Skip to content

Partizānu radio / Partisans radio Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost, completely damaged or inappropriate. Caches should be visited and maintained within 30 days after disabling.
Archiving a geocache is meant to be a permanent action. If a cache is archived by a reviewer or staff for lack of maintenance, it will not be unarchived.

If there are still leftovers from container I would appreciate if other players could collect them so that there is no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
Hidden : 10/02/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LV] Ārā nedaudz smidzināja lietus un mežā jau bija vakara krēsla. Meža ceļā iegriezās kāds auto. No tā izkāpa vīrs lietusmētelī. Viņš drošā gaitā devās meža biezoknī. Krūmi bija saauguši ļoti cieši. Vietām bija nokrituši koki. Varēja redzēt tikai dažu metrus uz priekšu, bet tas netraucēja vīram droši sameklēt ceļu. Kad ceļā pa brikšņiem viņš bija pavadījis aptuveni 10 minūtes. Viņš nostājās pie izgāsta koka saknes. Ar ierastu kustību viņš izvilka tumšu priekšmetu. Viņš atvēra tumšo kasti un kādu brīdi darbojās ar slēdžiem. Jā, tas bija partizāns, kas sūtīja slepenu ziņojumu uz centru. Pabeidzis darboties viņš novietoja rādio atpakaļ zem saknes. Kad viņš sasniedza auto bija jau pilnīga tumsa. Tikai dubļainās kurpes liecināja par veiksmīgi izpildīto uzdevumu.

 

Slēpnis ir partizānu radio, kas noslēpts mežā zem saknes, lai tiktu pie lock&lock kastītes jums jāaizsūta ziņojums centram. Lai to izdarītu jāizdara sekojošas darbības:

 

  1. Jāieslēdz radio ar slēdzi ''On'', iedegsies orandža lampiņa

  2. Jāpārbauda raidītāja jauda nospiežot pogu ''Power''

  3. Jānolasa jaudas rādijums un jāieraksta logā internetā

  4. Jānospiež poga ''Send message''

 

Tagad atvērsies rādio un ieraudzīsiet lock&lock kastīti, kur atradīsiet logbuku. Kad esat parakstījušies aizveriet rādio un obligāti izslēdziet rādio! Novietojiet slēpni atpakaļ, kā tas bija iepriekš!

 

[ENG] Outside, a little rain fell and the forest was already evening dusk. On the forest path stopped a car. A man got out of a car and he had a raincoat on him. He quickly went in to the forest. Bushes had grown together very tightly. Some places had fallen trees. It could see only a few meters ahead, but it did not prevent the man and he quickly finded the way. When he goed through the forest, he had spent about 10 minutes. He stopped and stood at the root. With the usual movement, he pulled out a dark object. He opened a box and for a while worked with switches. Yes, it was a partisan, he sented a secret message to the center. He finished and putted the radio under the root. When he reached the car it was already completely dark. Only muddy shoes showed a successfully completed task.

 

The cache is a partisan radio and its hidden in the woods under the root to get a lock&lock box you hav to sent a message to the center. To send the message you have to do the following steps:

 

  1. You have to turn on the radio with the switch ''On'', the orange lamp will light up

  2. Check the transmitter power by pressing the button ''Power''

  3. You have to read power indicator and you have to write the number of the power in the log on the internet

  4. Press the button ''Send message''

 

Now radio will open and you will see a lock&lock box where you will find the logbook. Once you have logged in to the logbook it's very important to switch off the radio! Place the cache back where it was!

 

Additional Hints (No hints available.)