Skip to content

<

Flaten för 5 000 år sedan (SOS 15)

A cache by mtekla Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/29/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Här skulle du för 5 000 år sedan stått med knäna i havet

De jämnstora stenarna längs med den norra bergsidan har engång rundats av vågskalp, de kallas klapperstenvallar. 

Här nedan får du en beskrivning hur det gick till.

 

Under senaste 2,5 miljoner år har värmeperioden avlöst av istider. Sedan 10 000 år lever vi i en värmeperiod. Den senaste istiden varade i 100 000 år. Under de senste 20 000 åren var isen som mäktigast och nådde ända ner till Danmark. Den var upp till tre kilometer tjock och så tung att allt land presseades ner. Ytlig berggrund som krossades sönder av isen och annat löst material, som isen förde med sig, är i dag Sverges vanligaste jordart. Den kallas morän.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimatet blev varmare och isen smälte. denna  del av Sverige blev isfri för 10 000 år sedan. Då låg havsytan 150 meter högre än den nuvarande. Eftersom du nu befinner dig 30 meter över havet skulle du då haft 120 meter vatten överdig. När isen var borta började landmassen att höja sig. Än idga höjer sig denna del av Sverige med 4 mm/år.

Höjderna stack först upp som kobbar i en skärgård. Se spolades rena av stormar. Där ligger än idag kala hällmarker där inte så mycket kan växa. Allt smälltvatten höjde även havsytan. Under vissa perioder steg den lika fort som landet höjde sig. Då hann vågorna svalla ur moränen på allt finare material och runda alla stenar. Klapperstenvallar som den här blev kvar. 

 

 

 

 

Mindre partiklar fördes ut till havs eller lade sig till ro i grunda vikar i skydd för vågorna. Lera som består av det allra minsta kornen hittas idag ute på slätter eller i svackor i terrängen. Varvig lera ligger kvar som den än gång avsattes och omlagrad lera har flyttas av vågor.

 

 

 

 
 

Jordarters indelning

För att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor.

1. Vilken grupp skulle du klassificera stenarna i slänten vid koordinaterna enligt Svenska Geotekniska Föreningen?

2. Beskriv hur berget ovan stenarna vid koordinaterna ser ut, samt vad som har format berget? 

3. Beskriv stenarna på platsen. Hur kan man se att stenarna har påverkats och vad har påverkat deras form?

För att logga denna cache skall du först maila CO svar på nedanstående frågor och sedan logga cachen. Vid eventuella fel kontaktas ni av CO, vid väldigt många fel kan loggen raderas och då får ni ett automatisktmeddelande att så har skett.

Det är en vacker tradition att vid loggning att skicka med en bild (Frivilligt) att av dig, din GPS så alla kan följa årstidernas växlingar, men fota helst med inget avslöjande i bakgrunden

 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.