Skip to content

Ekonomická fakulta/Faculty of economics Traditional Geocache

Hidden : 08/21/2015
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

:))))))!!!!!!!!NEU IN DEUSTCH HINZUGEFÜGT.!!!!!!!!!!!!!!(((((((((((((((((((:

Keš:Ekonomická fakulta/Faculty of economics je keš typu dík za bod. Prostě jenom dobrý dárek pro kačery. Proto od této keše nic moc neočekávejte.

Základem našeho úspěchu je naplňování motta: Společně a EFektivně.

Profil EF

Ekonomická fakulta se profiluje jako významná vzdělávací a výzkumná instituce, která vytváří a rozvíjí nezávislé tvůrčí prostředí podporující poznání v ekonomických disciplínách, tvorbu inovací, transfer a kapitalizaci znalostí založených na spolupráci pedagogů, studentů, zástupců podnikatelské sféry a veřejnoprávních institucí v jižních Čechách, ČR a zahraničí. Ekonomická fakulta klade důraz na rozvoj moderních forem vzdělávání posilujících praktické dovednosti absolventů (projektová výuka, zapojení studentů do vědy a výzkumu) a internacionalizaci (studijní programy v angličtině a společné studijní programy se zahraničními univerzitami). Na naší fakultě jsou studentům nabízeny všechny stupně vysokoškolského studia (bakalářský, magisterský, doktorský) v prezenční a kombinované formě u většiny studijních oborů.

Mezinárodní spolupráce EF

Zahraniční spolupráce je na Ekonomické fakultě vnímána jako jedna z klíčových aktivit, která umožňuje další rozvoj kompetencí studentů, prohloubení pedagogických a odborných zkušeností akademických pracovníků a zapojení do mezinárodních vědecko-výzkumných struktur. Nejaktivnější spolupráce probíhá s australskou Victoria University, Melbourne, slovenskou Poľnohospodárskou univerzitou v Nitře, velmi úzké vztahy udržujeme s univerzitami v Pasově a Linci v blízkém příhraničním prostoru Rakouska a Německa. Dále spolupracujeme s University of Missouri a Armstrong State University z USA, francouzskou Universite de Bretagne-Sud, slovinskou University of Primorska a německou University of Applied Sciences, Zwickau.</>

Věda a výzkum EF

Vědecko-výzkumná činnost pracovníků Ekonomické fakulty se orientuje zejména na témata související s ekonomikou a řízením podniků a socioekonomickými faktory rozvoje regionů. Zabýváme se aplikovaným výzkumem a ve spolupráci s významnými podniky a institucemi v regionu řešíme ekonomické problémy v praxi s využitím nejnovějších ekonomicko-matematických metod a modelů. Nově se rozvíjí problematika environmentální ekonomiky, resp. zelené ekonomie a bioekonomie, jako významný směr inovačních procesů v zemích Evropské unie.

Historie EF

Ekonomická fakulta je poměrně mladou fakultou. Vznikla v roce 2007 a navazuje na tradici ekonomického vysokoškolského vzdělávání v Českých Budějovicích, které se začalo rozvíjet už v 60. letech minulého století. Od doby svého vzniku zaznamenala naše fakulta již řadu úspěchů, v oblasti vědy a výzkumu se řadí v porovnání s ostatními regionálními vysokými školami ekonomického zaměření na přední pozice, vysoké je dlouhodobě také uplatnění absolventů naší fakulty na trhu práce.

Současnost EF

Ekonomická fakulta úspěšně rozvíjí aktivity směřující k prohloubení kompetencí studentů organizováním přednášek významných odborníků z praxe, pro aktivní studenty se nabízí možnost stínování manažerů nebo stáží ve významných podnicích. Rozvíjíme intenzivní spolupráci s firmami a institucemi zejména v regionu jižních Čech. S vybranými subjekty jsou uzavírány dlouhodobé smlouvy o partnerství, které zahrnují široké spektrum aktivit. Ekonomická fakulta vydává také svůj časopis EFektiv, který představuje prostor pro prezentaci aktivit realizovaných na fakultě. Autory velké části příspěvků jsou naši studenti. Naše fakulta provozuje rovněž vlastní Obchůdek EF, který představuje tréninkové pracoviště pro vybrané studenty, kteří mají zájem rozvíjet své dovednosti z oblasti obchodu a marketingu. Ekonomická fakulta také propůjčuje titul fakultní střední škola. Naší první fakultní školou je Obchodní akademie v Písku.

Společenská odpovědnost EF

Ekonomická fakulta je první vysokou školou v České republice, která získala status Fairtradová fakulta. Považujeme za důležité šířit myšlenky férového obchodu a společenské odpovědnosti nejen v rámci výuky odborných předmětů, ale také na poli široké veřejnosti. Právě fair trade představuje jednu z cest, jak vychovávat budoucí generace k šetrnému spotřebnímu chování. Uvědomujeme si také environmentální dopady našeho jednání a jsme odpovědní vůči společnosti a svému okolí. Modernizací a rekonstrukcí hlavní budovy uspoříme každoročně značné množství CO2, které je jinak vypouštěno do ovzduší. Toto množství představuje například produkci energie na topení, ohřev vody a elektřinu pro 35 průměrných domácností nebo průměrné automobilové emise 282 osob v Jihočeském kraji za jeden rok. Zdroj: https://www.ef.jcu.cz/o-fakulte

CZ

Ke Keši: TUŽKA v keši NENÍ. POZOR však na MUDLY. Odlov bude lepší o víkendu nebo k večeru či noci. Keš lze odlovit i normálně během dne, avšak si dejte pozor na procházející lidi kolem a trochu také na kuchařky nahoře v menze. HLEDEJTE U MENŠÍHO STROMKU, NE U STROMU. Dále prosím, do keše NERAZÍTKUJTE, zabíráte zbytečně moc místa. JEDNOM DATUM A NICK. KEŠ UKLÁDEJTE zpět na své místo i S VÍČKEM, aby při deštích nenavhl logbook.!!!!!NENIČTE SCHRÁNKU, aby nám vydržela dlouho.!!!!! DÍKY :)

EN

To Cache: There isn't a pencil in cache. Warning for foreing people. You find cache near smaller tree, you don't find near big tree. You write a your name and date your finding, but you don't rubberstamp to logbook. Maybe you give small TB.!!!! You don't destroy a cache!!!! Thanks :)

DE

In Der Cache:Kein Bleistift ist in die Geocache. Achten Sie auf die Muggel. Ihr suchet die Geocache schließen kleiner Baum aber ihr suchet nicht schließen große Baum. Ihr schreibt seinen Namen und Suche nach einem Datum aber ihr gebt einen Stempel im Logbuch. !!!!Verunstalten Cache!!!! Danke :)

Additional Hints (Decrypt)

Pm:Fgebzrx - Xnzral Ra:Fznyyre Gerr - Fgbarf Qr:Xyrvare Onhz - Fgrvar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)