Skip to content

<

Šokolādes kalns

A cache by me Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/29/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Uzmanību!

Kalns NAV no šokolādes! Ēst mālus var būt kaitīgi Jūsu veselībai! *

Warning!

The mountain is NOT made of chocolate! Eating clay may be bad for your health!

 

 


     Šokolādes kalns atrodas uz ziemeļiem no pilsētas centra, vecā Krāslavas – Kombuļu ceļa labajā pusē pie Jāņupītes. No avota puses kalns ir stāvs. Kalna augstums vjl. Ir 141 m. Te ir tumši, šokolādei līdzīgi māli, kas, iespējams, rosinājuši dot kalnam šādu nosaukumu. Pēc atsevišķiem atradumiem var spriest, ka pilskalns ticis apdzīvots laikā no I g. t. pr. Kristus līdz vēlajam dzelzs laikmetam. Šokolādes kalnā atrastas akmens cirvju, dzīvnieku kaulu, māla trauku atliekas. Šokolādes kalns ir krāslaviešu iemīļota vieta, it īpaši pavasarī, jo šeit ir daudz vizbulīšu. Tiek izstrādāts speciāls maršruts ar nosaukumu: „Nogaršo Šokolādes kalnu”. Ir ierīkotas divas atpūtas vietas ar galdiņu un soliņiem un ugunskura vietas.

Kas ir māls?                                                                                                                             

     Māls ir pasaulē visplašāk celtniecībā izmantotais izraktenis. Māls sastāv galvenokārt no māla minerāliem, kuru daļiņu izmērs ir mazāks par 0,01 mm. Māls pēc savām raksturīgākajām iezīmēm ir plastisks un veidojams. Apdedzinot, plastiskā masa iegūst raksturīgu cietību. Par mālu sauc sīkgraudu poliminerālos maisījumus, kas kopā ar ūdeni veido plastisku masu, pēc žāvēšanas saglabātai doto formu un pēc apdedzināšanas kļūst akmens ciets. Māla keramiskās masas sastāvam ir divas galvenās funkcijas: māls dod masai plastiskumu un apdedzinot māls sabiezē līdz saķepšanai. Māla pielietošanas jomas ir ļoti dažādas, atkarībā no materiāla īpašībām, īpaši no plastiskuma un plūstamības. Keramikā mālu izmanto ķieģeļu, krāsns podiņu, drenāžas cauruļu, jumta dakstiņu, plaša patēriņa keramikas produkcijas utt. ražošanai. Māls ir celtniecības keramikas un cementa galvenā izejviela, to izmanto arī keramzīta ražošanā, liešanas un ķīmiskajā rūpniecībā, naftas un tauku produktu attīrīšanai, urbšanas šķīdumu izgatavošanai u.c. Pēc ugunsdrošības mālu iedala trijās grupās: ugunsdrošs (kušanas temperatūra 1580 °C un augstāka), grūti kustošs (1580-1350 °C) un viegli kustošs zemāka par 1350 °C).

Māla kā celtniecības materiāla īpašības:

 •     Labs skaņas izolators
 •     Vidējais siltuma izolators (pildīts ar sasmalcinātiem salmiem)
 •     ugunsdrošs
 •     elpo
 •     attīra gaisu
 •     ekoloģisks - samazināts enerģijas patēriņš celtniecībā
 •     elektriski neitrāls

Bet:

 •     neapmesta siena ir jutīga pret lietu
 •     žūstot sarūk, plaisā

Māls ārstniecībā

    Māls ir vērtēts kā veselības aprūpē, tā arī skaistumkopšanas pasaulē. Mālu var izmantot dabas produktos (sejas maskās, krēmos, kompreses, ziepes utt.). Pateicoties māla porainai struktūrai, māls ir lielisks absorbents, kas ļoti labi uzsūc dažādus kaitīgus produktus, un pateicoties tam, mālu visvairāk izmanto sejas maskās. Bieži māla maskas bagātina ar augļskābēm, kas savukārt dot produktam papildu vērtību, ietekmējot sejas ādas šūnu elastību. Māla ziepes iedarbojas kā maigs skurbis, notīrot atmirušās ādas šūnas un padara ādu maigu. Piešķir ādai daudz derīgus minerālus, vienlaikus dziļi attīrot ādu un aktivējot vielmaiņu. Ziepes palīdz ķermenim kopumā atbrīvoties no atlīkām, piemēram, celulīta.


