Skip to content

<

Zaniklý židovský hřbitov Čeradice

A cache by KulisekW Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/26/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Letterbox věnovaný dnes již skoro zapomenutému židovskému hřbitovu u Čeradic.

Židé v Čeradicích


Židé byli do Čeradic patrně povoláni z panství v Širokých Třebčicích. Pod velkostatkem (není přesně známo jakým) postavili svou čtvrť v podobě rovné ulice s nízkými přízemními domy. Ještě do předminulého století se nazývala Judenkiller (odvozeno od slova Keller = sklep). Dle zjištění obývali Židé 13 domů, přičemž podle čísel popisných těchto zjištěných domů lze usuzovat, že obývali ještě minimálně další čtyři domy, jež svými čísly spadaly mezi potvrzené. Ke konci své ulice pak vybudovali synagogu bez jakýchkoli okázalostí, což ukazuje na jejich nuznější poměry. V této synagoze, která neměla domovní číslo, byl i byt pro kantora.

Místní Židé se zprvu zaměstnávali drobným obchodem, kramářstvím a později také obchodem ve velkém. Pro příklad zaměstnání Židů v letech 1839-1859: podomní obchod, řezník, obuvnický tovaryš, domkář, kupec, obchod s dobytkem nebo výroba kořalek.

Když po roce 1848 započala naprostá rovnost Židů, zvýšila se i jejich úroveň. Začali se stěhovat do nedalekého města Žatce. Dávali děti na studia, počali obchodovat s chmelem a zajistili si v Žatci vynikající postavení. Mnozí žatečtí advokáti a lékaři zde měli předky.

Židovský hřbitov na archivních mapách a fotomapě z 50. let.
(klikněte na obrázek pro jeho zobrazení v plné velikosti)

Historie hřbitova


Hřbitov, založený roku 1837, je od obce samotné vzdálen přibližně půl druhého kilometru cesty zhruba na severo-severozápad. Nalézá se v údolí potoku Liboc a býval obklopen ovocným stromovím i mohutnými topoly. Cesta k němu je jen polní. Dobové záznamy hovořily, že „není krásnějšího místa na Čeradicku“. Hřbitov je čtvercový a býval po celém svém obvodu obehnán nízkou zdí, jež zdaleka poutala svou bělostí.

Na hřbitov byli pohřbíváni i nebožtíci odjinud: z Libočan, Nového Sedla, Železné (blízko Měcholup, kde rovněž mají hřbitov), z Hořetic, ale i ze Žatce, dokud neměli svůj vlastní (od roku 1869). Byl tedy hřbitovem obvodovým. Vzhledem ke krátké existenci zdejší obce sloužil k pohřbívání poměrně nedlouho. Roku 1875 byl hřbitov zrušen a ve stejném roce se rozešla i zdejší náboženská obec pro malý počet členů a přidružila se k Žatci, rovněž jako Libočanští. V neklidném roce 1938 byl zdemolován nacisty, hroby byly vykradeny a po roce 1945 postupně rozebírán.


Jedna z méně poškozených stél (do dnešní doby nedochována v tomto stavu)

Do nedávné doby býval hřbitov neupravený, zarostlý křovím a do značné míry nepřístupný. Tato situace se však od roku 2015 změnila a přestala být skutečností. Místní obyvatelé, ve spolupráci s Židovskou obcí v Teplicích, začali s postupnou obnovou památky. Křoví ze zarostlého hřbitova bylo vyřezáno, došlo též na vykácení náletových dřevin jak z prostoru hřbitova a jeho těsného okolí, tak i z přístupové cesty. Opravy se postupně dočkávají i jednotlivé poničené náhrobní kameny, dříve poškozené vandaly. Na celkové ploše hřbitova, čítající necelých sedm set metrů čtverečních, je v současné době vztyčeno na 25 náhrobků, přičemž nejstarší z nich se datuje k roku 1850. Přístupová cesta je v současnosti značena i několika dřevěnými ukazateli. (současné fotografie hřbitova naleznete níže)

Židovský hřbitov na historických fotografiích - bohužel jsem je nesehnal ve větším rozlišení.
(klikněte na obrázek pro jeho zobrazení v plné velikosti)

Jak na keš


Jelikož se jedná o keš typu letterbox hybrid, své navigační přístroje můžete prozatím odložit. Ty budete potřebovat až v závěru cesty. Upozorňuji, že za mokra bývá cesta v některých částech značně rozbahněná. Tudíž, doporučuji pevnou obuv, ale hlavně návštěvu za pěkného počasí. Připraveni? Nuže, vzhůru do terénu!

