Skip to Content

EarthCache

Náttašduottar siedi

A cache by temyllyl&janahola Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/29/2016
In Finland
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Reittiohje Pyhä-Nattasille

Nattaset ovat pyhiä seitatuntureita. Ympäristön asukkaat pitivät tooreja pyhien tuntureiden kaikkein pyhimpinä paikkoina. Niiden päälle jätettiin peuransarvet ja muut uhrit.

Nattasten tunturiryhmä sijaitsee Sompion luonnonpuistossa, Sompiojärven pohjoispuolella. Lyhin reitti saavuttaa Pyhä-Nattasen huippu on ajaa Vuotson kylästä Sompiojärventie nimistä metsäautotietä noin 11 kilometriä, tien varresta on opasteet tunturiin. Auton pysäköintipaikalta on tunturin huipulle vain 2 kilometrin patikointi, paikoin erittäin haastavassa maastossa. Nousu tunturille on jyrkkä ja kivikkoinen mutta tervejalkaiselle ihmiselle se ei sen suurempia haasteita tarjoa. Tunturin huipulla on lautarakenteinen, entinen palovartijan tupa päivätupana. Tuvassa on muutama makuupaikka, pöytä ja kamiina, ulkopuolella tulipaikka ja polttopuita.

Pyhä-Nattasen huiputus on helppo yhdistää myös osaksi pidempää vaellusta. Pyhä-Nattasen polku, 7 km, kulkee luonnonpuiston länsiosassa. Reitille pääsee Sompiojärven metsäautotieltä luonnonpuiston rajalta tai noin 1 km päästä luonnonpuiston rajasta. Rengasreittinä kuljettaessa reitin pituudeksi tulee yhteensä 7 km. Polku käy Pyhä-Nattasen huipulla kulkien osan matkaa Nalijokivartta. Reitillä on jyrkkä nousu Pyhä-Nattasen päälle ja lasku sieltä alas, joten reitti ei sovellu huonokuntoisille. Reitti on merkitty maastoon vihreillä tolpilla.


Direction information

Nattaset fell or Náttašduottar arctic mountain is sacred place for Sami people. According to Sami people, tor formation on top of the fell is most sacred place of these fells. Above these tors Sami people would sacrifice reindeer horns and other gifts.

Náttašduottar fells are located in Sompio Nature Park, just north to Sompio Lake. Shortest route to the summit is from Vuotso village via Sompiojärventie country dirt road which is app. 11km long to parking place where trail starts. From parking place there is 2km hike on rocky and steep terrain. Climb to fells is partly pretty steep and rocky, but a fit person will manage this. On top of fell there is an old fire guard hut as where you can find few sleeping places, table, wood stove and also outside fireplace and some woods.

The is also Pyhä-Nattaset loop trail, which is app. 7km long. This trail has more steep ups and downs so this is not suitable for unfit people. Trail is marked with green posts.


Tämä on EarthCache joten et löydä paikalta kätkölaatikkoa tai logikirjaa tähän kätköön liittyen. Tällä EarthCachella käynti osoitetaan suorittamalla kätkökuvauksessa kerrotut tehtävät. EarthCacheen eli maakätköön kuuluu oleellisena osana kohteen geologiaan liittyvä opetuksellisuus.


This is an EarthCache so you won't find any items, box, physical cache or logbook at this site. You can log your visit by doing given tasks. Each EarthCache provides educational notes about current place geology.


Tehtäväsi

1. Tutustu Pyhä-Nattasen tooreihin. Kuinka suuria rapautumisraot ovat vertikaalisti ja horisontaalisesti keskimäärin? Minkä vuoksi rapautuminen ei ole tasaista limppujen välillä?

2. Kätkökuvauksen ja paikanpäällä tekemiesi havaintojen perusteella, onko rapautuminen voimakkainta nyt vai miljoonia vuosia sitten?

Lisäksi voit liittää kuvan itsestäsi tai GPS-laitteestasi Pyhä-Nattasilla, mutta pyydämme, että kuvista ei pystyisi katsomaan vastauksia kysymyksiin. Kuvan lisääminen on täysin vapaaehtoista.

Lähetä vastauksesi tehtäviin 1 – 2 Viestikeskuksen kautta ennen kuin loggaat löytösi. Sinun ei tarvitse odottaa loggauslupaa, vaan tarvittaessa otamme sinuun yhteyttä.


Pyhä-Nattaset

Vuotson alue Nattasten tuntureiden ympärillä koostuu pääasiassa granuliitista. Alueen tunturit ovat kuitenkin graniittia. Nattasengraniitin tunnusomainen väri on vaaleanpunainen ja se on järjestäytymätöntä sekä tasarakenteista. Nattasten tunturien laella suorakulmainen rakoilu on paljastanut näyttävän eroosiomuodon tor-muodostelmat. Rapautuminen ja jäätikkökuluminen ovat synnyttäneet pienien talojen kokoisia eroosiojäännöksiä tunturien huipuille. Tor-muodostelmia löytyy myös Riestovaaran huipulta.

Alueen granuliitti kivilajit ovat syntyneet noin 1900 miljoonaa vuotta sitten svekokarelidisen vuorenpoimutuksen yhteydessä. Granuliittivyöhykkeen eteläosan kivilajien sulamisen myötä, järjestyi nattasengraniitti 1750 miljoonaa vuotta sitten. Vuorenpoimutusvaiheen (orogenia) jälkeen alkoi geologisesti pitkä ja rauhallinen aika, jolloin vuoret tasoittuivat ja ilmasto lämpeni sekä kostui. Tämän ajanjakson aikana rapautuminen pääsi etenemään jopa satojen metrien syvyyteen.

