Skip to content

Sokolovna Moravske Budejovice (009) Mystery Cache

Hidden : 08/31/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš byla založena k celorepublikové akci "Noc sokoloven"

Tato keš je součástí série*100 sokolských keší republice*, kterou zakládá Česká obec sokolská prostřednictvím svých žup a jednot. Série vzniká k stému výročí založení republiky v roce 2018.

Sokolovna Moravské Budějovice


Současná budova sokolovny stojí na místech, kde stával původní později zeměpanský hrad. Ten v roce 1532 vyhořel, chátral a nikdy nebyl obnoven. Waldštejnové, kterým město patřilo, neměli o zříceninu ani okolní pozemky zájem. Ty však měly význam pro měšťany, kteří je užívali na základě privilegia uděleného Hynkem z Waldštejna. Měšťanská privilegia zrušil Jindřich ze Schauburku a v roce 1657 zahájil na pustém hradu stavbu nového dvora. Na severní straně byly vybudovány stáje. Na jižní straně byla postavena 50 m dlouhá sýpka, na východní straně mohutná stodola. V této podobě zůstal panský dvůr až do 28. října 1918, kdy se majetek stal národním. Sokol v Moravských Budějovicích byl založen v roce 1889.

Starostou jednoty Sokol byl v roce 1918 František Šusta. Chtěl vyřešit situaci ve staré sokolovně u sv. Jana, která už moravskobudějovickým sokolům nestačila. Část pozemků bývalého panského dvora získal pro Sokol darem v roce 1919, část jich sokolská jednota koupila v roce 1924 a část získala přidělením od pozemkového fondu roku 1925. Stavba nové sokolovny byla projednávána na mnoha schůzích výboru a valných hromadách. Vlastní stavba Na Valech začala na jaře 1927 pod vedením stavitele Antonína Babáka. Projekt nesl název „Sokolský hrad“. Byl postaven divadelní sál a kinosál, dále byt sokolníka, krytý ochoz, vestibul, pokladna, vstupní hala, šatna, bufet, galerie, prohloubený prostor pro hudbu, rekvizitárna a šatny pro herce v prvním patře. Potom byla stavba přerušena pro nedostatek financí.

V roce 1928 byla prodána stará sokolovna u sv. Jana a práce na nové stavbě mohly pokračovat. Stavba tělocvičny byla dokončena v roce 1929 a v lednu 1930 byla slavnostně předána. V současné době je v naší TJ Sokol 16 oddílů, více jak 500 členů, 40 cvičitelů a vedoucích oddílů. Naše sokolovna patří k největším v župě plk. Švece.

V kesi je razitko, ktere je součástí schránky, NEBRAT..dekuji

Additional Hints (Decrypt)

Mnzrx: Bggb Sevrq, Ehqbys Arzrp, Mvxzhaq Cragyvpxn
Xrf: Cevfyn cbfgn!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)