Skip to Content

<

SDP-Združitev prekmurskih Slovencev z mat. narodom

A cache by Zabar.ljubljanski Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/17/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zaklad je posvečen slovenskemu državnemu prazniku: združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki ga praznujemo 17. avgusta.

The cache is dedicated to Slovene national holliday: Unification of Prekmurje Slovenes with mother nation, which is celebrated on 17 August.

Vir / Source: www.rtvslo.si


SLO:

Prvi poskusi odcepitve Prekmurja od Madžarske po prvi svetovni vojni, so bili s strani bodočih voditeljev Murske republike. Ustanovitev Murske republike je dne 29. marca 1919 razglasil Vilmoš Tkalec, namestnik deželnega komisarja Madžarske Sovjetske republike v Murski Soboti. 3. junija 1919 so odcepitev zatrle madžarske enote, ki jih je tja poslala boljševistična oblast iz Budimpešte. 31. maja 1919 so v Prekmurje poslali šest pehotnih bataljonov, da bi strli odporniško gibanje. 2. junija so enote vstopile v Prekmurje s 4 strani. Hitro mobilizirane oborožene sile Murske Republike, ki jih j organiziral in vodil kapetan Evgen Pernetzky, niso imele nobenih možnosti, da bi ustavile močnejše madžarske enote.

Pomembne odločitve so bile potem sprejete poleti 1919. 9 julija 1919 je Vrhovni svet Pariške mirovne konference odločil, da bo meja Kraljevine SHS z Madžarsko na sevorovzhodu potekala po rekah Mura in Raba. Z dovoljenjem Pariške mirovne konference so 12. avgusta 1919 vojaške enote Kraljevine SHS pod vodstvom generala Krste Smiljanića skupaj s podpornimi enotami prostovoljcev iz Prekmurja, Primorske in celo Hrvaške vstopile v Prekmurje. Zavzetje celotnega območja se je začelo 13. avgusta 1919. Vojaške enote so vstopile v Prekmurje iz več strani. Madžarske vojaške enote so se umaknile še pred prihodom vojske Kraljevine SHS, tako da med vojskama ni bilo nobenih incidentov.

Praznovanje ob osvoboditvi Prekmurja izpod madžarske oblasti in združitve s Slovenijo je bilo 17. avgusta 1919 v Beltincih. Več kot 20.000 ljudi je prispelo celo iz bolj oddaljenih mest, da bi izrazili svoje veselje ob tem zgodovinskem dogodku. Dogodka se je udeležil tudi Srečko Lajnšic, ki je bil imenovan za začasnega civilnega komisarja v Prekmurju. Prekmurski Slovenci, ki so se udeležili praznovanja, so Lajnšicevo razglasitev združitve z matično domovino pozdravili z neizmernim veseljem.

Vir: Renata Zawistowska: Prekmurje – separation from Hungary and connection to Slovenia (1919 – 1920)

O seriji:

Celotna serija zakladov, imenovana SDP (slovenski državni praznik) je posvečena slovenskim državnim praznikom, ki so določeni z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Državni prazniki so:

 • 1. januar, novo leto (GC68K1G)
 • 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
 • 27. april, dan upora proti okupatorju
 • 1. in 2. maj, praznik dela
 • 8. junij, dan Primoža Trubarja
 • 25. junij, dan državnosti (GC5XT3F)
 • 17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
 • 15. september, vrnitev Primorske k matični domovini (GC62T9C)
 • 25. oktober – dan suverenosti (GC659VR)
 • 1. november, dan spomina na mrtve (GC65ZMJ)
 • 23. november, dan Rudolfa Maistra (GC6709X)
 • 26. december, dan samostojnosti in enotnosti (GC68BTEX)

Vir / Source: Wikipedia

Red line on the picture represents actual national border and the grey area is Republic of Mur.

ENG:

The first attempt to separate Prekmurje from Hungary after World War I, made by the would-be founders of the Republic of Mur, was very spectacular in character. The establishment of the Republic of Mur was announced on 29th May by Vilmoš Tkalec (Tkálecz Vilmos), the deputy county commissioner of the communist Hungarian Soviet Republic in Murska Sobota. On 3rd June 1919, its independence was annulled by Hungarian units sent there by the Bolshevik authorities in Budapest. The Hungarian Bolshevik authorities in Budapest ordered six infantry battalions into Prekmurje on 31st May 1919, to crush the separatist movement. On 2nd June, these battalions entered Prekmurje from four sides. The promptly mobilised armed forces of the Republic of Mur, organised and led by captain Eugene Pernetzky (Perneczky Jenő), did not stand a chance of stopping the far stronger Hungarian units.

Some significant decisions were taken in the summer of 1919. On 9th July 1919, the Supreme Council of the Paris conference decided that the border of the Kingdom of SHS with Hungary in the north-east should coincide with the watershed line of the Mur and Raba river valleys. With the permission of the Paris peace conference, SHS military units under the command of gen. Krste Smiljanić, together with supporting units of the Voluntary Legion from Prekmurje, Littoral and even Croatia, entered Prekmurje on 12th August. The occupation of the whole territory started on 13th August. Military units entered Prekmurje from a few directions. Hungarian military units had withdrawn before the armies of the Kingdom of SHS entered the territory so there were no incidents between them. Celebrations occasioned by the liberation of Prekmurje from Hungary and its unification with Slovenia were held on Sunday, 17th August, in Beltinci, situated south of Murska Sobota. Over twenty thousand people arrived even from distant towns expressing their spontaneous joy at this historic event. Also Srečko Lajnšic, who was appointed as the Temporary Civil Commissioner of Prekmurje. The Slovenians from Prekmurje, who gathered in Beltinci on 17th August 1919, welcomed Lajnšic’s announcement about the unification with the motherland with unalloyed joy.

Source: Renata Zawistowska: Prekmurje – separation from Hungary and connection to Slovenia (1919 – 1920)

About series:

Whole series of cache, named SDP (slovenski državni praznik = slovene national holiday) is dedicated to Slovene national holidays which are determined by the Public Holidays and Work-off Days in the Republic of Slovenia Act. Slovene national holiday are:

 • 1 January, New Year (GC68K1G)
 • 8 February, Prešeren's Day, Slovene Cultural Holiday
 • 27 April, Day of Uprising Against Occupation
 • 1 and 2 May, Labour Day
 • 8 June, Day of Primož Trubar
 • 25 June, National Day (GC5XT3F)
 • 17 August, Unification of Prekmurje Slovenes with mother nation
 • 15 September, Day of Restoration of the Littoral Region to the Motherland (GC62T9C)
 • 25 oktober – Day of Sovereignity (GC659VR)
 • 1 November, Day of Memory to Deceased (GC65ZMJ)
 • 23 November, Day of Rudolf Maister (GC6709X)
 • 26 December, Independence and Unity Day (GC68BTEX)
Vir slike v ozadju / Source of image in background: www.rtvslo.si

Additional Hints (Decrypt)

Ibtnyan uvšn / Pbeare ubhfr.

Obqvgr cerivqav cev wrznawh va ienpnawh mnxynqn. / Or pnershy ng gnxvat naq ergheavat bs pnpur.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

234 Logged Visits

Found it 223     Didn't find it 4     Write note 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 9 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.