Rapautumista vauhditti kallioperän rikkonaisuus, eri kivilajien kulutuskestävyys sekä kemiallisen rapautumisen sietokyky. Rapautuminen on aiheuttanut pehmeämmän kallioaineksen kuoriutumisen kokonaan pois ilmasto ja eroosio-olojen vaihduttua useita kertoja. Vuotson alueella ainoastaan nattasengraniitti on kestänyt rapautumista hyvin.

Toorit ovat tornimainen syväkivestä muodostunut lohkare- tai kalliomuodostuma, joka on jäänyt jäljelle ympäröivän rapakallion kuluttua pois. Toorien ympärillä ei sijaitse nykyään enää rapakalliota. Mannerjäätikkö, sulamisvesi ja pakkasrapautuminen ovat kuluttaneet sen pois. Tällä hetkellä rapautuminen on voimakkainta toorien vaakaraoissa.

Kovimmankin kiven pystyy kuitenkin rikkomaan vesi, joka laajenee jäätyessään. Kun kallioon tulee pienikin halkeama, johon kertyy vettä, talvella kallio halkeaa veden jäätyessä. Tätä ilmiötä kutsutaan pakkasrapautumiseksi. Rapautuminen etenee vuosi vuodelta.

Rapautuminen on geologinen prosessi, missä kiviaines biologisesti, mekaanisesti tai kemiallisesti hajoaa. Rapautuminen edellyttää rakenteeltaan helposti rapautuvaa, moroutuvaa, kivilajia kuten karkeaa graniittia. Tällöin kivilaji hajoaa olosuhteiden voimasta mineraalirakeiksi ajan kuluessa. Lapin tuntureiden rakat ovat esimerkiksi kallioperän halkeamiin valuvan veden toistuvan jäätymisen ja sulamisen (pakkasrapautuminen) takia rikkoutuneet tuhansien vuosien kuluessa.


Your tasks

1. Take a closer look to tor-formation on top of Náttašduottar fells. How large are weathering cracks in average vertically and horizontally? Try to explain why or why not are the even?

2. Based on to cache description and observations at the coordinates, has the weathering been strongest recently or millions of years ago?

In addition you can add picture of you or your GPS-device at Náttašduottar fell. But please make sure that you don’t spoil the questions on your photos. Adding pictures is entirely voluntary.

Send your answers for questions 1-2 through Message center. You can log the cache after you have sent the answers. If there's something wrong, we will contact you.

Náttašduottar fell

In Vuotso area around Náttašduottar fells ground consist mainly from granulite rocks. However arctic mountains in this area are granite. Granite in this are is called nattasen granite and it has characteristic pink color and it’s minerals are unorganized and even in texture. At the top of Náttašduottar fells rectangular cracking has revealed monumental remnant of erosion, tors. Weathering and glacial erosion have formed erosion residues by the size of small houses on the top of fells. You can also find similar tor-formations on the top of Riestovaara.

Granulite rocks in Vuotso area has been formed 1900 million years ago by svecofennian orogeny. Nattasen granite has been formed at the end of this era, when south part of this granulite belt melted in Earth’s crust and erupted as an intrusion 1750 million years ago. After orogeny began geologically long and peaceful era, when mountains flatten and climate got warmer and humid. During this era weathering reached even hunderd of meters depht.

Broken bedrock, weathering and chemical resistance of predominant rocktypes speeded up weathering. Weathering has caused up softer rocktypes to crumble off while climate and erosion conditions have changed several times. In Vuotso area only nattasen granite has had resistance for weathering.

These granite tors have been formed when weaker rock surrounding them has weathered away. Weathering has been strongest during glacial erosion, after winters when melting water transports materia and frost shattering when water freezing and thawing causes rock to fracture. Nowadays weathering is fastest on vertical cracks.

Even hardest rock can be weathered out in frost shattering. Liquid water pores in to fissures of rock, and while water freeze up, it expands causing rock to fracture. This process proceeds year after year.

Weathering is a geological process, where rock is broken down by biological, mechanical or chemical process. The Earth’s surface above water table level is everywhere subject to weathering. Weathering takes place because minerals are formed in particular way and after exposed to crust of the Earth they are affected by different kind of conditions. Ultimately rocks are broken back to minerals and fragments.


Sanasto – Glossary

toori – tor, large rock formation standing free otherwise smooth hill summit or ridge

tunturi – fell, arctic hill, mountain above treeline

syväkivi – intrusive, igneous rock when magma has solidified underground eg. granite

rapakallio – bed road which has been worn out

rapakivi – rock that easily worns out, such as granite

rapautuminen – as. weathering, geological process where rock worns out by mechanically or chemically


Lähteet

Sompion luonnonpuisto

Rhodes, F. H. T. A Golden Guide from St. Martin’s Press. – Geology. 1991

Kejonen, A. Suomen 100 geologiset kohteet. s.123

Kujansuu, R. & Hyyppä, J. Vuotson kartta-alueen maaperä. GTK. Espoo, 1995.

Nironen, M. Proterotsooiset orogeeniset syväkivet – vuorijononmuodostuksen hornankattila. Suomen kallioperä, luku 8.

Geologiset luontokohteet: Nattasten limppukasat,

Sompion luonnonpuiston nähtävyydet,

Pyhä-Nattanen -Retkipaikka,

Pyhä-Nattanen -Luolamiehen blogi

Additional Hints (Decrypt)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)



 

Find...

42 Logged Visits

Found it 38     Write note 3     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 26 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 9/19/2017 9:41:46 AM Pacific Daylight Time (4:41 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page