Skip to Content

This cache has been archived.

Alex Reviewer: Archivace listingu

More
<

Zmizely klaster

A cache by Flavius55 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/09/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache  se nachází na místě zaniklého Opatovického kláštera

The cache is situated at the territory of former  monastery


Zmizelý klášter

V polovině jedenáctého století krajinu centrální části východních Čech do značné míry vytvářela řeka Labe, její meandry a slepá ramena. V době, kdy Pardubice ještě nevěděly že budou existovat a  ještě scházelo 150 let do založeni královského města Hradce byla v oblouku Labe, jižně pod tehdejším knížecím opevněným hradištěm založena velmožem Milotou pustevna - církevně hospodářská osada, do které byli uvedeni benediktýni z břevnovskeho kláštera. Poustevna měla pravděpodobně připravit podmínky pro pozdější založeni kláštera, k čemuž došlo  někdy před rokem 1086.  Listinou prvního českého krále Vratislava II byl v místě tehdejší pustevny založeno opatství sv. Vavřince s benediktinskou řeholi. Současně s tím byl klášteru věnován majetek jak nemovitý (okolní vsi a poplužní dvory, ale i např.Přelouč) tak i výnosy z daní či cel. Vznik tak první kášter ve výcodních Čechách a pátý nejstarší klášter  na území Čech.  

Zakládací listina je dnes uložena v Hornorakouskem Zemském muzeu v Linzi. Tato listina uvádí založeni kláštera do roku 1073. jako zakladatel je uváděn český král Vratislav II, který však byl korunován až v roce 1085. Protože v roce 1073, do kterého je listina datovaná byl pouze českým knížetem, je patrné že zakládaci listina kláštera je dobový padělek.

O důvodech se dnes můžeme dohadovat. Mohlo jit o formalizovaní listinnou formou stávajícího stavu kdy vlastní založeni mohlo být pouze ústní formou před svědky, jak bylo v těchto dávných dobach zvykem.

Nebo má snad má souvislost s příchodem benediktinů vyhnaných z kláštera Hradiště u Olomouce kteří si mohli z původního působiště  převést část majetku.

Co si však do nového působiště jistě převezli je Hradištský rukopis, který zde byl nadále rozšiřován a je znám pod názvem Anály hradištko-opatovické. V českých dějinách významné kronikářské dílo, je nyní uložené v národní knihovně ve Vídni.

V polovině 12 století byl klášter přestaven v románské podobě dle předlohy klášteru Cluny v Burgundsku.

Klášter měl podobu opevněného hradiště na ostrově vytvářeného rameny Labe.

Největší slávy klášter dosáhl v polovině 13 století, kdy v něm byl pohřben i člen vládnoucího přemyslovského rodu Vladislav, markrabí moravský, syn krále Přemysla Otakara I.

Ve 14 století, dle pověsti zaznamenané již v Hajkově kronice navštívil klášter císař Karel IV a shlédl zdejší poklad.

Celospolečenská krize koncem 14 a začátkem 15 století zasáhla i opatovický klášter. V roce 1415 byl přepaden z důvodu vymáhaní dlužných daní, které král Václav IV přenechal vymahačské agentuře Panů Opočenských... Při té příležitosti byl zajmut a umučen tehdejší opat, žádné peníze na uhrazení dlužných daní však získány nebyly.

To již se schylovalo k husitským bouřím a takovýto klášter v těsné blízkosti Hradce, jednoho z center husitů nemohl  klášter dlouho existovat.

Již v roce 1420 po bitvě na Vítkově  se ho ve vítězné euforii pokoušeli hradečtí husité dobít, Neuspěšně.  Ale v dubnu 1421 jeho osud naplnil.  Strůjcem jeho osudu byl husitsky hejtman Diviš Boŕek z Miletínka. Rozvrátil již mnichy asi opuštěný klášter a ujal se správy klášterního panství.

Když v roce 1434 byl Diviš Bořek velitelem, či jedním z velitelů vítězných vojsk v bitvě u Lipan, byla mu králem Zikmundem držba opatovického panství potvrzena. Po jeho smrti přešla na jeho syny a poté na Jiřího z Poděbrad a jeho syna  knížete Jindřicha Minsterberského. Od Minsterberskych panství koupil koncem 15 století Vilém z Perśtejna, když zakládal své východočeské panstvi...

Dnes po klášteru není žádná viditelná památka. Na jeho místě stojí ruiny barokního mlýna a klášter žije jen v pověstech a legendách hlavně o pokladu.

Lípa, které jste jistě všimli, při stáří před 400 let jistě pamatuje aspoň rozvaliny kláštera. Dle místní legendy roste na místě oltáře bývalého klášterní kostela... Je to však pouze legenda,  kostel byla situován jinde

Zlatý poklad se nenašel, možna jej mniší převezli do Slezska když opouštěli klášter před husity možná je v zatopeném podzemí...

 Opatovický klášter však zanechal poklad v šíření vzdělanosti, kolonizace krajiny a její kultivace. Rybniční systém který mniši založili v této labské krajině, dovedli o několik století později Perštejnove k největší rybniční soustavě v Čechách....

 

 

The lost monastery

We can see back to 11th century when this ladn was formed by Labe river. In this  time  was  founded  by  kings’s magnate  Milota the small  church settlement where were  the The Benedictine order install.

This  new monastery  was founded   sometimes after  1073 A.C. The founding document is dated to this year , but the Czech  Lord was mentioned as King  král Vratislav II, but in this yeas král Vratislav was only Duke. He became King in 1085… So this document is the medieval falzum and is saved in Austrian museum in Linz.

In new monastery was  written one of  oldest Czech chronicle “Anály hradištko-opatovické”

In the middle óf 12th century was the monastery  rebuild  by  example of the Cluny monastery in Burgundy.

The peak of fame of the momastery was in 13th and 14th century, the emperor Charles IV visited it to see the treasure. Says the chronicles..

In the begin of 15th century  was the monastery attacked , the abbot was killed…  King did not punish this act..

In the  period of religious the monastery was conquered and  destroyed. It is supposed  that the monks left the monatery  before it  to near Silesian…

  It’s property  was appropriated by Hussit’s  warlord  Divis Borek from Miletin in April 1421.  He conquered also  closed castle Kuneticka Hora.

Nowadays is  no relic after  monastery, in place  where it was  was built the baroque mill, stones  were used for buildings in the village..

But the monastery lives  in the legends, legends about the treasure….

Additional Hints (Decrypt)

Fxyba uynih, yvcn n fzex zar cbznunwv hxelgObj lbhe urnq, yaqra naq fcehpr urycvat zr gb uvqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.