Skip to content

Tolkas sala Traditional Geocache

Hidden : 07/05/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Lieliska iespēja apskatīt Kāla ezera salas. Un atrast kādu slēpni. Slēpņus mēģinājām izvietot ņemot vērā to, ka salas atrodas dabas lieguma teritorijā, lai paņemtu slēpņus pa salām nav jāvandās piebrauc un paņem.

Slēpņi ir maza izmēra plastmasas konteineri. Lai paņemtu šo slēpni uz salas tomēr būs jāuzkāpj, bet ne tālāk kā 5 metri no krasta.

 

Lai veicās meklējumos.


Pie slēpņa Vesrstu stabs https://www.geocaching.com/geocache/GC5J88J_verstu-stabs ir balta kapliča, uz reiz aiz kapličas ir publiska peldvieta kur iespējams atstāt auto. Ja ziemā nav iespējams iebraukt peldvietā auto var atstāt tur pat pie kapiem un mierīgi noiet līdz ezeram. Ziemā pie biezas sniega segas var būt problēmas atrast.

Šī ir lielākā no salām Tolkas sala ar platību 16,9 hektāri. Sala ir pauguraina un tās lielāko daļu aizņem vairāk nekā 150 gadus veci egļu meži ar ozolu  piejaukumu. Uz salas sastopami arī dažāda vecuma platlapju meži, kur aug oši, liepas, bērzi, apses, kļavas, gobas. Salas vidū atrodas pārpurvojusies ieplaka ar sfagnu sūnām un pārejas purviem raksturīgiem lakstaugiem. Tolkas salā ir līdz šim Latvijā lielākā zināmā īpaši aizsargājamās augu sugas sīpoliņu zobainītes Dentaria bulbifera atradne.

Dabas liegums "Kāla ezera salas" ietver 3 no 5 salām Kāla ezerā: Tolkas salu, Lielo Vestienas salu un Vistu salu. Šī ir viena no pirmajām

Latvijā izveidotajām aizsargājamajām dabas teritorijām un pastāv kopš 1927. gada. Dabas liegums atrodas aizsargājamo ainavu apvidū

"Vestiena", kas ir viena no Eiropas nozīmes aisargājamām dabas teritorijām jeb Natura 2000 teritorijām Latvijā.

 

"Kāla ezera salas" ir ievērojamas ar tur sastopamajiem cilvēka darbības ilgstoši neskartajiem mežiem un reto un īpaši aizsargājamu sugu

atradnēm. Uz salām sastopamie vecie, dabiskie platlapju, skujkoku un jauktie meži ir aizsargājami gan Latvijā, gan Eiropas

Savienībā. Šādiem mežiem ir raksturīgi dažāda vecuma koki, resnas kritalas un sausokņi, kā arī īpašas, citur reti sastopamas

augu, ķērpju, sēņu gliemežu, kukaiņu sugas. Lai saglabātu lieguma dabas vērtības arī turpmāk salās paredzēta vienīgi

dabiska mežu attīstība bez cilvēka iejaukšanās.

Kāla ezers ir viens no gleznainākajiem ezeriem apvidū. Tā platība ir 407 hektāri, vidējais dziļums ir 5,3, metri, bet lielakais dziļums sasniedz

14,8 metrus. Ezeram raksturīgas gan smilšainas un oļainas piekrastes, gan aizauguši duņaini līči, kas izveidojušies, paaugstinot ezera

ūdens līmeni 1956. gadā.

Ezerā tiek papildināti zivju krājumi un notiek licenzēta makšķerēšana.

Aicinām ievērot Dabas aizsardzības plānā noteiktos nosacījumus - neapmeklēt un neatrasties uz salām dabas lieguma

teritorijā.

https://www.youtube.com/watch?v=lcxvATWAvQk

Additional Hints (Decrypt)

Oyhxvf xn pryzf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)