Jautājumi:

 1.     Cik augsts ir Šokolādes kalns?
 2.     Ko var uzskatīt par mālu?
 3.     Nosauc 13 māla pielietošanas veidus vai izstrādājumus no māla (var ne tikai kopēt, bet arī būt radošiem )!
 4.     Kāda ir māla struktūra?

Dodies uz Šokolādes kalnu un atbildi uz sekojošajiem jautājumiem:

  1. Netālu no ikonas koordinātēm, uz ceļa, ir sarkana zīmīte, kur rakstīts UH ???, kādi skaitļi ir jautājuma zīmju vietā?
  2.     (Ne obligāti) Uzņem bildi ar sevi vai savu komandu koordināšu vai Šokolādes kalna tuvumā un pievieno to savam ierakstam!

  Atbildes var sūtīt uz manu Geocaching.com e-pastu


       Chocolate Mountain (Šokolādes kalns) is located north from the city center, on the right side of the road Krāslava – Kombuļi near Jāņupīte. On the side of the source the mountain is quite steep. The height of the mountain is 141 meters above sea level. Dark, chocolate-like clay can be found here. It is possible that it was the cause of such a name. The mountain was inhabited from approx. 1000 years BC until late Iron Age. Remains of rock axes, animal bones, clay dishes etc. have been found here. Chocolate Mountain is a beloved place by people of Krāslava, especially at spring, when there are a lot of anemones. There can be found two places for picnic with benches and place for bonfire nearby.

  What is clay?

       Clay is a natural resource most widely used in construction. Mainly, clay consists of clay minerals that are smaller than 0.01 mm. It is plastic malleable due to its common traits.  The plastic mass gets its typical hardness after annealing. Small grain polymineral mixture, which together with water makes a plastic mass, after drying saves its form and after the anneal becomes stone-hard, can be called clay. There are many uses for clay. In ceramics, clay is used to make bricks, pottery, drainage pipes, roof tiles, widely consumed ceramics etc. Clay is the main ingredient in construction ceramics and cement; also it is used in the production of haydite, refinement of oil products, production of different solutions etc. Clay is classified in 3 categories by fire safety: fire safe (melting point above 1580 °C), hard to melt (1580-1350 °C), easy to melt (melting point below 1350 °C).

  Characteristics of clay as a construction material:

  •     Good sound isolation
  •     Medium heat isolation
  •     Fire safe
  •     Good air flow
  •     Ecologic
  •     Electric neutral

  But:

  •     A not plastered wall is sensitive to the rain
  •     It can crack drying

  Clay in medicine

       Clay can be used in natural form (face masks, creams, compresses, soap etc.). Clay is a good absorbent because of its pore structure. It absorbs many harmful products very well, which is one of the main reasons, why it is in face masks. Clay soap is like a soft scrub. Adding many minerals to the skin while cleaning the skin and improving metabolism at the same time. Soaps can help to get rid of residues like cellulites. It is good against acne too.

  Questions for logging:

  1.     How high is the Chocolate mountain?
  2.     What can be considered clay?
  3.     Name 13 uses for clay or products made of clay (you can not only copy-paste, but be creative too )
  4.     What is the structure of clay?

  Go to Šokolādes kalns and find the answers to the following questions:

   1. On the road, near the road, there's a small read sign that reads UH???, what are the numbers replaced by question marks?
   2.     (Optional) Add a photo of yourself or your team near Šokolādes kalns or published coordinates!

   You can send your answers to my Geocaching.com email

Additional Hints (Decrypt)

Ncfxngv nggryh, xnf abfnhxgf ne minvtmavgv!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.