Skip to content

Andreas Schotel Multi-cache

Hidden : 10/19/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

U maakt kennis met de prachtige Brabantse natuur, gesierd met kunstwerken geïnspireerd op het werk van Andreas Schotel
De cacheroute is ongeveer 10 kilometer lang en volgt de Andreas Schotel Wandelroute. De route is vooral bedoeld om te wandelen. Voor ATB-ers die niet bang zijn voor modderige, smalle bospaden is de route ook te doen.


Andreas Schotel

Over Andreas Schotel:

Andreas Schotel werd in 1896 te Rotterdam geboren en is in 1984 op 88-jarige leeftijd overleden. Vanaf zijn veertiende jaar werkte Andreas Schotel als patroontekenaar voor een tapijtfabriek in Rotterdam. In 1916 en 1917 volgde hij de etsklas aan de kunstacademie van Rotterdam. Naast aquarellen, gouaches en etsen heeft Schotel zich voornamelijk toegelegd op de etstechniek. Zijn "schoon gedrukte ets" neemt binnen de etskunst een geheel eigen plaats in. Het door hem zelf ontwikkelde oppervlakte schoonmaakwerktuig stelde hem daartoe in staat. De mens aan het werk in de stad en in de Brabantse land- en bosbouw was voor hem een voortdurende bron van inspiratie. Zo heeft hij in de vorige eeuw o.a. de geschiedenis van de Brabantse landbouw in zijn werken weergegeven. Zijn genegenheid voor Esbeek bleek uit zijn wens om aldaar op "Godes Akker" begraven te worden.

De Schuttel

Vanaf 1924 kwam Andreas Schotel ieder jaar tijdens de zomermaanden naar Esbeek. Aanvankelijk bivakkeerde hij met zijn gezin in een stal op het terrein van de Oranjebond en daarna in een tuinhuisje van 2 bij 2 meter op hetzelfde terrein. Het tuinhuisje kreeg de naam "De Schuttel". Later bouwde Schotel er nog een slaapkamer bij van 2 bij 2 meter en een piepklein atelier. In 2000 is DeSchuttel op initiatief van de Stichting Vrienden van Andreas Schotel uit Esbeek en de Werkgroep Heemkunde Esbeek gerestaureerd als blijvende blijk van waardering voor het werk van deze kunstenaar.

 

Wij wensen u veel plezier!

 

De cacheroute:

Onderweg verzamelt u gegevens om de eind-cache-locatie te berekenen. Er worden enkele vragen gesteld om het cache-coördinaat te verkrijgen. Om de cijfercode van het slot van de cache op de eindlocatie te openen, moet u de foto's op volgorde zetten (Vergeet niet de collage fotodetails (zie hieronder) te downloaden!). Daarnaast zijn er vier waypoints te vinden (AS-1, AS-2, AS-3 en AS-4, U hoeft deze waypoints niet te loggen!). In de (kleine) cache box vind je een letter welke u dient te onthouden (laat a.u.b. de letter achter in de cachebox!). Op het eind van de route kunt u met de letters nog een verrassing scoren!

Parkeer uw auto op N 51 27 771  E 005 08 410. Ga vanaf de parkeerplaats in westelijke richting de Dorpsstraat in, richting de kerk. Neem de tweede straat rechts, dit is de Spaaneindsestraat. Bij de T-splitsing houd je links aan. Na ongeveer 450 meter zie je links het eerste kunstwerk: "De Houthakker". Vervolg de route op de Spaaneindsestraat. Loop voor het speelveld van Camping Spaendershorst linksaf de Oranjebond in. Je loopt nu op een klinkerpad. Na ongeveer 100 meter zie je aan de linkerkant De Schuttel, dit was het zomerverblijf van Andreas Schotel.

Stapeltel hier de geboortedag van de kunstenaar en noem dit getal A.
Bij het stapeltellen moet je alles terugbrengen naar 1 cijfer. Alles is A=1, B=2 en verder. Bij een uitkomst van bijvoorbeeld 16, moet je 1 en 6 ook bij elkaar optellen naar 7.
Ga hier op zoek naar waypoint AS-1 N 51 27.925 E 005 07.538 Hint, 'de basis van deze bank is stevig, hij bewaart meer dan alleen geld'!

Vervolg de route over het klinkerpad. Het klinkerpad loopt naar een parkeerplaats, hier ga je bij de slagboom het bospad in. Neem het eerste bospad linksaf. Na 100 meter zie je aan de linkerkant een smal paadje met een toegangspoortje. (degenen die met de fiets gaan kunnen hier rechtdoor rijden. Op het eind van het pad rechts af). Ga hier doorheen en loop De Slikkenberg op. Bovenaan gekomen, loop je rechtsaf over de rug van de berg. Als je het uitgangspoortje bent gepasseerd kom je over een sloot en ga je rechtsaf. Na ongeveer 70 meter zie je aan de rechterkant een ezel met een ets van Schotel.

