Skip to content

Rundāles koku aleja / Rundāle tree alley Multi-cache

Hidden : 09/06/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LV]
Neliels multi slēpnis Zemgales pērles - Rundāles pils - apkārtnes iepazīšanai.

Slēpnis ir maza lock&lock tipa kastīte ar blociņu, zīmuli, pildspalvu un maziem nieciņiem pirmajam atradējam. Slēpnis izvietots, lai parādītu Rundāles pili no mazāk apmeklētas vietas, bet ar jauku skatu pāri dīķim un saliņai. Slēpņa sākumkoordinātes aizvedīs uz autostāvvietu.

Lai pa īstam novērtētu un izbaudītu pils arhitektūras un interjeru krāšņumu un pils parka-dārza daili, iesakām iegādāties ieejas biļetes, bet paša slēpņa atrašanai tas nav nepieciešams.
No 1.novembra līdz 30.aprīlim ieeja pils parkā bez maksas.

Aktuālā informācija par darba laiku un cenām pieejama oficiālajā vietnē: http://rundale.net

Rundāles pils ansamblis ir viens no izcilākajiem baroka un rokoko arhitektūras pieminekļiem Latvijā, celts laikā no 1736.gada līdz 1740.gadam kā Kurzemes hercoga Ernsta Johana Bīrona – Krievijas ķeizarienes Annas Joanovnas favorīta – vasaras rezidence. Pils celta pēc slavenā Krievijas galma arhitekta Frančesko Bartolomeo Rastrelli projekta un viņa vadībā.

Pils
Lielākā daļa interjeru radīti laikā no 1765.gada līdz 1768.gadam, kad pilī strādāja Berlīnes tēlnieks Johans Mihaels Grafs un itāļu gleznotāji no Pēterburgas Frančesko Martini un Karlo Cuki.
Pils austrumu korpusā apmeklētājiem atvērtas reprezentācijas telpas – Zelta zāle, Baltā zāle un Lielā galerija. Centrālajā korpusā atrodas hercoga apartamenti – parādes saloni un privāto apartamentu telpas, bet rietumu korpusā – visā pilnībā restaurēti hercogienes apartamenti.

Muzejs
Rundāles pils muzejs darbojas kā Latvijas senās mākslas izpētes centrs, kas vācot kolekcijas, rīko izstādes un gatavo publikācijas.
Izstāžu zālēs apskatāmas lietišķās mākslas, tēlotājas mākslas un kultūrvēsturiskas izstādes, pilī katru gadu notiek Senās mūzikas festivāls un klasiskās mūzikas koncerti.

Dārzs
Baroka laika pils nav iedomājama bez franču stila dārza – arhitektoniskās formās veidotiem stādījumiem, kas simboliski apliecina mākslas uzvaru pār dabu.
Parks plešas pils dienvidu pusē, un arhitekts Rastrelli to projektējis reizē ar pils ēku. Parku kopā ar pili un staļļiem aptver īpaši izrakts kanāls. Kaut gan Rundāles franču stila dārzs ir tikai 10 ha liels, Rastrelli izdevies tajā radīt sarežģītu aleju, šķērsaleju, pergolu un bosketu labirintu.

Rožu dārzs
Gandrīz viena hektāra platībā ir ierīkots krāšņs rožu dārzs, ļaujot iepazīties ar rožu kultivēšanas vēsturi Eiropā no 18. gadsimta pirmās puses līdz mūsdienām.

Amfiteātris
Parkā, atbilstīgi arhitekta iecerei, izveidots arī Zaļais teātris amfiteātra formā.

Strūklakas
Pils priekšā pēc projekta tika plānotas trīs strūklakas, taču 18. gadsimtā to vietā bija baseini. Tagad centrālo baseinu, pēc Rastrelli projekta, ietver četri ornamentāli parteri, kas veidoti no cirptiem bukšu krūmiņiem, ķieģeļu un baltā marmora šķembu laukumiem un zālieniem.


[EN]

Rundāle tree alley

A small multi-cache to explore surroundings of Rundāle Palace – Pearl of Zemgale.

The cache is a small lock&lock box with a pen and pencil inside. It is placed in that place to show Rundāle palace from a less visited viewpoint but with a nice view over the pond and island.

To truly evaluate and enjoy the architecture and interior of the palace and beauty of the park we suggest you to buy tickets to the park and/or to the palace but it is not necessary for finding the cache. The starting coordinates will lead you to parking place.
From November 1 to April 30 entrance to the park is free of charge.

Current information on working hours and prices available on the official website: http://rundale.net


The Rundāle Palace is set amidst the fertile Zemgale Plains in the south of Latvia. Most of the interior decorations were created between 1765 and 1768 when a sculptor from Berlin Johann Michael Graff, and Italian painters from St. Petersburg Francesco Martini and Carlo Zucchi worked at the palace.

Palace
The representation rooms in the eastern wing of the palace – the Gilt Hall, the White Hall, and the Great Gallery – are open to the public. The central block accommodates the Duke's suite with reception parlours and private rooms, and the eastern block – a fully restored suite of Duchess's rooms.

Museum
The Rundāle Palace Museum works as a centre for research into Latvia's history, through creating collections, arranging exhibitions and producing publications.
The exhibition halls display applied art, fine art and historical expositions; the palace hosts the Early Music Festival and recitals of classical music.

Park
The regular French style park with its rose garden, the Green Theatre, ornamental parterres and the fountain, are open for the public. In summers, the park becomes the venue for the Garden Festival.
A Baroque palace cannot be imagined without the French garden, an elaborate architectural framework devised of green plantings that should manifest the triumph of art over nature. The park spreads out to the south of the palace, and Bartolomeo Rastrelli designed it together with the palace building. An artificial canal runs around the park, encircling also the palace and the stables. Although Rundāle's formal garden is but 10 ha large, Rastrelli has managed to fill it with an intricate maze of allées, cross paths, pergolas and bosquets.

Rose garden
The bosquets feature an impressive, almost one hectare large, rose garden that spreads on both sides of the parterres. The garden reflects the history of cultivating roses in Europe from the early 18th century till these days.

Green amphitheatre
A "green amphitheatre" has been set up in one of the bosquets, following Rastrelli's original design and the still remaining relief shapes.  The venue was launched on 11 July 2004 with the performance of Georg Friedrich Händel's opera, Rinaldo.

Fountains
In front of the palace, Rastrelli's design envisaged three fountains which did not work in the 18th century; instead of them there were water basins. The central pool is enclosed by four ornamental parterres, reconstructed after Rastrelli's design, and consisting of surfaces covered with chips of brick and white marble, and lawn, all edged in trimmed boxwood hedging.

You can check your answers for this puzzle on GeoChecker.com.

Additional Hints (Decrypt)

[LV] Ovwn 3, cnyvxn 1 [EN] Gurer jurer 3, bayl 1 yrsg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)