Skip to Content

<

Det skal ikke være for let, Da Vinci koderne

A cache by Tranerne Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/01/2015
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

I udlandet har vi set en noget lignende "field puzzle cache", som vi syntes, at i også skulle "opleve". Udgangspunktet er en sydvendt bænk, hvor i, ligesom Dr. Robert Langdon, kan tænke over tingene.

Cachen har taget laaaaang tid at lave og er ikke særlig robust, så please: Ingen kræfter, ingen tools og hold den tør.


Historien om Dr. Robert Langdon var egentligt slut.

Dog efter et par år fandt han koordinaterne til en glemt budskab fra broderskabet Priure´de Sion. Han begav sig af sted for at afprøve dette budskab.

På koordinaterne fandt han  det hemmelige skjulested, men det var aflåst. var ikke så vanskeligt for ham at finde og få fat på nøglen, men så stod han der med det lille, hellige skrin, der var opbygget som en kodelås.

Det var lige noget som vækkede Dr. Robert Langdons interesse, og der var også et dokument som tilsyneladende fortalte noget om, hvorledes kodelåsen skulle åbnes. Dokumentet havde nogle mærkelige figurer, der mindede ham om ting han havde beskæftiget sig med i elektronikundervisningen på universitetet.

Han fandt en våd bænk i nærheden, og satte sig ned og tænkte. Nu har jeg det, sagde han til sig selv, og noterede noget ned på et stykke papir.

Men nej dog. Han så fortvivlet fra papiret til det lille hellige skrin. Det passer jo ikke sammen. Den fundne kode skal omsættes til noget andet.

Han sad i solskinnet på den nu tørre bænk og noterede forskellige mulige løsninger ned på papiret, der efterhånden var fyldt op med forskellige kombinationer af bogstaver. Ind imellem prøvede han også at indstille bogstavkombinationerne på det hellige skrin, men det kunne ikke åbnes.

Efter et par timer var der ikke mere kaffe i hans termoflaske og ikke mere plads på hans papir.Det klarer jeg ikke alene tænkte han, Sophie Neveu kan hjælpe mig.

Så skrev han en SMS til Sophie, hvor han angav hvad han havde fundet ud af med hensyn til de mystiske figurer. Han fik pludselig en indskydelse , og på det sidste ubrugte hjørne af papiret skrev han hurtigt nogle bogstaver ned, og indstillede de samme bogstaver på det hellige skrin. Han kunne åbne skrinet og tage budskabet fra broderskabet Priure´de Sion ud.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The story of Dr. Robert Langdon had actually ended.

However, after a few years he found the coordinates of a forgotten message of the brotherhood Priure'de Sion.

He went off to try out this message.

At the coordinates he found the secret hiding place, but it was locked.

It was not so difficult for him to find and grab the key, but there he stood with the small holy shrine, which was built as a combination lock.

It was just something that woke the interest of Dr. Robert Langdon. There was also a document which apparently told something about how the lock could be opened.

The document had some strange shapes that reminded him of things he had dealt with in electronics teaching at the university.

He found a wet bench nearby, at which he sat down and thought.

Now I have it, he said to himself, and noted something down on a piece of paper.

But no! He looked distraught from the paper to the small holy shrine. This does not match. The code found must be translated into something else.

He sat in the sunshine on the now dry bench and noted various possible solutions down on paper, which gradually filled up with different combinations of  letters. In between, he also tried to set the letter combinations on the holy shrine, but it could not be opened.

After a few hours there was no more coffee in his thermos and no more room on his paper.

I cannot figure this out on my own, Sophie Neveu can help me.

Then he wrote a SMS message to Sophie, in which he told what he had found out with regard to the mysterious figures.

Then he suddenly got an inspiration. At the last unused corner of the paper, he wrote quickly some letters down, and set the same letters in the holy shrine.

He could open the holy shrine and take out the message from the brotherhood Priure'de Sion.

 

Additional Hints (Decrypt)

QX: Zrqoevat ra 4 zrgre fgnat zrq ra xebt, ra xnaqr xnssr, bt ra xyhq gvy ng nsgøeer oæaxra zrq.
RA: Oevat n 4 zrgre cbyr jvgu n ubbx, n cbg bs pbssrr naq n pybgu gb jvcr bss gur orapu.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

153 Logged Visits

Found it 127     Didn't find it 5     Write note 13     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 6     

View Logbook | View the Image Gallery of 10 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.