Skip to content

Altopiano del Montasio / Police Traditional Cache

Hidden : 06/28/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


     Vista verso nord / view towards north / pogled proti severu, photo / foto: kompaski 

IT: L'altopiano »Altopiano del Montasio« (Polizia), ad un'altitudine da 1500 a 1700 metri, è uno degli angoli più belli delle Alpi. I visitatori hanno l'impressione di trovarsi al centro del possente anfiteatro, circondato da alte creste montuose sul bordo settentrionale. Dietro i pendii erbosi del Monte Zabus (Zabuš) e Cortissons, che formano il lato sinistro di questo bellissimo anfiteatro, si vede la cima tondeggiante del Monte Cimone (Strma peč). A destra, o verso est, una lunghissima cresta delle più alte Alpi Giulie Occidentali incombe sull'altopiano. All'angolo occidentale di questa cresta la montagna più alta governa il suo bel regno: Jôf di Montasio (2753 m) - la seconda montagna più alta delle Alpi Giulie. Sul lato opposto, verso sud e attraverso la valle, la catena montuosa del Kanin si estende attraverso gli orizzonti.

L'Altopiano del Montasio è un punto di partenza ideale per numerose escursioni fino a vette ben oltre i 2000 m. Al centro di un ampio pianoro erboso, il rifugio Giacomo di Brazza si trova su una bassa collina rocciosa. Prende il nome dal pioniere, che studiò sistematicamente gli approcci alle vette del gruppo dello Jôf di Montasio.

L'Altopiano del Montasio è un punto di partenza ideale per numerose escursioni fino a vette ben oltre i 2000 m. Al centro di un ampio pianoro erboso, il rifugio Giacomo di Brazza si trova su una bassa collina rocciosa. Prende il nome dal pioniere, che studiò sistematicamente gli approcci alle vette del gruppo dello Jôf di Montasio.

ENG: High plateau »Altopiano del Montasio« (Police), at the altitude from 1500 to 1700 metres, is one of the most beautiful corners of the Alps. Visitors have impression of standing in the centre of the mighty amphitheatre, surrounded by high mountain ridges on the northern rim. Behind the grassy slopes of Monte Zabus (Zabuš) and Cortissons, which form the left side of this beautiful amphitheatre, you can see the rounded top of Monte Cimone (Strma peč). To the right, or eastwards, a very long ridge of highest Western Julian Alps looms above the plateau. At the western corner of this ridge the highest mountain rules its beautiful kingdom: Jôf di Montasio (2753 m) – the second highest mountain of Julian Alps. On the opposite side, towards south and across the valley, the Kanin mountain range spans across horizons.

Plateau Altopiano del Montasio is an ideal starting point for many hikes to the peaks well above 2000 m. In the middle of a large grassy plateau, mountain hut Giacomo di Brazza is located on a low rocky hill. It is named after pioneer, who systematically studied the approaches to the peaks in Jôf di Montasio group.

Access to plateau Altopiano del Montasio is easy, since the narrow paved road leads all the way up there from Sella Nevea mountain pass.

 

 Vista verso sud / view towards south / pogled proti jugu, photo / foto: kompaski

SLO: Visoka planota Police, na višini med 1500 in 1700 m, spada med najlepše kotičke Julijcev. Slovenskim planincem je bolj poznana pod napačnim imenom – »planina Pecol«, kar je le ime planinske koče, bivše kasarne. Obiskovalec Polic ima vtis, da stoji na dnu mogočnega amfiteatra, ki ga na severu v širokem loku obdajajo visoki grebeni, ki v strmih stenah padajo proti planoti. Levo stran tega čudovitega amfiteatra tvorijo travnate strmine Zabuša in Cortissona, za katerima se vidi obli vrh Stme peči. Na desno, proti vzhodu, se vleče silno dolga veriga Poliških Špikov. V njihovem zahodnem kotu, že na prvi pogled najvišji, stoji Špik nad Policami ali Montaž, italijansko Jôf di Montasio (2753 m) – druga najvišja gora Julijskih Alp. Na nasprotni strani, proti jugovzhodu in jugu, lahko preko prevala V Žlebeh (Nevejskega prevala) in Reklanske doline občudujemo greben Kaninskega pogorja. Pogled bolj proti jugozahodu pa nam v daljavi pokaže zadnje vrhove Muzcev – Javor in Lopič.

Police so idealno izhodišče za številne planinske in alpinistične pohode na vrhove, ki segajo nad 2000 m. Na skalni vzpetini sredi velike travnate planote je manjša planinska postojanka Giacomo di Brazza (1660 m), imenovana po možu, ki je prvi začel sistematično odkrivati pristope na vrhove v skupini Poliških Špikov.

Planota Police je dostopna po strmi asfaltirani cesti s prevala V Žlebeh (Nevejskega prevala / Sella Nevea).

 

Viri/sources:

  • Stritar A., (1993): 111 izletov po slovenskih gorah. Sidarta, Ljubljana,
  • Tuma H., (1929): Imenoslovje Julijski Alp. Slovensko planinsko društvo, Ljubljana,
  • Melik A., (1954): Slovenija, Slovenski alpski svet. Slovenska matica, Ljubljana,
  • planinska karta / Mountaineering map, (2008): Julijske Alpe – 1. Izdaja. Sidarta, Ljubljana,
  • spletna stran / web-site Wikipedija.

Additional Hints (Decrypt)

ba gur ebpx haqre gur fcehpr, pbirerq jvgu fgbarf / an fxnyv cbq fzerxb, cbxevg f xnzav

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)