Skip to content

Vēveru ozols Traditional Geocache

Hidden : 06/28/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LŪDZU ejiet izmantojot norādītos papildus maršruta punktus! NEIZBRADĀSIM SĒJUMUS nākot no dažādām pusēm!!! PLEASE use provided additional waypoints NOT TO DESTROY CROP coming different directions!!!

[LV] Sveicināti Eiropas dižkoku lielvalstī - Latvijā! #dižkokulielvalsts Vēveru ozols - Dižozols ar stumbra apkārtmēru 5,5 m.; augstums 22 m.; vecums ap 250 gadu; Plaša Zemgales lauka vidū vientulis Vēveru ozols stāv. Tas atminas laikus, kad tas atradās blakus Vēveru mājām, dižai latviešu saimniecībai, kas pirmo reizi minēta muižas papīros 1732. gadā. Sirmā Brigita atceras: “Kas tās bija par dižām mājām ar trim skursteņiem un trim durvīm. Bet kādas te bija kūtis! Tās bija celtas apļa veidā, kopā ar riju, klētīm un šķūņiem.” Mājas izturēja karus, bet kad 1977. gadā padomju varas Kirova kolhozs veica meliorāciju, visas Vēveru ēkas noraka zemē… Tik Vēveru dižais ozols palicis lauku ainavas vidū, kā zaļš karogs. Ozoli neliecas!

[GB] Welcome to the European heritage tree superstate -Latvia! #dižkokulielvalsts Vēveru oak - Grand oak with trunk girth 5,5 m.; height 22 m.; age around 250 years; In the middle of wide field of Zemgale Vēveru oak stands lonely. It recalls times, when it was nearby great Vēveru farmstead, which was first mentioned in the documents in 1732. Old Brigita recalls: “What a great farmstead it was! House with three chimneys and three doors. And what a great barns were there! Round shaped with kilnhouse, granary and barns.” The farmstead withstand wars, but in 1977 when soviet kolkhoz Kirova made land amelioration all Vēveri farmstead buildings were buried in the ground… Only Vēveru grand oak is left in the middle of scenery, like a green flag.

Additional Hints (Decrypt)

Fnxarf, org ar nyn | Va gur ebbgf ohg abg va gur oheebj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)