Skip to Content

This cache has been archived.

jjpkbPL: Zabrakło mi materiałów na reaktywację

More
<

Dom Turka/Turk's house/Дом турка

A cache by jjpkbPL Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/07/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

PL: Dom Turka w Augustowie został zbudowany ok. 1900 roku. Przed wojną mieściła się w nim popularna kawiarnia "U Turka". Od 1939 roku w budynku siedzibę swoją miało NKWD, potem - do 1956 roku - Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa. W lipcu 1945 roku katowano i mordowano tu ofiary Obławy Augustowskiej.


PL:

W lipcu 1945 r. oddziały Armii Czerwonej przy pomocy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy i współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną na terenie Puszczy Augustowskiej i jej okolic, określanej mianem Obławy Augustowskiej. Ze strony sowieckiej w operacji uczestniczyły jednostki 50. armii
III Frontu Białoruskiego, Wojsk Wewnętrznych NKWD oraz funkcjonariusze kontrwywiadu wojskowego "Smiersz". Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej i miejscowi konfidenci wspomagali działania Sowietów jako przewodnicy i tłumacze, asystowali także przy przesłuchaniach.

Oddziały sowieckie przetrząsały lasy i wsie, aresztując podejrzanych o kontakty z polską partyzantką niepodle-głościową. Nie znamy dokładnie ani daty początkowej, ani końcowej operacji - najczęściej umieszcza się ją między 12 a 28 lipca. W sumie zatrzymano kilka tysięcy osób, część z nich więziono i poddawano brutalnemu śledztwu. Ok. 600 osób nigdy nie powróciło do domów i do dziś nie są znane ich losy. Najprawdopodobniej wszyscy zostali pozbawieni życia na podstawie tej samej decyzji i należy ich uznać za ofiary Obławy Augustowskiej.

Możliwe, że miejsce stracenia i wiecznego spoczynku tych osób znajduje się w pobliżu granicy, po stronie białoruskiej. Pewne jest, że zamordowano ich przy akceptacji najwyższych sowieckich władz politycznych. Strona polska od wielu lat prowadzi starania o ustalenie losów osób zaginionych w obławie.

więcej o obłwawie: http://oblawaaugustowska.pl/

Skrzynka to mały mikrus na zewnątrz budynku. Powodzenia!

EN:

Turk's house in Augustów was built c. 1900 year. Before the war home to a popular café "U Turk". Since 1939, its headquarters building was the NKWD, then - until 1956 - the Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa. In July 1945, they tortured and murdered victims of the raid Augustów Roundup.

In July 1945, the Red Army units, assisted by Polish Army forces and officers of the Security Office (Urząd Bezpieczeństwa, UB) and its agents, conducted a major pacification operation in the area of the Augustów Forest (Puszcza Augustowska), referred to as the Augustów Roundup (Obława Augustowska). On the Soviet side, the operation involved the units of the 50th Army of the 3rd Belarusian Front, the NKVD Internal Troops and officers of the military counterintelligence service SMERSH. Polish officers of the Office of Public Security (Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, UBP), the Citizens’ Militia (Milicja Obywatelska, MO) and local informers supported the Soviets as guides and interpreters; they also assisted during interrogations.

The Soviet forces combed the forests and villages to arrest people suspected of contacts with the Polish national resistance movement. The exact dates of the operation proved impossible to establish: it is most frequently placed between 12 and 28 July. In total, several thousand people were detained in the course of the operation; some of them were arrested and tortured during investigation. About six hundred have never been heard of again. Most likely, all of them lost their lives as a result of one Soviet-planned action and should be treated as victims of the Augustów Roundup.

Poland has long made efforts to discover the fate of those who went missing in the operation. They might have been executed and buried in Navumavichi (Naumowicze) near Grodno or transported further east. What is certain is that they were murdered with the approval of top Soviet political authorities.

more about roundup: http://oblawaaugustowska.pl/en

The box is a small midget outside the building. Good luck!

RU:

Дом турка в Августовский был построен C. 1900 год. Перед войной дома в популярном кафе "У турок". С 1939 года его здания штаб-квартиры не было НКВД, а затем - до 1956 года - Управления Район Безопасности. В июле 1945 года, они пытали и убили жертв рейда Августовской Облавой.

В июле 1945 г. отряды Красной Армии при поддержке Войска Польского,  а также служащих и сотрудников Управления безопасности провели обширную карательную операцию на территории Августовской пущи и ее окрестностей, называемую Августовской Облавой. С советской стороны в операции участвовали отряды 50-й армии III Белорусского фронта, внутренних войск НКВД и работники военной контрразведки СМЕРШ. Сотрудники Управления Общественной Безопасности, Гражданской Милиции и местные осведомители в роли проводников и переводчиков, помогали действовать советским отрядам, а также асистировали во время допросов.

Советские подразделения обыскивали леса и деревни, арестовывали граждан, подозреваемых в связи с польским независимым партизанским движением. Мы не знаем точную дату начала и конца операции – чаще всего ее определяют между 12 и 28 июля. В итоге было задержано несколько тысяч человек, часть из них попали в плен, где над заключенными проводили следствие с пытками. Около 600 человек не вернулись домой и до сегодняшнего дня их судьба неизвестна. Предполагается, что все они были расстреляны на основании того же решения и нужно считать их жертвами  Августовской Облавы.


Возможно местом вечного упокоения этих людей стали Наумовичи недалеко от города Гродно, а может они были вывезены дальше на восток. С уверенностью можно сказать, что они были убиты по одобрению высшей советской политической властью. Польская сторона много лет пытается выяснить судьбы погибших во время Облавы людей.

больше о oблавы: oblawaaugustowska.pl/ru

Коробка маленькая карлик снаружи здания. Удачи!

Additional Hints (Decrypt)

znfmg/znfg/мачта

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

214 Logged Visits

Found it 188     Didn't find it 13     Write note 2     Archive 1     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 2     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 18 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.