Skip to content

Dworzec Kostrzyn n/O Traditional Geocache

This cache has been archived.

JustMir:

brak mozliwosci i czasu aby naprawić

More
Hidden : 08/30/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

PL

Cach to niewielki pojemnik zawierający tylko loogbook,więc zabierz ze sobą długopis. Znajduje się przed dworcem i nie ma potrzeby wchodzenia na perony. Uważaj na mugoli i monitoring.

EN

Cach is a small container containing only loogbook, so bring a pen. It is located in front of the station and there is no need to step on the platforms. Beware of muggles and monitoring.

 


PL

Dworzec o unikalnym, krzyżującym się na dwóch poziomach układzie torów jest ewenementem w skali kraju. W Polsce są tylko dwa takie obiekty. Jeden w Kępnie, drugi właśnie w Kostrzynie.

Pierwszą linię kolejową, w ramach tzw. Kolei Wschodniej otwarto w Kostrzynie już w 1857 r. dziesięć lat później miasto miało już bezpośrednie połączenie z Berlinem, a w latach 1872-75 przeprowadzono przez nie linię kolejową z Wrocławia do Szczecina. Wtedy też powstały budynki istniejącego do dziś dworca.

Budowano go w latach 1872-1874. Autorem realizacji na terenie tzw. Nowego Miasta był znany niemiecki architekt dworców i budynków Kolei Wschodniej - Eduard Römer.

Około 1900 r. dworzec poddano rozbudowie. Po 1945 r. odbudowano go ze zniszczeń wojennych, wymieniając jednocześnie stolarkę okienną i – niestety – zmieniając zaaranżowane przez Römera wnętrza. Po latach zaczął się sypać, w 2013 r. przystąpiono więc do kolejnego remontu, tym razem jednak pod nadzorem konserwatora zabytków. Budowla powoli odzyskuje dawną świetność. Detale architektoniczne i rzeźbiarskie znów są widoczne i upiększają elewację.

EN

The station, with a unique, intersecting at two levels of track layout is unique in the country. In Poland there are only two such objects. One in Kępno, the second was in Kostrzyn.

The first railway line in the so-called. Eastern Railway was opened in Kostrzyn already in 1857. Ten years later, the city already had a direct connection to Berlin, and in the years 1872-1875 was carried out by the railway line from Wroclaw to Szczecin. He then created buildings existing today the station.

It was built in the years 1872-1874. By execution in the so-called. New Town was known German architect stations and buildings of the Eastern Railway - Eduard Römer.

Approximately 1900. Station were extended. After 1945. It rebuilt from the devastation of war, replacing both windows and - unfortunately - changing orchestrated by ROMER interior. After years began to fall apart in 2013. The car was the next overhaul, but this time under the supervision of conservators. The building is slowly recovering its former glory. Architectural and sculptural details are again visible and beautify the facade.

Additional Hints (Decrypt)

zntarglx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)