Skip to Content

<

Baska Voda - Crkva Sv. Nikola

A cache by Výletníci ČB Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/17/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kostel sv. Nikola v Bašce Vodě

 

Město Baška Voda vzniklo z původní malé osady položené na prameni pitné vody. Když odtud v 18. století byli vyhnáni Turci, sešli obyvatelé vesnice Bast a Baška Voda byla na světě. Postupně počet obyvatel vzrostl téměř na 3000. Právě v této lokalitě pobývá během turistické sezony nejvíce návštěvníků v celé Makarské riviéře, jejíž součást Baška Voda tvoří. Nacházejí se zde četné důkazy velmi starého osídlení, dokonce až z římských dob, jako například hroby s urnami, šperky či peníze. Zajímavostí jsou náhrobní kameny se jmény 13 nejstarších obyvatel Baške Vody, nejhezčí náleží chlapci Ursinu, který údajně zahynul při ztroskotání lodi.

Pokud se chcete pokochat skvostným příkladem církevní architektury, navštivte kostel Sv. Nikoly, což je ochránce poutníků a námořníků. Původně byla stavba rozšířena z malého kostelíka Sv. Lovre z roku 1750, ke kterému byla taktéž přidána zvonice.

V kostele jsou zde cenné vitráže Josipa Botteri Dini a jako Křížová cesta od Josipa Bifela.

 

V minulosti byla Baška Voda známá především jako malé rybářské městečko, které žilo ze zemědělství a rybářství. Dnes je velmi dobře přizpůsobeno pro turistický ruch, odpočinek a rekreaci, ať už nádhernými písčitými nebo oblázkovými plážemi, sportovními zařízeními, školami potápění atd. Samozřejmě nechybí zábavný program v centru města hlavně ve večerních a nočních hodinách. Pokud si chcete Bašku prohlédnout shora, navštivte opuštěná městečka Topiči nebo Bast. Mnoho zdejších staveb se rekonstruuje a právě v místní hostince nabízejí nádherný rozhled do širokého okolí.

Kostel sv. Nikola v Bašce Vodě

 

Mjesto Baška Voda potječe iz malog sela leži na izvoru pitke vode. Iako ovdje u 18. stoljeću Turci su protjerani, okupio seljane Basta i Baška Voda je rođen. Postupno, broj stanovnika povećao se na gotovo 3000. Ona živi u tom području tijekom turističke sezone, mnogi posjetitelji tijekom Makarskoj rivijeri, koja je sastavni dio Baške Vode. Postoji obilje dokaza o vrlo starom naselju, čak i iz rimskog doba, kao što su grobovi s urnama, nakit i novac. Atrakcije su nadgrobni spomenici s imenima 13 najstarijih stanovnika Baške Vode, pripadaju najljepših dječaka Ursino, koji je navodno umro u brodolomu.

Ako želite da se dive prekrasan primjer religiozne arhitekture, posjetite crkvu Sv. Nikole, zaštitnika hodočasnika i mornara. Izvorno, zgrada je proširena iz male crkve Sv. Lovre od 1750., što je također dodao zvonik.

U crkvi se nalaze vrijedni vitraji Josipa Botterija Dinija kao Križnog Josipa Bifela.

U prošlosti Baška Voda poznato kao malo ribarsko mjesto, koje je živio od poljoprivrede i ribarstva. Danas je vrlo dobro prilagođen za turizam, odmor i rekreaciju, bilo prekrasne pješčane ili šljunčane plaže, sportski sadržaji, škola, ronjenje i sl Naravno, tu je zabava u sredini, posebno u večernjim i noćnim satima grada. Ako želite vidjeti Baškoj odozgo, posjetite napušten grad stokers ili Bast. Mnoge lokalne zgrada se rekonstruirati i na lokalnim gostionicama nude prekrasan pogled na okolicu.

Kostel sv. Nikola v Bašce Vodě

 

City Baska Voda originating from a small settlement based on the source of drinking water. Though here in the 18th century the Turks were expelled, they gathered the villagers Bast and Baska Voda was born. Gradually, the population grew to nearly 3000. It resides in this area during the tourist season, many visitors throughout the Makarska Riviera, which forms part of Baska Voda. There are ample evidence of a very old settlement, even from Roman times, such as graves with urns, jewelry and money. Attractions are tombstones with the names of 13 of the oldest inhabitants of Baska Voda, belong to the prettiest boys Ursino, who reportedly died in a shipwreck.

If you want to admire the magnificent example of religious architecture, visit the church of Sv. Nikola, a protector of pilgrims and sailors. Originally, the building was expanded from a small church Sv. Lovre from 1750, which was also added a bell tower.

In the church there are valuable stained-glass windows by Josip Botteri Dini as a Way of the Cross by Josip Bifela.

In the past Baska Voda known as a small fishing town, which lived from agriculture and fishing. Today it is very well adapted for tourism, leisure and recreation, whether beautiful sandy or pebble beaches, sports facilities, schools, diving etc. Naturally, there is entertainment in the city center especially in the evening and night hours. If you want to Baska view from above, visit the abandoned town of stokers or Bast. Many local buildings are being reconstructed and in local inns offer a wonderful view of the surroundings.

Pozor od 21.9.2016 změna uložení a velikosti cache.

Additional Hints (Decrypt)

(PM) mryraá, 2 zrgel
(RAT) terra, 2 zrgref

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)



 

Find...

898 Logged Visits

Found it 866     Didn't find it 9     Write note 15     Publish Listing 1     Needs Maintenance 4     Owner Maintenance 2     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 81 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.