Skip to content

<

Zapomniane fortyfikacje - Biały Bór

A cache by Pawel_i_Patrycja Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/15/2015
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Bunkier
 

PL [PL]

Historia:

Po I wojnie światowej, której działania zbrojne ominęły miasto, Biały Bór nadal pozostawał w granicach państwa niemieckiego. W latach 1934-35 Niemcy, w ramach przystosowań do kolejnej wojny, fortyfikują wschodnią granicę Pomorza Zachodniego. Główną rolę odgrywał w tych umocnieniach Wał Pomorski (Pommern-Stellung), który przebiegał m.in. przez Biały Bór. System umocnień Białego Boru rozciąga się na długości ok. 15 km wzdłuż jezior: Bielsko, Ławiczka, Łobez i Cieszęcino. Po zachodniej stronie jezior zlokalizowano system umocnień- bunkry, rowy przeciwczołgowe, transzeje. Bunkry i inne umocnienia Wału Pomorskiego można dziś obejrzeć wzdłuż trasy spacerowej wokół Białego Boru, na którą zapraszamy.


Skrytka:

Punkt startowy to miejsce parkingowe i jednocześnie wejście do lasu. Z tego miejsca należy kierować się szlakiem do schronu. 

1: W tym miejscu należy znaleźć numer podany na reperze ABCD (Suma kontrolna: 15) oraz ze wzoru odnaleźć współrzędne następnego etapu.

53 54.[A] [(B+D)]

16 49.[(D*B)] [(A*C)]

2: Odnaleźć liczbę (na tablicy informacyjnej lub wewnątrz bunkra), której cyfry po zsumowaniu wynoszą 17, liczba E jest jej ostanią cyfrą. Cyfrę podstawić do wzoru na współrzędne kolejnego etapu:

53 54.[C] [E*D+C]

16 49.[E+C] [B*A+8][E-C]

3: W tym miejscu należy zapoznać się z tablicą informacyjną i udać się na odpoczynek, następnie odnaleźć F - liczbę haków na stropie oraz - liczbę okrągłych otworów wentylacyjnych na ścianach tego pomieszczenia(patrz zdjęcie).


Dojście do etapu finałowego możliwe po odkryciu wszystkich punktów pośrednich składających się na wzór:

 53 54.[G*F+E] [B+D*A]

16 49.[B*D-2C] [F+D-G]

Skrytka to mały pojemnik, maskowanie "leśne", zawiera logbook i ołówek oraz certyfikat dla pierwszego znalazcy.

Prosimy o dokładne zamaskowanie skrytki po odłożeniu.

Każdy kwadratowy nawias wskazuje na liczbę lub cyfrę i nie należy ich przez siebie mnożyć.

 


ENG [EN]

Story:

After World War I, in which the city avoided military actions, Biały Bór remained within the borders of the Germany. In 1934-35, Germany, as part of preparations for the next war, fortified the eastern border of Western Pomerania. The main role in these fortifications was played by The Pomeranian Wall (Pommern-Stellung), which also ran through Biały Bór. The fortifications extends over a length of approx. 15 km along the lakes Bielsko, Ławiczka, Łobez and Cieszęcino. On the west side of the lakes there is a line of fortifications - bunkers, anti-tank ditches, trenches. Bunkers and other fortifications of the Pomeranian Wall can still be seen along the hikhing trail around Biały Bor, which we encourage you to see.


Cache:

Starting coordinates point out parking and entrance to the forest. From there follow the path to the shelter.

1: In this place you have to find a number ABCD on a benchmark (control sum: 15) and using this formula find coordinates of the next stage.

53 54.[A] [(B+D)] 

16 49.[(D*B)] [(A*C)] 

2: Find number (either on information board or inside the bunker) in which sum of all digits is equal to 17. Use last digit of this number as E in the next formula pointing to the following stage.

53 54.[C] [E*D+C]

16 49.[E+C] [B*A+8][E-C]

3: Read the information board and "get some rest"(polish translation required). Count hooks on the ceiling(F) and round steel vents (G) on the walls in this room(see photo).

Obtaining cache is possible after collecting all the numbers from each location and using formula below:

 53 54.53 54.[G*F+E] [B+D*A] 

16 49.[B*D-2C] [F+D-G]

Cache is small container with "woodland camo", there is loogbook, pencil and certificate for first finder inside.

Please take care of concealing the cache after placing it back.

Each squere bracket represents one digit or number, do not multilply them.


widok

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Snueenq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.