Skip to content

Nordvärmlands skansar #10 - Arnsjön skans Traditional Geocache

Hidden : 08/15/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Arnsjön skans

SE

Skans nr 171 "Arnsjön", ligger i det under krigsåren strategisk viktiga område nordväst om Östmark. Skansen ligger i terrängen söder om Arnsjön, på båda sidor om vägen mellan den norska gränsen vid Rottnemon och Lämbacken/ Östmark i Röjdådalen. Bara några meter ifrån parkeringsfickan börjar en traktorväg som leder direkt till skansens centrum.
Skansens uppgift var att blockera vägen österut för tyska trupper ifall dessa skulle ha invaderat Sverige ifrån det okuperade Norge. Som det visade sig efter krigets slut fanns det verkligen planer att en tysk infanteridivison skulle rycka fram mot Fryksdalen över Röjdåfors (NILSSON 1999: 15-18).
I sin inventering av skansar i Värmland betecknar NILSSON (1999) skansen som en representativ och tidstypisk anläggning. Den byggdes under åren 1940-41 och besattes under vissa perioder av 23. gränsförsvarskompaniet (NILSSON 1999: 69).

Det som utmärker skansen i jämförelse med andra skansar i Torsby kommun är att skogen i skansens hela område är avverkat, så att skansens struktur tydligt framträder, samt att i princip alla värngånger, stridsvagnshinder och värn fortfarande är hela och oförstörda. Detta gäller även invändigt, där t.ex. kopplingsskåp och kabel med inplastade kopplingar för telefon och radio finns kvar på väggarna. Vissa ser betydligt nyare ut än 1940-talet så att skansen möjligtvis har använts senare för övningsverksamhet.

Skansen täcker en relativ liten yta och är omringat av tre rader med stridsvagnshinder. Att hindren är utfört i natursten vittnar om att skansen byggdes tidigt under beredskapstiden. Senare gick man över till stridsvagnshinder i betong eftersom natursten visade sig splittra för lätt vid direkt beskjutning.
Delvis bara ett tiotal meter innanför ringen med stridsvagnshinder löper en ring med värngånger och 2 manna-skyttevärn i ganska tätt följd. Enligt Nilsson (1999: 69) finns totalt 38 sådana splitterskyddade gevärsvärn, varav de flesta har ingångarna frilagda medan några få fortfarande är igensatta med träskivor, sten eller plåt.
I skansens centrum ligger en kulsprutegevärs (kg)-hatt, typ IV, med betongkupol, ett kulsprutevärn, typ I, med två embrassyrer (skjutluckor) åt nordväst, ner mot vägen, och observationshuv samt ett fullträffsäkert pansarvärnspjäsvärn för 37mm pansarvärnskanon, även den med skjutriktning åt nordväst men det finns även två öppna eldgivningsställningar bredvid, en åt vardera håll längs vägen. Här finns även de typiska splitterskyddade nischer för betjäning och ammunitionslådor.
Bredvid den sydöstra, öppna pv-ställningen ligger ett fullträffsäkert skyddsrum för 12 soldater (sk 12) för med observationshuv i stål. Vidare finns ett till skyddsrum högre upp i anläggningen. En unik konstruktion mellan skyddsrummen är det splitterskyddade avträde med plats för två man.

På norra sidan om vägen, i slänten ner mot Arnsjön ligger en till kg-hatt, typ IV, med kupol i betong samt två fullträffsäkra skyddsrum (sk 9 och SK12) med kringliggande värngånger (NILSSON 1999: 69).

Se upp för gömda värn, diken och hål i marken!
Respektera allemansrättens ledord "inte störa - inte förstöra" och låt skansen vara så som den är!

 

ENG

The fortification no. 171 "Arnsjön" is located in the strategically important area northwest of Östmark. The fort is build on both sides of the road between the Norwegian border at Rottnemon and Lämbacken/ Östmark and NILSSON (1999: 69) describes it as a typical layout of that time (build 1940-41). The mission for this fort was to block the road eastwards for German troops invading Sweden from Rottnemon in the occupied Norway. After the war was over documents proved that there really had been plans to invade Värmland with an infantry division in this area, but instead from Röjdåfors towards Torsby (NILSSON 1999: 15-18).
What's special for this fort is that all the forest inside and around the bigger southern part of the area is cut down so all bunkers and shelters as well as trenches and tank-barriers are clearly visible and not destroyed. Even inside the shelters parts of the equipment can still be seen. Close to the parking position a narrow ATV-track leads into the center of the fort.

The fortifications covers a rather small area and is enclosed by tank-barriers in three rows of rocks which shows that this fort was build early under the second world war. Later concrete blocks where used instead of stone as they were more stabile and resisted directed shots better.
Inside the ring of tank-barriers a ring of trenches follows the outline of the fort, connecting 38 fortified rifle positions. Most of them are open and accessible while a few are blocked by  wooden covers, stones and corrugated sheets.
In the centre of the fortification lies a submachine gun-shelter with concrete dome (type IV), a machinegun-shelter with two embrasures towards the road and an observation dome in steel as well as an anti-tank-gun-position with one firing position inside the bunker and two open gun-positions outside of it.
Beside the anti-tank gun-positions a shelter for 12 soldiers with observation dome in steel can be found while there is another shelter, but without observation dome, higher up in the fort. Between those two shelters an unique construction, a outhouse-shelter for two soldiers, can be seen. All shelters and bunkers are connected by a net of trenches.

On the northern side of the road, on the steep slope towards lake, another submachine gun-shelter with concrete dome (type IV) and two more shelters for 9 respectively 12 soldiers are located, connected by more trenches.

Watch out for hidden shelters and holes in the ground!
Please remember that the Swedish right of public access only gives you the possibility to stroll in the forest as long as you don’t disturb people or animals and don’t destroy things.


(Källa/ Source: NILSSON, Olle (1999): Skansar i Värmland. Inventering av befästningsanläggningar byggda 1940 – 1945. -Utgiven av Värmlands Museum och Länsstyrelsen Värmland. Karlstad.)


Stridsvagnshinder Avträdet
Stridsvagnshinder Dubbla avträdet

Additional Hints (Decrypt)

[Sv] Zryyna bpu onxbz fgra [Eng] Orgjrra naq oruvaq fgbarf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)