, each of them being different and unique. The Milavče wagon is the oldest among them and the only example from territory of the Czech Republic.


Final coordinates

N = 49° 28.ABC
E = 012° 57.D(E-4)A


The sum of the stages = 28Final coordinates will guide you to an interesting place in this forest, to a swamp, so watch carefully your klids. A soldier with a horse drowned here in a distant past. And his remains has been discovered recently, propery cremated and reposed in accordance with ancient customs accompanied with grave gifts. His place of final rest is guarded by a local crocodile by day and night. :D

Open only the lid and retrieve the inner box, do not take the surrounding container itself out, let it be in the ground.

This is a quiet and silent part of the forest, but beware of the crocodile! He is usually on trees!


stromTímto bychom chtěli poděkovat:
Toniczech za anglický listing
Carloschico za betatest
Své učitelce na Pravěk za možnost toho referátu

Additional Hints (Decrypt)

Fgntr: cbenqar fr buav qh zhff qvpu thg ovrtra oraq qbja jryy Svany: Cbqvirw fr xebxbqlybiv qb bpv, cbq gilzv abunzv arobmgvx yrmv Fpunhr qrz Xebxbqvy vaf Nhtra, qre Gbgre vfg hagre qrvara Orvara Ybbx va rlr bs gur pebpbqvyr, gur qrprnfrq vf haqre lbhe srrg. FBF: 774 247 004 721 074 240

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)