De letterwaarde van de laatste letter van het derde woord van de titel van de ets is B. (Letterwaarde; a = 1, B = 2, C = 3, etc)

De route gaat verder, neem het eerste bospad linksaf, dan het volgende rechtsaf en dan weer de eerste linksaf tot je voor een slagboom staat. Hier steek je het zandpad over en loop je na de volgende slagboom rechtdoor.

Na zo'n 250 meter vind je aan de rechterkant weer een schets. Ook deze schets heeft een titel.
De letterwaarde van de zesde en de zevende letter bij elkaar opgeteld is C.

Loop verder tot aan knooppunt 35, hier ga je rechtdoor tot aan de verharde weg. Hier steek je over en vervolg je het zandpad in de richting van knooppunt 15.

Na 300 meter vind je aan de linkerkant een roestige sculptuur.
Hier is een detailfoto te spotten.
Verder is het aantal keer dat de letter "e" voorkomt in de naam van de wandelroute de waarde van D.

Hier eindigt het zandpad. Steek de verharde weg over, langs de slagboom, volg het pad, ga rechts voor het ven langs. Na +- 500 meter ga je bij knooppunt 16 linksaf en dan zie je na 100 meter een sculptuur bestaand uit beelden van vrouwen.

Natuurlijk is hier weer een detailfoto te raden.
(Hier zou U weer een letter kunnen vinden, echter de mini container blijkt hier telkens ontvreemd, waardoor U de Letter I hier niet meer kunt vinden)

De route gaat verder via een smal paadje links. Je loopt langs het water tot aan het eerste bospad. Daar ga je rechtsaf. Daarna het eerstvolgende bospad linksaf. Bij knooppunt 57 ga je rechtsaf over het zandpad en dan zie je na ongeveer 150 meter rechts een boerderij.

Als de naam van de boerderij een vogel is, dan is de waarde van F 0. Als het geen vogelnaam is, dan is de waarde van F 1.
Ga op zoek naar waypoint AS-3 N 51 26.719 E 005 08.041 Hint, 'onder een bergje stenen'!

Net na de boerderij, aan de rechterkant, vind je een klein houten huisje. daar kun je even lekker uitrusten en gebruik maken van de automaat waar u gratis drinken kunt tappen. Er wordt wel om een vrijwillige bijdrage gevraagd. De route gaat verder, rechtdoor over het zandpad. Neem het eerste pad links, door de slagboom en als je nu het eerste pad rechtsaf neemt, loop je arboretum het Arnoldspark binnen.

In het park zijn enkele mammoetbomen te bewonderen, aangeplant in 1939.  Als je dit jaartal stapeltelt en vermenigvuldigt met twee, dan heb je de waarde van G.

 Na ongeveer 70 meter passeer je een brede grasstrook. Vervolg het pad rechtdoor. Het pad maakt een flauwe bocht naar links, waarna je een mooi uitzicht hebt op de vijver. Links aanhouden, waarna u de eerste pad links neemt, u loopt nu langs de mammoetbomen. Eerste pad rechts. Van veraf ziet u het beeld van 'de meester'.

Hier vind je weer een fotodetail.
Het aantal objecten in de handen van de meester is de waarde van H.

Je volgt het pad tot aan de autoweg, u verlaat het park via een houten bruggetje en gaat daarna meteen links het fietspad op, in de richting van knooppunt 87. Bij de rotonde blijf je aan de linkerkant lopen, in de richting van het dorp Esbeek. Na zo'n 150 meter staat aan de linkerkant weer een ets met een titel.

De letterwaarde van de derde letter uit de titel is de waarde van I.

Hier ga je linksaf de Hoogeindsestraat in. Na huisnummer 3 ga je rechtsaf het zandpad in. Na ongeveer 50 meter op het zandpad gelopen te hebben vind je rechts 'de melkfabriek'. Loop er gerust eens in en klim naar boven om de natuur om je heen te bewonderen!

Vervolg je route en ga hier op zoek naar waypoint AS-4 N 51 27.335 E 005 07.996

Aan het einde van het zandpad ga je rechtsaf de verharde weg op. Ga vervolgens linksaf. Aan het einde van deze weg ga je rechtsaf, de Oude Trambaan in, dan zie je na ongeveer 200 meter aan de linkerkant een sculptuur in het weiland. De laatste waarde is hier te vinden!

Hier vind je het laatste fotodetail.
De letterwaarde van de 11e letter uit de titel is de waarde van J
De cache is te vinden op: N51.AB.CD1 E005.FG.HIJ
Het slot op de eindcache is te openen met de cijfers van alle detailfoto's in volgorde op een rij.

Additional Hints (No hints available.)