Skip to content

Velenka-kostel sv. Petra v okovech Multi-cache

Hidden : 06/24/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Osmnáctý polabský kostelík je malý, zato nepřehlédnutelný, který je v obci s původním názvem Zelenka a stojí stojí přímo v ose císařské silnice. V listingu najdete výtah nejzajímavějších událostí, které se kostela týkají. Až budete zjišťovat indicie potřebné k vyřešení jednoduché offsetové multinky, tak si určitě přečtěte informační tabuli u vchodu na hřbitov.


Historie

Osmého dubna 1711 nastoupil na faru v Sadské magistr filozofie a sv. Písma Jan Vilém Schreitter ze Schreittenthalu. Hned po svém nástupu na nové působiště sepsal hlášení "Přiznávací tabella z fary Sadský, kraje Královéhradeckého, No. 1", kde se též uvádí, že "k velenskému filiálnímu kostelu je připojena ves se 134 dušemi". V další zprávě z roku 1713 uvádí farář Schreitter, že "kostelové při osadě Sadské potřebují veliké opravy". Toto strohé konstatování pak uvedlo v pohyb věci další.

O stavbě nového kostela ve Velence bylo rozhodnuto v roce 1728 v rámci celkové obnovy a zvelebení tzv. Slezské nebo také Císařské cesty. Spolu se stavbou velenského kostela tato obnova zahrnovala přestavbu gotického kostela v Sadské a zájezdního hostince ve Velence. Provádění stavebních prací a jejich financování spadalo do působnosti Dvorského stavebního úřadu, především však dvornímu stavebnímu písaři Johanu Heinrichu Dinebergovi, který měl hlavní zásluhu na rozvoji staveb v rámci Slezské cesty.

Kolem roku 1730 byl vyzván císařský architekt Kilián Ignác Dientzenhofer, aby vypracoval plány na nový kostel v Sadské. Při té příležitosti byl požádán, aby také nakreslil plány malého kostelíka pro Velenku. Dientzenhofer skutečně vypracoval projekty obou kostelů, ale z výstavby sadského kostela sešlo, zatímco velenský se podařilo realizovat přesně podle návrhu. Stavba byla započata v roce 1733 a v následujícím roce dokončena. Kostel sv. Petra v okovech byl vysvěcen 29. září téhož roku.

Popis kostela

Jedná se o orientovanou malou jednolodní stavbu na eliptickém půdorysu o délce 18,3 m a šířce 12,4 m s půlkruhovým presbytářem. Na západní straně je lodi představeno rovné průčelí ve formě rizalitu, členěné zdvojenými lizénami a kasulovitým oknem se segmentovou římsou a vyvrcholené nad korunní římsou atikovým pásem. Malá vížka je kryta plechem a ukončuje ji dvouramenný kříž. Před vchodem je přistavěna mladší obdélná předsíň. Boční fasády, konvexně vypnuté, člení velká vpadlá pole a ve středu kasulovité okno; v závěrové apsidě obdobného členění oválná okna. Celou stavbu obíhá bohatě profilovaná korunní římsa.

Aniž bych si chtěl dělat legraci z českého jazyka, vždycky mě překvapí výrazy použité v popisu sakrálních staveb. Jeden slovutný kačer mi řekl, já si ty tvoje divný slova vždycky musím vygůglit a přeložit, abych věděl, o co vlastně v textu jde.

Zvony

Osudy zvonů většiny polabských kostelíků je jako historie napsaná přes kopírák. Zvony bily. Byly krásné velké a bohatě zdobené. V roce 1917 je zrekvírovalo c. a k. ministerstvo války. Lidé zvony za pomoci sbírek v meziválečném období povětšinou obnovili, ale říšskoněmecké úřady obnovené zvony zabavily a nechaly přetavit na kanóny. Dnes je na věži instalován a jako zvon upraven pouze ocelový cimbál o průměru 31 cm.

Varhany

jednomanuálový nástroj o deseti rejstřících byl zhotoven v roce 1874 pražským varhanářen Karlem Vocelkou a opraven Filipem Turchichem v roce 2014. O nástroji se více dozvíte zde.

Současnost

Kostel stejně jako spousta dalších postupně chátral. Až v roce 2007 vzniklo Sdružení občanů a přátel obce Velenky, které iniciovalo opravu kostela. V roce 2012 byla připravena celková obnova "obálky" kostela, spočívající v opravě krovu včetně výměny krytiny, odvlhčení obvodového zdiva, opravě fasády a výplní otvorů. Rekonstrukce v letech 2013-2014 se povedla a v roce 2014 se podle slov členů sdružení podařilo získat peníze na opravu varhan" doplňuje velenský místostarosta.

Jak na keš

Obejděte krásně opravený kostel, obdivujte jej zvenčí, zblízka i z dáli, pak zajděte některou z branek na stále otevřený hřbitov a snadno odpovíte na jednoduché otázky.


1. Kolik velkých andělů zdobí hroby na hřbitově? A
2. Počet slov na plechové cedulce vsazené do kostelní zdi směrem k silnici. B
3. Číslo státní silnice procházející obcí CDE

Vzoreček k výpočtu finálky:
N50° (C+D+E).(C-A-D)(B-A)(B)
E014° (B-D-E)(B-A-D).(C-E)(B-A-E)(C-D)


Zdroj:
http://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/kostel_velenka.html
http://www.apha.cz/obnova-kostela-sv-petra-v-okovech-velenka
http://prostor-ad.cz/pruvodce/pvychod/velenka/svpetr.htm
http://cestamipromen.cz/promeny-2015/234-velenka-obnova-kostela-sv-petra-v-okovech
http://depositum.cz/knihovny/pamatky/tiskclanek.php?id=c_5192
http://www.hrady.cz/?OID=5492
Flag Counter


Přeji vám dobrou zábavu a příjemný lov!


Additional Hints (Decrypt)

qhgvan

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)