Skip to content

<

Vodni nadrz Slezska Harta

A cache by Sušenka team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/13/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vodní nádrž Slezská Harta

Slezská Harta je údolní nádrž na řece Moravici u osady Slezská Harta. Stavba byla zahájena v roce 1987 a dokončena v roce 1997. Napouštění nádrže začalo počátkem roku 1996 a bylo ukončeno již v roce 1998 kvůli katastrofickým povodním v roce 1997. Podle rozlohy je devátá největší v České republice.

Vodní plocha tvarem připomíná čínského draka a je členěna četnými zátokami. Severní břeh lemuje silnice mezi Bruntálem a Leskovcem nad Moravicí, která na jihovýchodním břehu pokračuje do Bílčic.

Součástí vodního díla je malá vodní elektrárna, vybavená dvěma Francisovými turbínami o výkonu 0,39 a 2,75 MW. Přehrada se využívá pro výrobu energie, jako havarijní protipovodňová ochrana, pro chov ryb,sportovní rybolov, rekreaci (koupání a vodní sporty - jachting). Natáčel se zde velkofilm Johanka z Arku. Také dodává užitkovou vodu pro Ostravsko.

Voda přehrady zatopila z části celkem 6 vesnic. Částečně byly zatopeny obce Nová Pláň, Razová, Dlouhá Stráň, Leskovec a Roudno. Zcela zatopena byla obec Karlovec.

Stavba přehrady Slezské Harty byla oficiálně zahájena v roce 1987. Již v roce 1986 však byly vybudovány některé objekty zařízení staveniště a ještě dříve byl prováděn rozsáhlý geologický průzkum celé oblasti. Výstavba vodního díla představovala velký zásah do přírodních, technických, ale i sociálních podmínek. Před zahájením bylo nutné zajistit pokácení všech stromů, vyřezání všech keřů, vysekání všech porostů, zbourání a odklizení všech budov a zařízení, zajistit výstavbu náhradních bytů, domů a zařízení pro vystěhované obyvatele, hotelového areálu v Razové pro stavbaře přehrady, zajistit přeložky plynovodu, telefonních a elektrických vedení, zajistit vybudování nové čerpací stanice pro úpravnu vody v Leskovci nad Moravicí včetně přivaděče surové vody, obslužných komunikací kolem přehrady, nových úseků silnic včetně mostů a k zajištění potřebného stavebního materiálu odkrytí a těžba štěrkopísků podél koryta řeky Moravice v Leskovci a v Karlovci, obnovení harteckého kamenolomu a zřízení jíloviště u lesa nad Leskovcem, u obou lokalit po ukončení těžby provedení rekultivace a úprav terénu. Celkové náklady na vybudování vodního díla Slezská Harta (včetně financí za výkup pozemků, rodinných domků a ostatního majetku v zátopě) činily na 2,5 miliardy korun, z toho stavební práce si vyžádaly 1,5 miliardy korun. Původně plánovaný termín dokončení vodního díla byl rok 1992, ale v důsledku celospolečenských změn v roce 1989, pochybností o pokračování stavby i pro nedostatek finančních prostředků k tomu došlo o pět let později. Slavnostní akt uvedení vodního díla do provozu se uskutečnil 27. listopadu 1997 za přítomnosti ministra zemědělství Josefa Luxe a generálního ředitele Povodí Odry Jiřího Šaška.

Technické parametry hráze (www.povodiodry.cz)

Základní technické údaje
Povodí nádrže 464,1 km2
Délka hráze v koruně 540,0 m
Max. výška hráze 64,8 m
Celkový objem nádrže 218,7 mil. m3
z toho objem zásobní letní 182,0 mil. m3
zásobní zimní 186,2 mil. m3
retenční letní 29,2 mil. m3
retenční zimní 24,9 mil. m3
stálý 7,6 mil. m3
Délka záplavy údolí Moravice 13,0 km
údolí Černého potoka 3,5 km
Šířka záplavy 1,7 km
Zatopená plocha 870 ha
Zaručený odtok 3,95 m3/s
Zdroj : internet


Ke keši : Dodržujte pravidla silničního provozu a parkujte na uvedených souřadnicích. Budeme rádi pokud přidáte k logu foto.Chovejte se nenápadně.

Sušenka team
-----------------------------------------------------------------
Další naše keše:

Tradiční – cache : Strelnice-Horni Benesov, Cesta do města Multi-cache : Voda pro Habesov, Krátká ptačí multi, Mystery-cache : Nova Veska, Hornobenesovska Kukačka, Dvacet svetoznamych muzu, Dvacet svetoznamych zen, Dvacet sportovcu, Paintball cache, Letterbox Hybrid : Prochazka Bruntalem

Additional Hints (Decrypt)

YNEVK Mirqav iíxb.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.