Pokud jste si přečetli listing, pak jistě víte, jakým směrem se od úvodních souřadnic vypravit. V místech, kde podejdete elektrické vedení, se cesta začíná pozvolna svažovat a po chvíli začne padat dolů do údolí. Zhruba ve dvou třetinách klesání uvidíte po levé straně cesty jednu z dřevěných cedulí, na které zezadu naleznete dvě číselné hodnoty, vzdálenost A metrůazimut B°. Po zjištění indicií pokračujte dále po cestě skrze stromoví. O chvíli později se už ocitnete na dohled od místa určení. V tento moment přijdou ke slovu vaše navigační přístroje. Jakmile dorazíte ke hřbitovu, spatříte před sebou zajímavě rozvětvený strom (u zbytků zídky). Zaměřte souřadnice zmíněného stromu a počkejte na ustálení signálu GPS. Samotná keška se od tohoto místa nachází A metrů v azimutu B°. Nerozumí-li vaše navigace azimutu, k nalezení kešky vám též jistě postačí i buzola. Při hledání berte v potaz možnou odchylku ±5 (jak metrů, tak stupňů). Vzhledem k tomu, že se budete nacházet u židovského hřbitova, dodržujte prosím pokyny pro jeho návštěvu, které jsou uvedeny níže!

Nazpátek se vraťte po cestě, kterou jste přišli. Doufám, že s sebou nezapomenete vzít i své fotoaparáty a ke svému logu připojíte i nějakou fotografii od hřbitova. :-)

RAZÍTKO Z KEŠE NEODNÁŠEJTE!


Fotografie ze zimy 2015 (zdroj: OÚ Čeradice).
Fotografie ze srpna 2015.
Fotografie z ledna 2016.
(klikněte na vybraný obrázek pro jeho zobrazení v plné velikosti)

Pokyny pro návštěvu židovských hřbitovů


Při tvorbě této keše jsem narazil, krom jiného, na otázku, zda-li je přípustné vstupovat na půdu hřbitova o sobotách, čili šabatu (jenž počíná již pátečním západem slunce). Na internetu jsem se dočetl, cituji: „Je to prostě na vás a na vašich pohnutkách. Nicméně o šábesu se na hřbitov smí.“

Dále se židovské hřbitovy nemají navštěvovat v tzv. vysoké a poutní židovské svátky, avšak jejich datum se každý rok mění - ovšem, vzhledem ke stavu hřbitova…

Muži (i chlapci) musí mít při vstupu na židovský hřbitov nasazenou pokrývku hlavy (může to být cokoliv – kšiltovka, kulich, klobouk, kapuce,…). Na židovském hřbitově se také nesmí jíst, pít, kouřit, hlučet ani jinak nevhodně chovat (ale věřím, že to by si ani tak nikdo nedovolil). Též na ně nesmí vstupovat psi, ani jiná domácí zvířata.

Nuže, ačkoli je většina z výše uvedených pokynů splnitelná, tak nebudete-li si jisti, doporučuji následující: po zjištění místa uložení se ke keši nevydávejte přímo za šipkou, ale udělejte pár kroků navíc a obejděte prostor hřbitova po jeho obvodu. :-)


Použité zdroje


Výstava „Židé na Žatecku“ z webu Nadačního spolku Žatec
Článek „Židovský hřbitov Čeradice“ z webu Hrady.cz
Článek „Židovské hřbitovy“ z webu Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě
Článek „Židovský hřbitov v Čeradicích“ z webu Wikipedia
Článek „Sobota (šabat) není hra!“ z webu SHEKEL
Paní Z. Choltová z OÚ Čearadice (materiály a některé fotografie)

Additional Hints (Decrypt)

Uyrqrw, uyrqrw, uyrqnpv...ifnx vaqvpvr gv zlfyvz fgnpv. N xqlol ar, gnx aruyrqrw h mrzr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.