Skip to content

Ķirbižu Meža muzejs Traditional Geocache

Hidden : 09/12/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ķirbižu Vides izglītības centrs – meža muzejs 18.–19. gs. būvētajā Ķirbižu muižas kompleksa klētī-labības kaltē kopš 1989. gada darbojas Ziemeļlatvijā vienīgais meža muzejs. Tā četrās zālēs apmeklētāji var iepazīties ar apkārtnes mežu floras un faunas bagātībām – aizsargājamiem augiem, medību trofejām, zvēru un putnu izbāzeņiem, ar meža apsaimniekošanas darbarīkiem. Ekspozīcijā izstādīti arī materiāli par mežsaimniecības skolu vēsturi Latvijā, Rīgas jūras līča austrumu piekrastes mežu administratīvo vēsturi un meža darbiniekiem no 1921. gada. Eksponēti arī zirgu vilkmes transporta līdzekļi.
Darba laiks: 10.00 – 17.00. Brīvdienas: svētdiena, pirmdiena. Tel.: 29288916.

English:

Ķirbiži Environmental Education Center - Forest Museum
Ķirbiži manor buildings were built between 18th and 19th centuries. The museum is located within its cereal drying and storage building. Established in 1989, it is the only forest museum in northern Latvia. Its four halls are used for visitors to get acquainted with treasures of flora and fauna of surrounding forests. Those include protected plant species, hunting trophies, stuffed animals and forest management tools. The exhibition also consists of materials about the history of forestry schools of Latvia, administrative staff of eastern coast of Gulf or Riga dating since 1921. The exhibition also includes horse-drawn vehicles.
Opening hours: 10:00 to 17:00. Holidays: Sunday, Monday. Tel.: 29288916

Additional Hints (Decrypt)

Cnxncvrf/Fgrc hc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)